Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys on voittoa tuottamaton aatteellinen yhdistys, joka edistää vesiensuojelua ja virkistyskäyttöä toimialueellaan Riihimäeltä Helsinkiin ja Espoosta Sipoon rajalle. Tarkkailemme Vantaanjoen ja sen sivujokien veden laatua ja jokeen johdettavien jätevesien laatua yhteistarkkailuna, osallistumme vesiensuojelua ja virkistyskäyttöä edistäviin hankkeisiin ja valistustoimintaan.