picture_as_pdf

5. luokan kasvillisuusruutututkimus lähimetsässä

Julkaisuvuosi
2015
Kuvaus

4 tuntia kestävä metsäretki, jonka tavoitteet ovat I) kasvilajien ja matematiikan harjoittelu kasviruutujen avulla, II) jokamiehenoikeuksien kertaaminen englanniksi III) harjoitella tutkimuksen tekoa ja tulosten esittämistä kasvillisuusruudun avulla.

Asiasanat
aistit
englanti
jokamiehenoikeudet
kasvilajit
kasvillisuuskartoitus
kasvillisuusruutu
matematiikka
metsäretki
metsät
metsätyypit
tutkimus
ulkona oppiminen
Julkaisumuoto
  • WWW-sivusto
Kieli
  • suomi