Takaisin hakuun

Yk-liiton teemapäivät: Maailman metsäpäivä 21.3.

Lyhyt kuvaus
Maailman metsäpäivänä keskustellaan metsien monipuolisesta merkityksestä niin ihmisille, eläimille kuin ilmastollemme sekä niiden suojelun tärkeydestä sekä juhlitaan metsien olemassa oloa ja nautitaan metsistä. Metsäpäivää voi juhlistaa myös monien muiden tavoin istuttamalla puun.
Kuvaus

Reppuun on pakattu mm:

  • metsäaiheisia videoita

  • metsäaiheisia tehtäviä, leikkejä ja pelejä eri ikäisille varhaiskasvatuksesta yläkouluun asti

  • tietoa koulujen lähimetsien käytöstä, sekä erilaisista metsätyypeistä (WWF:n metsänhoito-opas), puulajeista sekä metsän monimuotoisuudesta

  • sademetsäaiheinen peli sekä artikkeli Amazonin sademetsien metsäpaloista herättämään keskustelua

Teemarepun materiaalit

Elokuva: Arvokas metsämme

Arvokas metsämme (Filmen: Vår Värdefulla Skog) -dokumenttielokuva käsittelee metsien arvokasta käyttöä ja sen muutosta. Se on puheenvuoro metsien arvostuksen ja korkeamman jalostusasteen puolesta. Elokuva esittelee useita tulevaisuuteen kurkottavia innovaatioita, ajatuksia ja ihmisiä niiden takana. Lisäksi elokuva monipuolistaa kuvaa siitä miten tärkeitä metsät Suomelle ovat ja miten erilaisia arvostuksia niihin liittyy. Alkuperäisen elokuvan kesto noin 80 minuuttia, josta on leikattu 30 min versio opetuskäyttöön. Elokuvan on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö, joka tukee metsäalan kehitystä. (English subtitles) Opetuksessa voit hyödyntää myös sivulta löytyviä valmiita kysymyksiä.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video
Tekijät Saario Petteri
Kestävä kehitys luonnon hyvinvointivaikutukset

Metsän uumenissa

Filmissä seurataan muurahaistyttö Sennan seikkailuja havumetsässä. Metsä on valtava, ja siellä on paljon puita, mutta Sennaa ei pelota. Se tuntee joka kolon ja paikan. Lisäksi kurkistetaan, kuinka palokärki, pyy ja sinisiipi viihtyvät puiden lomassa. Filmi on täynnä jännitystä ja kertoo kekomuurahaisen elämästä syvällä metsän uumenissa. Kesto 16 min. Tuotanto: Passer Media

Siirry materiaalin sivulle

Puut valtasivat maailman satoja miljoonia vuosia sitten ja nyt ne kuhisevat ihmisillekin tärkeää elämää – Kurkista suurkaupunkiin nimeltä mänty

Vahvasti visuaalinen, alaspäin skrollattava artikkelitoteutus, jossa käydään läpi suomalaisen metsän syntytarina ja uppoudutaan sen jälkeen erityisesti männyn ja sen eliöiden elämään ja merkitykseen.

Siirry materiaalin sivulle

Talvimetsässä

”Talvimetsässä” on jännittävä kertomus metsän talvisista tapahtumista. Saamme tietää kaiken puiden valmistautumisesta talveen, horroksesta ja alhaisesta aineenvaihdunnasta. Miten pakkanen ylipäätään vaikuttaa puihin? Kesto: 12 minuuttia. Tuotanto: Passer Media.

Siirry materiaalin sivulle

Metsätehtäviä: Metsän monimuotoisuuden merkit

Metsätehtävät on suunnattu 1-7 vuotiaille lapsille, mutta soveltuvat myös sitä vanhemmille.

Siirry materiaalin sivulle

Metsätehtäviä: Lähimetsän arvoitus –roolipeli

Metsätehtävät on suunnattu 1-7 vuotiaille lapsille, mutta soveltuvat myös sitä vanhemmille.

Siirry materiaalin sivulle

Monimuotoinen metsä: tehtävävihko

Tehtävävihossa käsitellään läpi erilaisia metsäluontotyyppejä tehtävien ja infotekstien avulla. Materiaali on suunnattu ala-asteikäisille lapsille, mutta soveltuu myös vanhempien täytettäväksi.

Siirry materiaalin sivulle

Metsätehtävät

Metsätehtävät on suunnattu 1-7 vuotiaille lapsille, mutta soveltuvat myös sitä vanhemmille.

Siirry materiaalin sivulle

Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Vihkoon on koottu yksiin kansiin monia varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen sopivia leikkejä ja tehtäviä, joita voi leikkiä ja harjoitella missä tahansa metsässä. Leikit ja tehtävät ovat käytännössä testattuja ja hauskoiksi havaittuja.

Siirry materiaalin sivulle

Lumoissa - Metsäpäivä ala-asteille ja tietoa opettajille metsäluonnon monimuotoisuudesta

Aineistoa metsäluonnon monimuotoisuuden löytämisen avuksi ala-asteille. Aineisto koostuu yhteen sovitettavista palasista, joista opettaja voi tarpeen, oppilaiden iän, maaston ja käytettävissä olevan ajan puitteissa valita sopivat. Parhaiten osaset toimivat, kun ne jollakin tavoin nivelletään yhteen. Aineiston painotus on havaintoherkkyyden kehittämisessä ja luonnon monimuotoisuuden idean oivaltamisessa. Jos halutaan jatkossa paneutua mm. lajistoon, on tässä monta oivaa tapaa hankkia aineistoa siihen.

