Takaisin hakuun

Teemarepun materiaalit

Oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä

MITÄ YHDENVERTAISUUS TARKOITTAA?
Tietoa lainsäädännöstä, toimijoista ja oikeussuojakeinoista.
YHDENVERTAISUUS-SUUNNITTELU
Oppaita ja työkaluja yhdenvertaisuuden arviointiin ja suunnitteluprosessiin.
HYVÄT KÄYTÄNNÖT
Esimerkkejä hyvistä yhdenvertaisuuden edistämisen tavoista
+ linkki OPAS YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEEN (pdf)

Siirry materiaalin sivulle

Luonto kaikille -materiaalit

Luonto kaikille -sivustolle on kerätty Esteetön Eräpolku (2018-2020) ja Luonto kaikille -hankkeiden (2018-2020) keskeiset materiaalit. LUKA -hankkeen (2018–2020) toteuttivat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Paralympiakomitea sekä Metsähallituksen luontopalvelut. Eräpolku-hanke toteutettiin yhteistyössä Esteettömyyskeskuksen ja Metsähallituksen kanssa.

Sivustolta löytyvät mm. tuotekortit ja palveluopas. Kortteja on tehty kahdeksasta eri kohderyhmästä ja niiden avulla tapahtumanjärjestäjät pystyvät toteuttamaan erityisryhmille suunnattua luontotoimintaa. Lisäksi sivustolta löytyy videomateriaalia erityisryhmien luontotoiminnasta.

Siirry materiaalin sivulle

Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen

Yhteinen maapallo on kasvattajan opas globaaliin ympäristökasvatukseen.

Oppaasta on kaksi eri ikäryhmille suunnattua versiota:
1) Varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen, sekä
2) Peruskoulun 3.-9. luokille, nuorten vapaa-ajantoimintaan ja toisen asteen opetukseen.

Opas käsittelee elämämme maailmanlaajuisia yhteyksiä sekä ekologisen että sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista, painottaen erityisesti lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamista maailmanlaajuisten kysymysten parissa. Ajatuksia herättävien taustatekstien ohella opas tarjoaa runsaasti eri ikäryhmille soveltuvia käytännön toimintavinkkejä.

Siirry materiaalin sivulle

Tasa-arvo kasvatuksessa

Tasa-arvo kasvatuksessa on opiskelupaketti, jonka avulla koulujen ja päiväkotien opetukseen tuodaan sukupuolinäkökulmaa.
Opiskelupaketti koostuu kirjallisesta aineistosta sekä videoaineistosta, johon on haastateltu opettajia, päiväkotien henkilökuntaa, opiskelijoita, oppilaita, rehtoreita ja päiväkodin johtajia, tutkijoita, konsultteja, virkamiehiä ja muita erilaisissa tasa-arvoprojekteissa työskenteleviä asiantuntijoita. Opiskelupaketti sisältää oppimista syventäviä pohdintatehtäviä samoin kuin käytännön harjoituksia sovellettavaksi arjessa.

Siirry materiaalin sivulle

Oppimateriaalipalvelu | Punainen Risti

Pohdituttaako oppilaitasi ilmastonmuutos tai pakolaisuus? Kaipaatko tukea yhdenvertaisuuteen liittyvien teemojen käsittelyyn tai ensiavun opetukseen? Punaisen Ristin oppimateriaalipalvelusta löydät monipuolisia materiaaleja opetuksen tueksi kaikille kouluasteille. Teemoina ovat globaalikasvatus, sodan säännöt, yhdenvertaisuus, ensiapu ja terveys sekä ystävyys. Palvelusta löytyy myös valmiita aamunavauksia ja ideoita erilaisten teemapäivien toteutukseen.

Siirry materiaalin sivulle

Vahvista ja haasta - Ideoita monikieliseen vapaa-ajantoimintaan

Käsikirja kaksi- tai monikieliseen vapaa-ajan- tai leiritoimintaan. Kirja on suunnattu yhdistyksille, vapaa-ajanohjaajille, järjestöille, joukkueille, ryhmille ja henkilöille, jotka toimivat erilaisen vapaa-ajantoiminnan parissa kahdella tai useammalla kielellä.

Käsikirjan antaa konkreettisia ehdotuksia siitä, miten jo pienillä muutoksilla toimintatapoihin voi kannustaa myönteisiin asenteisiin toisia kieliä ja kieliryhmiä kohtaan, vahvistaa lasten kieli-identiteettiään ja kartuttaa heidän kielitaitoaan.

Käsikirja on koottu Kaksi kieltä & luonto – hankkeen puitteissa yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Luonto-Liiton kanssa.

Siirry materiaalin sivulle

Kuka muu muka?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen.

Oppaan ideat, mallit ja esimerkit ovat hyödyllisiä jokaiselle, joka haluaa parantaa ryhmien välisiä suhteita omassa lähiympäristössään. Opas on suunnattu erityisesti julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille, kuten opettajille, kuntien monikulttuurisuus-, maahanmuutto-, romani-, saamelais- tai vammaiskysymyksistä vastaaville työntekijöille.
* avainkäsitteet ja muutamia yhteiskunnallisia teorioita.
* ideoita toimintatapojen ja politiikkojen kehittämiseen paikallistasolla
* ryhmien välisten suhteiden mittaamiseen ja seurannan periaatteisiin ja menetelmiin tutustuminen
* erilaisia käytännön menetelmiä hyvien suhteiden edistämiseen

Siirry materiaalin sivulle
picture_as_pdf

Saavutettavan vapaa-ajantoiminnan askeleet.

Harrastustoiminnan yhdenvertaisen edistämiseen tehty opas esittelee saavutettavuuden esteitä ja ratkaisuja niiden ylittämiseen.

Siirry materiaalin sivulle