Materialbank för utomhuspedagogik, miljöpedagogik och undervisning för hållbar utveckling

På MAPPA hittar du över ettusen material och verktyg för miljö- och utomhuspedagogik och lärande för hållbar utveckling. Som registrerad användare kan du sammanställa dina egna ryggsäckar och planera mångvetenskapliga lärområden med hjälp av ML-verktyget.

Materialen är i första hand avsett för pedagogiskt bruk och arbete med ungdomar. De får inte användas i kommersiellt syfte utan producentens samtycke. Utgivaren ansvarar själv för materialets innehåll och användaren bedömer själv om materialet kan brukas för ifrågavarande syfte.

Nytt i evenemangskalendern

23.11.2022 | kl. 14:30-16:00

Xamk – Yhteisöpedagogi (AMK) – ympäristökasvatus ja yhteisöjen kehittäjä

Läs mer
07.11. – 11.12.2022

Xamk – Kestävän hyvinvoinnin osaajakoulutus (30op)

Läs mer
02.11.2022 – 11.06.2023

Hyvinvointia ympäristöhaasteiden maailmassa – asiantuntijaluentoja opettajille verkossa

Läs mer