Hyvinvointia luonnosta

Lyhyt kuvaus
Tähän teemareppuun on koottu materiaaleja luonnon hyvinvointivaikutuksista ja ulkona oppimisen hyödyistä hyvinvointiin: - opetusmateriaaleja - menetelmävinkkejä - taustamateriaaleja
Asiasanat
hyvinvointi
hyvinvointia luonnosta
luonnon hyvinvointivaikutukset
luontoretket
retkeily
terveys
ulkona oppiminen

Teemarepun materiaalit

Luonto lisää liikettä - Mikä innostaa kouluikäistä?

Luonnossa liikkuminen lapsena tukee monin tavoin hyvinvointia ja kasvua mutta on viime vuosikymmeninä huolestuttavasti vähentynyt. Tässä tutkimuksessa on tuotettu tietoa lasten kokemuksista erilaisista luonnossa liikkumisen muodoista sekä suhteesta luonnossa liikkumiseen.
Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Asiasanat: hyvinvointi, hyvinvointia luonnosta, luonnon hyvinvointivaikutukset, luontoharrastus, luontoliikunta, luontoretket, luontosuhde, retkeily

Luonto liikuttamaan. Opas ryhmäytymiseen, oppimiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen luonnossa

Luonto liikuttamaan -opas on syntynyt tarpeesta kehittää nuorten hyvinvointia tukevia ryhmäytymismenetelmiä ja lisätä opettajien ja ohjaajien valmiuksia hyödyntää luontoa ryhmäytymisympäristönä.
Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Asiasanat: hyvinvointi, hyvinvointia luonnosta, liikunta, luonnon hyvinvointivaikutukset, luontoliikunta, luontoretket, retkeily, ryhmäytyminen, turvallisuus, ulkona oppiminen

Terveyttä ja hyvinvointia luonnosta

Luontoon.fi -verkkosivulle koottu tietopaketti luontoretkeilyn hyvinvointivaikutuksista. Sivulta löytyy videoita, tietoa, vinkkejä ja tietolähteitä.
Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Asiasanat: friluftsliv, hälsa, hälsoeffekter, health, hyvinvointi, hyvinvointia luonnosta, luonnon hyvinvointivaikutukset, luontoretket, luontoretki, naturutfärder, outdoor classroom, outdoor teaching, terveys, terveysvaikutukset, ulkona oppiminen, utfärder, utomhuslärande, utomhuspedagogik, välmående, wellbeing

Suuri mysteeri – tehtäväkortit ekosysteemipalveluista

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: sähköiset tehtävät / pelit, video, www-sivusto
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Asiasanat: biodiversiteetti, ekososiaalinen sivistys, ekosysteemi, ekosysteemipalvelut

Oma hyvinvointi

Hyvinvointia luonnosta Metsämielen avulla

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video, www-sivusto
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Asiasanat: aistit, etäopetus, etäopiskelu, etätehtävät, hyvinvointi, läsnäolo, luonnon hyvinvointivaikutukset, mielentaidot, toivo
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, www-sivusto
Tekijät Kovalenko Viktoriya, Haapalinna Sini, Vainio Miila, Savolainen Harri-Pekka
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Asiasanat: aistit, havainnointi, hyvinvointi, keskittyminen, luontoretki, metsä, metsäretki, mielenterveys, yhteisöllisyys

Luonnon vaikutus nuorten hyvinvointiin

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video
Tekijät Puhakka Riikka, Pihkala Maarit
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Asiasanat: ilmastonmuutos, kestävä kehitys, opetus, ulos2021

Aistikortit. Ilo kasvaa ulkona- hanke

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: opetusväline
Tekijät Fågel Riina, jussila Virpi ja Laitinen Tuija
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Asiasanat: aistit, leikit, ulkona oppiminen

Kartta aivojen hyvinvointiin

Tämä kartta johdattaa sinut lataamaan aivojasi luonnossa. Luontoympäristössä oleminen muovaa aivojamme tavalla, joka lisää hyvinvointia.
Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Asiasanat: hyvinvointi, hyvinvointia luonnosta, luonnon hyvinvointivaikutukset, naturens hälsoeffekter, välmående

Tunne luontosi - tehtäväkokonaisuus nuorten kanssa työskentelyyn

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Jelkänen Jenni, Marjamäki Emma
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Asiasanat: hyvinvointi, itsetuntemus, käsitekartat, kestävä elämäntapa, kestävä kehitys, kuluttajakasvatus, luonnonmateriaalit, myötätunto, nuoret, reflektointi, tunnetaidot, tunteet, vastuullisuus, ympäristökasvatus
picture_as_pdf

Luonto ja tunteet: Testaa luontosuhteesi!

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: sähköiset tehtävät / pelit, www-sivusto
Tekijät Koivula Leena
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Asiasanat: arvot, luonto, peli, ympäristöahdistus

Luonto ja tunteet 1–4

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: diasarja, www-sivusto
Tekijät Koivula Leena
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Asiasanat: arvot, keskustelu, kuluttaminen, onnellisuus, pelko, toivo, tulevaisuus, tunnetaidot, tunteet, vuorovaikutus, ympäristöahdistus
picture_as_pdf

Luonto ja tunteet: Ryhmätoiminnan perusteita -opas

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: muu, pdf, www-sivusto
Tekijät Koivula Leena
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Asiasanat: luonto, opettajan opas, ryhmänohjaus, tunteet, ympäristöahdistus

Luonnossa opettamisen vaikutukset oppilaisiin ja opettajiin

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, www-sivusto
Tekijät White Sue, Morgan Alun, Viding Olli
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Asiasanat: luonto oppimisympäristönä, luonto- ja ympäristökoulu, luonto-opetus, luontokasvatus, luontokoulu, luontokoulun opettaja, luontokoulut, luontosuhde, lyke-verkosto, oppimisympäristö, ulkona oppiminen

Luonnon vaikutukset oppimiseen ja hyvinvointiin -kortit

Korteissa on luontoympäristön vaikutuksia hyvinvointiin ja oppimiseen. Voit käyttää kortteja keskusteluapuna työyhteisön perehdyttämisessä tai aiheen opettamisessa haluamallesi kohderyhmälle. Kortit on tarkoitettu erityisesti kasvatusalan ammattilaisille tai aihetta opiskeleville.
Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Asiasanat: diskussion, hälsoeffekter, hyvinvointi, hyvinvointia luonnosta, inlärning, keskustelu, luonnon hyvinvointivaikutukset, oppiminen, terveysvaikutukset, ulkona oppiminen, utomhuslärande, utomhuspedagogik, välmående

Luonnosta hyvinvointia -kortit

Korttien kohderyhmä on peruskoulun oppilaat, mutta ne ovat sovellettavissa myös muille kohderyhmille. Kortteja voi käyttää yksittäisten luontoharjoitteiden tai luontoretken hyvinvointi- ja oppimisvaikutusten reflektointiin.
Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Asiasanat: hyvinvointi, hyvinvointia luonnosta, luonnon hyvinvointivaikutukset, luontoretki, naturens hälsoeffekter, naturutfärder, oppiminen, ulkona oppiminen, utomhuslärande, utomhuspedagogik, välmående