Hyvinvointia luonnosta

Kort beskrivning
Tähän teemareppuun on koottu materiaaleja luonnon hyvinvointivaikutuksista ja ulkona oppimisen hyödyistä hyvinvointiin: - opetusmateriaaleja - menetelmävinkkejä - taustamateriaaleja
Ämnesord
hyvinvointi
hyvinvointia luonnosta
luonnon hyvinvointivaikutukset
luontoretket
retkeily
terveys
ulkona oppiminen

Tema ryggsäcksmaterial

Luonto lisää liikettä - Mikä innostaa kouluikäistä?

Gå till materialsidan
Utgivningsformat: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Ämnesord: hyvinvointi, hyvinvointia luonnosta, luonnon hyvinvointivaikutukset, luontoharrastus, luontoliikunta, luontoretket, luontosuhde, retkeily

Luonto liikuttamaan. Opas ryhmäytymiseen, oppimiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen luonnossa

Oppaaseen on koottu keskeistä tietoa hyödyistä, joita luonnon integroiminen opetukseen ja koulumaailmaan voi tuottaa. Tutkimustulokset antavat perusteluja nuorten luontoonviemiselle. Perustelujen lisäksi oppaaseen on koottu moniammatillisen yhteistyön avulla koottua ja hyviin käytäntöihin pohjautuvaa tietoa luontoympäristön hyödyntämisestä ryhmäyttämisessä ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Luontoon meneminen on esitelty oppaassa pedagogisena prosessina: tarve, tavoitteet, menetelmät, toteutus ja arviointi. Kuvaamme myös keskeisimmät seikat, joista on hyvä olla tietoinen luokkahuoneesta luontoon siirryttäessä.

Gå till materialsidan
Utgivningsformat: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Ämnesord: hyvinvointi, hyvinvointia luonnosta, liikunta, luonnon hyvinvointivaikutukset, luontoliikunta, luontoretket, retkeily, ryhmäytyminen, turvallisuus, ulkona oppiminen

Hälsa och välbefinnande från naturen

Ett infopaket på nätsidan utinaturen.fi om naturens inverkan på välmående och hälsa. På sidan finns videor, fakta, tips och källor.
Gå till materialsidan
Utgivningsformat: www-sivusto
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Ämnesord: friluftsliv, hälsa, hälsoeffekter, health, hyvinvointi, hyvinvointia luonnosta, luonnon hyvinvointivaikutukset, luontoretket, luontoretki, naturutfärder, outdoor classroom, outdoor teaching, terveys, terveysvaikutukset, ulkona oppiminen, utfärder, utomhuslärande, utomhuspedagogik, välmående, wellbeing

Suuri mysteeri – tehtäväkortit ekosysteemipalveluista

Gå till materialsidan
Utgivningsformat: sähköiset tehtävät / pelit, video, www-sivusto
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Ämnesord: biodiversiteetti, ekososiaalinen sivistys, ekosysteemi, ekosysteemipalvelut

Hyvinvointia luonnosta Metsämielen avulla

Gå till materialsidan
Utgivningsformat: video, www-sivusto
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Ämnesord: aistit, etäopetus, etäopiskelu, etätehtävät, hyvinvointi, läsnäolo, luonnon hyvinvointivaikutukset, mielentaidot, toivo
Utgivningsformat: asiakirjatiedosto, www-sivusto
Författarna Kovalenko Viktoriya, Haapalinna Sini, Vainio Miila, Savolainen Harri-Pekka
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Ämnesord: aistit, havainnointi, hyvinvointi, keskittyminen, luontoretki, metsä, metsäretki, mielenterveys, yhteisöllisyys

Luonnon vaikutus nuorten hyvinvointiin

Gå till materialsidan
Utgivningsformat: video
Författarna Puhakka Riikka, Pihkala Maarit
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Ämnesord: ilmastonmuutos, kestävä kehitys, opetus, ulos2021

