Takaisin hakuun

Vesien suojelu

Teemarepun julkaisija
Lyhyt kuvaus
Mitä minä voin tehdä lähiympätistöni tilan parantamiseksi. Materiaaleja kestävästä elämäntavasta ja ympäristön suojelemisesta ja veden kiertokulusta (Jalkarannan koulun MOK)

Teemarepun materiaalit

picture_as_pdf

Hyvien uutisten näyttely

Hyvien uutisten näyttelystä löydät jo toteutuneita, hyviä ympäristöuutisia sekä tulevaisuuden uutisia, joita voimme yhdessä lähteä toteuttamaan. Näyttely haastaa pohtimaan sitä, miten maailmaa muutetaan ja tulevaisuutta tehdään. Uutisiin tutustuttuaan katsoja pääsee äänestämään, millä teoilla hän mieluiten edesauttaa tulevaisuuden hyvien uutisten toteutumista.

Siirry materiaalin sivulle

Vesistöt ja ympäristön suojelu

Karttatehtävät on suunnattu yläkouluun ja lukioon maantieteen oppiaineeseen.

Tehtävissä tutkitaan valuma-alueiden muotoutumista sekä pohjavesialueiden sijoittumista. Lisäksi tutustutaan oman kotipaikkakunnan luonnonsuojelukohteisiin.

Siirry materiaalin sivulle
picture_as_pdf

Vesijalanjälki tuotekortit

Korttien avulla voidaan vertailla eri elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden tuottamiseen tarvittavan veden määrää. Ne havainnollistavat vesijalanjäljen käsitettä tuttujen tuotteiden avulla.

Siirry materiaalin sivulle
picture_as_pdf

Itämerisuunnistus Pandan polku

Itämeren lajistoa ja suojelua esittelevä 10 tehtävätaulun kokonaisuus, joka sopii teemapäivien ja liikuntareittien ohjelmaksi. Vastaaminen ei vaadi pohjatietoa osallistujilta, sillä kysymykset ovat osin leikkimielisiä tai vastaus on johdettavissa tekstistä tai kuvasta. Pienimpien kanssa tarvitaan aikuista lukuavuksi. Tekstit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vastauslappupohja-tiedosto sisältää myös oikeat vastaukset. Materiaali on tuotettu yhteistyössä Tallink Silja oy:n kanssa.

Siirry materiaalin sivulle
picture_as_pdf

Itämerisuunnistus WWF polku

Itämeren lajistoa ja suojelua esittelevä 10 tehtävätaulun kokonaisuus, joka sopii teemapäivien ja liikuntareittien ohjelmaksi. Vastaaminen ei vaadi pohjatietoa osallistujilta, sillä kysymykset ovat osin leikkimielisiä tai vastaus on johdettavissa tekstistä tai kuvasta. Tekstit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vastauslappupohja-tiedosto sisältää myös oikeat vastaukset. Materiaali on tuotettu yhteistyössä Tallink Silja oy:n kanssa. Voit tulostaa A3- tai A4 -kokoisena.

Siirry materiaalin sivulle
YLE

Kiertotaloustesti

Testaa, millainen on sinun tyylisi pelastaa maapallo!
Meillä on paljon mahdollisuuksia valita ympäristön kannalta fiksusti arjessa, koulussa ja töissä. Testaa, millainen on sinun tyylisi kuluttaa luonnonvaroja kestävästi ja kiertotalouden mukaisesti.

Siirry materiaalin sivulle

Open ruokaopas

Open ruokaoppaassa tarkastellaan vastuullista ruokaa monista näkökulmista. Materiaali on tehty aineenopettajille opetus- ja kasvatustyön tueksi. Opas tarjoaa tietopaketin vastuullisen ruuan teemoihin 12 eri oppiaineen näkökulmasta sekä lisäksi runsaasti tehtäväideoita ja kuvamateriaalia.

Aihetta käsitellään biologian, fysiikan, historian, katsomusaineiden, kemian, kotitalouden, kuvataiteen, maantieteen, matematiikan, terveystiedon, yhteiskuntaopin ja äidinkielen ja kirjallisuuden näkökulmista.

