Materialbank för utomhuspedagogik, miljöpedagogik och undervisning för hållbar utveckling

På MAPPA hittar du över ettusen material och verktyg för miljö- och utomhuspedagogik och lärande för hållbar utveckling. Som registrerad användare kan du sammanställa dina egna ryggsäckar och planera mångvetenskapliga lärområden med hjälp av ML-verktyget.

Materialen är i första hand avsett för pedagogiskt bruk och arbete med ungdomar. De får inte användas i kommersiellt syfte utan producentens samtycke. Utgivaren ansvarar själv för materialets innehåll och användaren bedömer själv om materialet kan brukas för ifrågavarande syfte.

Nytt i evenemangskalendern

08.09. – 09.08.2022

Pohjois-Suomen ympäristökasvatuspäivät

Läs mer
13.06. – 15.06.2023

ULOS-UT-OUT

Läs mer
03.11.2022 | kl. 09:00-15:00

Tulevaisuuden tekijät! Vantaa

Läs mer