Takaisin hakuun
Materiaalin julkaisija
Julkaisuvuosi
2015
Lyhyt kuvaus
Luonto liikuttamaan -opas on syntynyt tarpeesta kehittää nuorten hyvinvointia tukevia ryhmäytymismenetelmiä ja lisätä opettajien ja ohjaajien valmiuksia hyödyntää luontoa ryhmäytymisympäristönä.
Kuvaus

Oppaaseen on koottu keskeistä tietoa hyödyistä, joita luonnon integroiminen opetukseen ja koulumaailmaan voi tuottaa. Tutkimustulokset antavat perusteluja nuorten luontoonviemiselle. Perustelujen lisäksi oppaaseen on koottu moniammatillisen yhteistyön avulla koottua ja hyviin käytäntöihin pohjautuvaa tietoa luontoympäristön hyödyntämisestä ryhmäyttämisessä ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Luontoon meneminen on esitelty oppaassa pedagogisena prosessina: tarve, tavoitteet, menetelmät, toteutus ja arviointi. Kuvaamme myös keskeisimmät seikat, joista on hyvä olla tietoinen luokkahuoneesta luontoon siirryttäessä.

Julkaisumuoto
Kieli
Soveltuvuus oppiaineisiin