Lämpimästi tervetuloa mukaan innostumaan vastuullisen ruuan teemoista!

Siirry materiaalin sivulle
picture_as_pdf

Kohti kestävää tulevaisuutta -oppitunnin esitys

Värikäs ja informatiivinen diaesitys kestävän kehityksen periaatteiden esittelemiseen. Esitys sisältää runsaasti tietoa maailman tilasta ja kestävän elämäntavan ratkaisuista sekä pohdintatehtäviä oppilaille. Liitteenä on myös dia dialta etenevät muistiinpanot, joiden avulla esitys on helppo pitää.

Siirry materiaalin sivulle

Kiertotalouden keksinnöt koulussa

Sivustolla esitellään kiertotalouden keksintöjen tekeminen pedagogisena lähestymistapana kestävän elämäntavan edistämiseen koulussa.

Siirry materiaalin sivulle
YLE

Järjestä luokkasi kanssa Itämeriystävällinen lounas joulukuussa!

Joulukuussa herkutellaan kotimaisella kalalla ja Itämeriystävällisellä ruoalla. Kampanjan ideana on saada ihmiset syömään ja tarjoamaan muille Itämeriystävällistä ruokaa, eli kotimaista villikalaa ja kasviksia.

Opitaan ruoan merkityksestä ympäristölle. Itämeriystävällinen ruoka on ilmaston kannalta hyvä valinta. Kestävästi kalastettu Itämeren kala on tällä hetkellä ainoa tapa poistaa ravinteita Itämerestä. Syömällä kerran viikossa silakkaa voit neutralisoida omat jätevesipäästösi Itämereen.

Tarvittava aika 120 min. Järjestä Itämeriystävällinen juhlalounas, esimerkiksi yhdessä kotitaloustuntien kanssa.

Siirry materiaalin sivulle
picture_as_pdf

VESIKRIISIESITE 2019

Julkisessa keskustelussa harvoin nousee esille, että on meneillään globaali makean verden kriisi, joka on kääntymässä katastrofiksi. Silloin harvoin, kun vesikysmyksiä käsitellään, puhutaan juomavedestä ja sanitaatiosta, tai jostain rajatusta alueesta.

Makean veden globaali kriisi ei kuitenkaan synny vettä juomalla, vaan tuotannossa. Samalla olennaista on, kuinka paljon makeaa vettä ihmiskunta kuluttaa kokonaisuudessaan, ja mistä tämä kulutus muodostuu.

Maan ystävien vuoden 2019 Vesikriisiesite avaa ongelmakokonaisuutta helposti ymmärrettävällä tavalla. Vuoden 2011 esitteestä saa täydentäviä lisätietoja.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: muu, tiivis esite aiheesta
Tekijät Työryhmä Liisa Uimonen, Tanja Pulliainen, Tuuli Mäkinen, Sade Hiidenkari, Olli-Pekka Haavisto.
Ympäristö ja luonto lähiympäristö, makeat vedet
picture_as_pdf

Kouluruokaa tulevaisuuteen - kuuden viikon ilmastoystävällinen ruokalista

Miltä näyttää kouluruoka, jonka hiilijalanjälki on puolitettu?

Kouluruoka 2030- kokeilussa laskettiin sekä testattiin käytännön kouluruokailussa eri tapoja kouluruoan hiilijalanjäljen vähentämiseen. Lopputuloksena julkaistiin toteutettavissa oleva malli, jossa 6 viikon ruokalistan ilmastovaikutus on puolitettu.

Siirry materiaalin sivulle
Tekijät Kortetmäki Teea, Saralahti Ilja
Ympäristö ja luonto lähiympäristö, makeat vedet
picture_as_pdf

Earth Hour - tehtäviä oppitunneille

Ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuutta käsitteleviä tehtäviä, jotka sopivat pidettäväksi Earth Hour -viikolla maaliskuun lopussa.