Siirry materiaalin sivulle

5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä

4 tuntia kestävä metsäretki, jonka tavoitteet ovat I) kasvilajien ja matematiikan harjoittelu kasviruutujen avulla, II) jokamiehenoikeuksien kertaaminen englanniksi III) harjoitella tutkimuksen tekoa ja tulosten esittämistä kasvillisuusruudun avulla.

Siirry materiaalin sivulle

Metsän monimuotoisuuskartoitus

Metsän monimuotoisuuskartoituksella opitaan tunnistamaan metsän ikää ja erityispiirteitä. Vertailemalla eri metsäalueita voidaan oppia ymmärtämään, mitkä asiat metsästä tekevät suojeltavan arvoisen. Tavoitteena on lisätä arvostusta metsiä ja niiden erityispiirteitä kohtaan, lisätä havainnointikykyjä ja tarjota tehtävämateriaali eri metsien vertailuun. Samalla opitaan kartoitustekniikkaa.

Siirry materiaalin sivulle

Metsä ja ihminen

Learning cafe ja toiminnallinen harjoitus, 90min
Materiaali on suunniteltu tukemaan 5–6 luokkalaisten opetussuunnitelman tavoitteita kuten tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä ja ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään kestävän kehityksen edistämiseksi.

”Millaisia tunteita metsä herättää sinussa? Miten ihminen saa hyödyntää metsää, ja saako? Millaisia mahdollisuuksia yksilöllä on vaikuttaa? Tämän harjoituksen avulla herätellään kiinnostusta metsien monipuolisuudesta ja niiden hyödyistä. Tervetuloa pohtimaan näitä teemoja toiminnan kautta!”

Siirry materiaalin sivulle

8. luokka metsätyyppejä tutkimassa

Kaksituntisen tuokion tavoitteina ovat I) tutustua kenttätutkimustapoihin kasvillisuusruutututkimukseen ja II) harjoitella tulosten esittämistä.

Siirry materiaalin sivulle

Metsävisa

Metsävisan kysymyslomakkeet ja oikeat vastaukset vuodelta 2000 lähtien. Metsävisa on Suomen Metsäyhdistyksen sekä Biologian ja maantieteen opettajien liiton järjestämä valtakunnallinen metsätietokilpailu 7.-9. luokkalaisille.

Siirry materiaalin sivulle

WWF:n Metsänhoito-opas

WWF:n Metsänhoito-opas on suunnattu metsänomistajille. Se tarjoaa keinoja, joiden avulla luonnon monimuotoisuuden turvaaminen onnistuu metsänkäsittelyssä. Opas kaataa asiantuntijavoimin metsänhoitoon liittyviä myyttejä.

WWF:n Metsänhoito-opas on tehty yhteistyössä kestävän metsätalouden asiantuntijaorganisaatio Tapion kanssa Suomen Kulttuurirahaston tuella.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Tekijät Keto-Tokoi Petri, Saaristo Lauri, Valkeapää Annukka
Kestävä kehitys luonnon hyvinvointivaikutukset

Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen

Koulumetsäopas on käsikirja kasvattajille, opettajille ja kuntien viranomaisille. Koulumetsä on koulua tai päiväkotia lähellä oleva pysyvä metsäluontokohde, joka sopii lasten ja nuorten opetukseen, kasvatukseen ja virkistykseen. Oppaan havainnolliset esimerkit ja tehtävät opastavat koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen.

Siirry materiaalin sivulle

Puulajit-vihko

Vihkonen kuvaa Suomen yleisimmät puulajit hyvin selkeiden kuvien sekä tekstin avulla. Se sisältää myös lajien maailmanlaajuisen levinneisyyskartan sekä tietoja lajien perinteisestä ja nykyisestä käytöstä. Soveltuu hyvin esim. ammattioppilaitosten metsä- ja puuopetukseen. Vihkoa täydentämään saatavilla on myös erillinen tilattava puulajinäytelaatikko. Puulajit-vihkosesta on saatavilla maksuton pdf-versio sekä maksullinen painotuote. Hinta 6 euroa + postituskulut. Yksi kappale/ opettaja maksutta.

Siirry materiaalin sivulle

Sademetsän henki -peli koululaisille

Materiaalin avulla opitaan sademetsän ekosysteemistä, uhista ja suojelusta lisättyä todellisuutta hyödyntäen. Vastaamalla oikein rastipisteiden tietovisatehtäviin autetaan Sademetsän Henkeä vahvistumaan. Pelaaja saa vinkkejä, joilla voi omassa arjessaan edistää sademetsien suojelua. Peliä voi pelata omalla koululla tai paikan päällä Korkeasaaressa. Materiaali sopii 4.-6. luokkalaisille.

Tarvikkeet: mobiililaite jossa nettiyhteys, tulostettavat rastikyltit (jos toteutetaan esim. omalla koululla)

Kesto: noin 30 minuuttia

Siirry materiaalin sivulle

Kun sademetsä palaa

Amazonin sademetsän tulipaloihin liittyvä Turun yliopiston blogikirjoitus.

Siirry materiaalin sivulle