Aistikortit. Ilo kasvaa ulkona- hanke

Gå till materialsidan
Utgivningsformat: opetusväline
Författarna Fågel Riina, jussila Virpi ja Laitinen Tuija
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Ämnesord: aistit, leikit, ulkona oppiminen

Karta till en välmående hjärna

Med hjälp av den här kartan kan du ladda din hjärna i naturen. Att vistas i en naturmiljö formar din hjärna på ett sätt som ökar ditt välbefinnande.
Gå till materialsidan
Utgivningsformat: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Ämnesord: hyvinvointi, hyvinvointia luonnosta, luonnon hyvinvointivaikutukset, naturens hälsoeffekter, välmående

Tunne luontosi - tehtäväkokonaisuus nuorten kanssa työskentelyyn

Gå till materialsidan
Utgivningsformat: asiakirjatiedosto
Författarna Jelkänen Jenni, Marjamäki Emma
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Ämnesord: hyvinvointi, itsetuntemus, käsitekartat, kestävä elämäntapa, kestävä kehitys, kuluttajakasvatus, luonnonmateriaalit, myötätunto, nuoret, reflektointi, tunnetaidot, tunteet, vastuullisuus, ympäristökasvatus

Luonto ja tunteet: Testaa luontosuhteesi!

Gå till materialsidan
Utgivningsformat: sähköiset tehtävät / pelit, www-sivusto
Författarna Koivula Leena
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Ämnesord: arvot, luonto, peli, ympäristöahdistus

Luonto ja tunteet 1–4

Gå till materialsidan
Utgivningsformat: diasarja, www-sivusto
Författarna Koivula Leena
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Ämnesord: arvot, keskustelu, kuluttaminen, onnellisuus, pelko, toivo, tulevaisuus, tunnetaidot, tunteet, vuorovaikutus, ympäristöahdistus

Luonto ja tunteet: Ryhmätoiminnan perusteita -opas

Gå till materialsidan
Utgivningsformat: muu, pdf, www-sivusto
Författarna Koivula Leena
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Ämnesord: luonto, opettajan opas, ryhmänohjaus, tunteet, ympäristöahdistus

Luonnossa opettamisen vaikutukset oppilaisiin ja opettajiin

Gå till materialsidan
Utgivningsformat: asiakirjatiedosto, www-sivusto
Författarna White Sue, Morgan Alun, Viding Olli
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Ämnesord: luonto oppimisympäristönä, luonto- ja ympäristökoulu, luonto-opetus, luontokasvatus, luontokoulu, luontokoulun opettaja, luontokoulut, luontosuhde, lyke-verkosto, oppimisympäristö, ulkona oppiminen

Naturens inverkan på inlärning och välmående -kort

På korten finns olika sätt som naturmiljön påverkar välmående och inlärning. Du kan använda korten som stöd för diskussioner då du introducerar temat för dina kolleger eller någon annan grupp. Korten är avsedda speciellt för professionella pedagoger eller studerande inom pedagogik.
Gå till materialsidan
Utgivningsformat: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Ämnesord: diskussion, hälsoeffekter, hyvinvointi, hyvinvointia luonnosta, inlärning, keskustelu, luonnon hyvinvointivaikutukset, oppiminen, terveysvaikutukset, ulkona oppiminen, utomhuslärande, utomhuspedagogik, välmående

Välmående från naturen -kort

Kortens målgrupp är grundskolans elever, men de kan också användas med andra målgrupper. Korten kan användas för reflektion kring en enskild naturövnings eller en hel naturutfärds inverkan på välmående och inlärning.
Gå till materialsidan
Utgivningsformat: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnon hyvinvointivaikutukset
Ympäristö ja luonto lähiympäristö
Ämnesord: hyvinvointi, hyvinvointia luonnosta, luonnon hyvinvointivaikutukset, luontoretki, naturens hälsoeffekter, naturutfärder, oppiminen, ulkona oppiminen, utomhuslärande, utomhuspedagogik, välmående