Siirry materiaalin sivulle

10+1 työkalua ympäristöasioiden käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa

Materiaali tarjoaa jokaiselle työkaluja puhua lasten ja nuorten kanssa aikamme suurista ja pienistä ympäristöongelmista rakentavalla tavalla, tunteet huomioiden. Nämä 10+1 työkalua tarjoavat keinoja keskustella asiasta kaikenikäisten lasten ja nuorten kanssa.

Materiaalin on koonnut Haltian luontokasvatus- ja asiakaspalveluhenkilöstö. Lähteet ovat tutkija Panu Pihkala, tutkija Maria Ojala sekä Haltian henkilöstön oma pedagoginen ja kokemusosaaminen ympäristökasvatuksesta.

Siirry materiaalin sivulle

Elämäntapatesti

Testaa, oletko uhka vai mahdollisuus?
Ovatko elämäntapasi ympäristön puolella vai sitä vastaan? Pikatestin tuloksena saat sinulle räätälöityjä vinkkejä, joilla säästät aikaa ja rahaa sekä parannat elämänlaatuasi. Ja luonto kiittää!

Siirry materiaalin sivulle
picture_as_pdf

Tutkimusretkellä koulussa

Tutkimusretkellä koulussa -oppimateriaali johdattaa teidät tutustumaan omaan kouluunne ja arvioimaan sen ympäristöystävällisyyttä. Pääsette vaikuttamaan koulunne ympäristöasioihin
ja muuttamaan maailmaa yksi koulu kerrallaan.

Siirry materiaalin sivulle

Vesi ja ihminen - erottamattomat

Kymmenen tehtävää ja koetta liittyen veden laatuun ja käyttöön. Elämän vesi – veden kiertokulku -ympäristökasvatushanke.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Vääränen Päivi, Ormio Vappu
Ympäristö ja luonto lähiympäristö, makeat vedet

Veden kiertokulku - pilvistä pohjavedeksi

Kymmenen koetta ja tehtävää liittyen veden kiertoon. Aineisto syntyi Elämän vesi – veden kiertokulku -ympäristökasvatushankkeessa.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Vääränen Päivi, Ormio Vappu, Haapanen Jakke
Ympäristö ja luonto lähiympäristö, makeat vedet

Veden kiertokulku -leikki

Veden kiertokulku
Kerrataan lyhyesti veden kiertokulku. Leikissä oppilaat ovat vettä meressä,
pilvessä ja joessa. Kaikille kolmelle roolille keksitään liikkeet (ja äänet).
Alussa kaikki oppilaat ovat meressä. Kun kaksi merta esittävää oppilasta kohtaa, he
pelaavat kivi-sakset-paperi -peliä. Se joka voittaa pääsee eteenpäin veden
kiertokulussa ja muuttuu pilveksi. Hävinnyt jää mereen. Kun kaksi pilveä kohtaa,
voittaja muuttuu joeksi ja häviäjä pysyy pilvenä. Kun kaksi jokea kohtaa, se joki joka
voittaa muuttuu mereksi, se joka häviää pysyy jokena.
Leikki jatkuu näin veden ikuisessa kiertokulussa, kunnes opettaja sen pysäyttää.

Siirry materiaalin sivulle

Veden kierto ja vesihuolto Tampereella

Veden kierto ja vesihuollon perusasiat hauskana ja visuaalisena esityksenä. Luonnossa tapahtuvaan veden kiertoon löytyy opetusmateriaalia, mutta vesihuoltojärjestelmää ei juuri esitellä, etenkään paikallisesti. Tampereen Veden toteuttamassa Prezi-esityksessä nämä kulkevat käsi kädessä. Oppilaat voivat käydä esityksen joko opettajan johdolla tai itsenäisesti läpi. Materiaali vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

– mistä tulee Tampereen ja lähikuntien juomavesi?
– mihin käytämme vettä?
– miten vesi saadaan liikkumaan ylimpään asuinkerrokseen?
– mitä jäteveden puhdistamolla tapahtuu?
– mikseivät järvet tyhjene, kun niistä otetaan vettä?

Siirry materiaalin sivulle
Tekijät Huhta Matti, Mustaniemi Liisa, Kettunen Riitta
Ympäristö ja luonto lähiympäristö, makeat vedet