MATERIALBANK

Registrera dig på tjänsten

Beställ först ett användarnamn om du vill lägga till material till MAPPA-tjänsten.

  1. Fyll först i nedanstående formulär, bekanta dig med vår dataskydds- och integritetspolicy.
  2. Vi skickar en inbjudan till din e-post, och via e-postmeddelandet kan du registrera dig till tjänstens användare. Vi strävar efter att behandla ditt ärende så fort som möjligt, inom en vecka. Kontrollera även papperskorgen ifall du inte har fått meddelandet.
  3. När du fått dina användarkoder kan du logga in överst till höger på första sidan.
  4. När du har loggat in kan du spara beskrivningen till ett valfritt material i databasen genom att använda blanketten för informationsöverföring. Dessutom kan du se dina egna uppgifter och material som tillsatts tidigare av den organisationen som du representerar.

När du har loggat in till tjänsten en gång och angett och sparat uppgifterna om den organisation som du representerar behöver du inte mata in dessa uppgifter igen. Kom i håg att spara ditt användarnamn, så kan du även i fortsättningen lägga till material till tjänsten.

Användarkoderna administreras av Finlands natur- och miljöskolförbund. Vi strävar efter att svara på förfrågningar så snabbt som möjligt. Vi övervakar material som överförs för att kunna minska mängden osakliga material och således garantera god kvalitet på innehållet.

Organisationer, som beskriver och länkar till sitt miljöpedagogiska undervisningsmaterial, förbinder sig till att ansvara för materialets innehåll, kvalitet, giltighet samt uppdatering. Finlands natur- och miljöskolförbund ansvarar inte för materialens innehåll. Gå igenom rekommendationerna för ett bra miljöpedagogiskt material, som Finlands naturskyddsförening, Luonto-Liitto och FEE Finland har utarbetat, om du är osäker på materialets lämplighet.

Beställ ditt användarnamn

Beställ ditt användarnamn genom att ange dina kontaktuppgifter i formuläret. Integritetspolicy

Snabbsök