Allmänna instruktioner för webbplatsens användning

På MAPPA hittar du över tusen undervisningsmaterial för utomhuspedagogik, miljöpedagogik och lärande för hållbar utveckling. Du kan söka material efter sökord eller sortera sökresultaten till exempel enligt ämne eller populära sökmål. Om du ytterligare vill förbättra dina sökresultat kan du använda funktionen för preciserad sökning!

Registrera ett konto på MAPPA.fi så kan du bidra med dina egna material. På MAPPA finns det redan över 200 innehållsproducenter. Vi önskar att nytt material läggs till och att gammalt material uppdateras kontinuerligt, så upprätthåller vi en mångsidig databas som svarar på användarnas efterfrågan. Du får gärna skicka respons och tipsa oss om nya material.

Utgivaren ansvarar själv för materialets innehåll och användaren bedömer själv om materialet kan brukas för ifrågavarande syfte.

Material som publicerats i MAPPA är i första hand avsett för pedagogiskt bruk och arbete med ungdomar. De får inte användas i kommersiellt syfte utan producentens samtycke.

Temaryggsäcken och ML-verktyget är nya tillägg, som möjliggör planeringen av lärområden på MAPPA. Färdiga lärområden är tillgängliga för alla MAPPAs användare. Du kan sammanställa temaryggsäcken av olika material från MAPPAs databas och med hjälp av ML-verktyget kombinera flera olika temaryggsäckar till ett mångvetenskapligt lärområde.

MAPPA.fi-tjänsten administreras av Finlands natur- och miljöskolförbund rf.

Söktips

Snabbguide: Så här söker du material

 1. GRUNDSÖKNING: Skriv in ett sökord i fältet och klicka på ”Sök”. Från menyn kan du välja materialets syfte och en målgrupp. Du får en lista på material efter ämnesordet som du sökte med. Klicka på materialets rubrik för att utöka beskrivningen och därefter på ”Se materialet”.
 2. SÖK EFTER KLASSIFICERING: Klicka på rubrikerna överst på sidan (Natur och miljö, Hållbar utveckling eller Läroämnen) och välj ämnesområde.
 3. UTÖKAD SÖKNING: Skriv in ett valfritt sökkriterium i fältet (till exempel namn på utgivande instans, titel eller författare), klicka därefter på ”Utökad sökning”.
 4. ORDMOLNSÖKNING: Du hittar ordmolnet med de mest populära och aktuella ämnena om du skrollar neråt på webbsidans förstasida. Genom att klicka på ordet du valt förflyttas du direkt till sökresultaten.

Registrera ett konto

Snabbguide: Så här registrerar du ett konto

 1. Välj först ”Info” därefter ”Registrera dig
 2. FYLL I OCH SKICKA FORMULÄRET. Vi skickar en ibjudan via e-post.
 3. SKAPA ETT ANVÄNDARNAMN GENOM ATT FÖLJA INSTRUKTIONERNA.
 4. LOGGA IN

Lägg till material

Snabbguide: Lägg till material

OM DITT MATERIAL REDAN ÄR PÅ WEBBEN:

 1. Logga in på MAPPA (klicka på ”Logga in” överst till höger)
 2. Efter inloggning väljer du ”Material” och därefter ”Lägg till material
 3. Fyll i uppgifterna och spara

OM DU INTE HAR EN WEBBPLATS:

 1. Skicka ditt material i till exempel pdf-format till maija.ihantola(at)luontokoulut.fi
 2. I svarsmeddelandet får du materialets webbadress, som du kan länka till i MAPPA enligt ovanstående instruktioner.

Sammaställ en temaryggsäck

Snabbguide: Sammanställ temaryggsäck

 1. SAMLA AKTUELLT MATERIAL I RYGGSÄCKEN: Sök aktuellt material till ryggsäcken med hjälp av sökfunktionen och genom att bläddra bland material. Som inloggad användare hittar du en ryggsäcksikon i samband med dina sökresultat. Klicka på ryggsäcksikonen för att lägga till materialet i ryggsäcken. Överst på sidan hittar du en siffra som visar antalet material som du har samlat och efter att du har samlat allt material kan du fortsätta till nästa skede.
 2. SKRIV RYGGSÄCKENS TITEL OCH ÖVRIG INFORMATION: Beskriv kort innehållet i ryggsäcken och skriv in ämnesord och övriga uppgifter. Nu kan du också bestämma att i vilken ordning materialet ska komma i ryggsäcken och ladda upp ryggsäckens profilbild.
 3. PUBLICERA OCH DELA RYGGSÄCKEN: När du sparar informationen publiceras ryggsäcken i tjänsten. Den publicerade ryggsäcken ges en permanent URL-adress så det är enkelt att dela länken till exempel på sociala medier.

Skapa ett mångvetenskapligt lärområde (Användning av ML-verktyget)

Snabbguide: ML-verktyget

 1. LÄGG TILL ett nytt mångvetenskapligt lärområde (ML). Logga in på MAPPA och välj ”ML”, därefter ”Lägg till ML”.
 2. SKAPA EN RAM FÖR ML. Skapa en ram som innehåller uppgifter om målgröverstn och målen för lärområdet samt om delaktighet och reflektion. Du kan infoga och radera underrubriker från ML-ramen. Obs! Om du hämtar text till ramen via Urklipp, använd funktionen ”klistra in oformaterad text” (”paste as plain text”).
 3. SAMLA TEMARYGGSÄCKARNA: Bifoga ryggsäckar, vars innehåll och metoder stödjer genomförandet av din plan för lärområdet. Du kan ändra på ryggsäckarnas ordningsföljd genom att klicka på ryggsäckens namn och dra med pilen.
 4. PUBLICERA ML: Spara ML här under.

Allmänt:

Material:

MAPPA i sociala medier:

Temaryggsäckar:

ML-verktyget: