Takaisin hakuun
Julkaisuvuosi
2022
Lyhyt kuvaus
Korttien kohderyhmä on peruskoulun oppilaat, mutta ne ovat sovellettavissa myös muille kohderyhmille. Kortteja voi käyttää yksittäisten luontoharjoitteiden tai luontoretken hyvinvointi- ja oppimisvaikutusten reflektointiin.
Kuvaus

Oppilaat voivat niiden avulla miettiä omien kokemustensa pohjalta, millaisia hyvinvointivaikutuksia ja minkälaista oppimista luonnossa oleminen ja ohjatut harjoitteet tai tehtävät heille tuottivat.

Kortteja voi käyttää myös toive- ja tavoitekortteina: millaisia hyvinvointivaikutuksia ja minkälaista oppimista oppilaat haluaisivat erityisesti kokea luokan luontoretkillä.

Julkaisumuoto
Kieli
Soveltuvuus oppiaineisiin