MOKit

Monialaiset oppimiskokonaisuudet (MOK) ovat laajempia, oppiainerajat ylittäviä kokonaisuuksia. Valitse valmis MOK ja sovella omaan työhösi tai kirjaudu MAPPAan ja rakenna oma MOK MAPPAn teemareppuja hyödyntäen. MOK sisältää tietoa kohderyhmästä, tavoitteista, yhteistyöstä, osallistamisesta ja reflektoinnista sekä MAPPAn teemareppuja, joissa on sisältöjä ja menetelmiä oppimiskokonaisuuden toteuttamiseen.