Yhdenvertaisuus - Jämställdhet

Lyhyt kuvaus
Yhdenvertaisuus kasvatuksessa - erilaisia näkökulmia opetukseen
Asiasanat
esteettömyys
hinderfrihet
könssensitivitet
kulttuurisensitiivisyys
kultursensitivitet
normikriittisyys
normkritik
saavutettavuus
social och psykisk trygghet
sosiaalinen- ja psyykkinen turvallisuus
sukupuolisensitiivisyys
tillgänglighet

Teemarepun materiaalit

Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen

Yhteinen maapallo on kasvattajan opas globaaliin ympäristökasvatukseen.

Oppaasta on kaksi eri ikäryhmille suunnattua versiota:
1) Varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen, sekä
2) Peruskoulun 3.-9. luokille, nuorten vapaa-ajantoimintaan ja toisen asteen opetukseen.

Opas käsittelee elämämme maailmanlaajuisia yhteyksiä sekä ekologisen että sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista, painottaen erityisesti lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamista maailmanlaajuisten kysymysten parissa. Ajatuksia herättävien taustatekstien ohella opas tarjoaa runsaasti eri ikäryhmille soveltuvia käytännön toimintavinkkejä.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, www-sivusto
Tekijät Kiminki Iida-Elina, Lappalainen Vilma
Kestävä kehitys ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus osallisuus ja vaikuttamisen taidot
Asiasanat: ekologinen jalanjälki, ekologinen kestävyys, ekosysteemipalvelut, globaalikasvatus, ihmisoikeudet, ilmastonmuutos, kansainvälinen yhteistyö, kestävä elämäntapa, kestävä kehitys, kestävä kulutus, kulttuurinen kestävyys, maailmankansalaisuus, maapallo, monimuotoisuus, osallisuus, sosiaalinen kestävyys, vaikuttaminen, vesijalanjälki, vihreä lippu, yhdenvertaisuus, yhteistyö, ympäristökasvatus

Vahvista ja haasta - Ideoita monikieliseen vapaa-ajantoimintaan

Käsikirja kaksi- tai monikieliseen vapaa-ajan- tai leiritoimintaan. Kirja on suunnattu yhdistyksille, vapaa-ajanohjaajille, järjestöille, joukkueille, ryhmille ja henkilöille, jotka toimivat erilaisen vapaa-ajantoiminnan parissa kahdella tai useammalla kielellä.

Käsikirjan antaa konkreettisia ehdotuksia siitä, miten jo pienillä muutoksilla toimintatapoihin voi kannustaa myönteisiin asenteisiin toisia kieliä ja kieliryhmiä kohtaan, vahvistaa lasten kieli-identiteettiään ja kartuttaa heidän kielitaitoaan.

Käsikirja on koottu Kaksi kieltä & luonto – hankkeen puitteissa yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Luonto-Liiton kanssa.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, muu, opetusväline, pdf
Tekijät Slotte Anna, Maury Olivia, Lehtonen Noora
Kestävä kehitys ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus osallisuus ja vaikuttamisen taidot
Asiasanat: kaksikielinen opetus, läger, leiritoiminta, ryhmiin suuntautuva työ, vapaa-aika, vapaa-ajan toiminta
picture_as_pdf

Oppimateriaalipalvelu | Punainen Risti

Pohdituttaako oppilaitasi ilmastonmuutos tai pakolaisuus? Kaipaatko tukea yhdenvertaisuuteen liittyvien teemojen käsittelyyn tai ensiavun opetukseen? Punaisen Ristin oppimateriaalipalvelusta löydät monipuolisia materiaaleja opetuksen tueksi kaikille kouluasteille. Teemoina ovat globaalikasvatus, sodan säännöt, yhdenvertaisuus, ensiapu ja terveys sekä ystävyys. Palvelusta löytyy myös valmiita aamunavauksia ja ideoita erilaisten teemapäivien toteutukseen.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: diasarja, muu, oppituntikokonaisuus, sähköiset tehtävät / pelit, video, www-sivusto
Kestävä kehitys ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus osallisuus ja vaikuttamisen taidot
Asiasanat: aamunavaukset, ehkäisy, ensiapu, huomaavaisuus, hygienia, ilmastonmuutos, ilmiöt, isänmaallisuus, kaveritaidot, kestävä kehitys, monialaisuus, nälkäpäivä, nuuska, oppimateriaali, päihdekasvatus, päihteet, päivänavaukset, pakolaisuus, punainen risti, rasismi, rasismin ehkäisy, riskinhallinta, sodan oikeussäännöt, terveyden edistäminen, terveys, varainhankinta, vihapuhe, yhdenvertaisuus, ympäristö, ympäristökasvatus, ystävät, ystävyys

Yhdenvertaisuus - Jämställdhet

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto:
Kestävä kehitys ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus osallisuus ja vaikuttamisen taidot
Asiasanat: esteettömyys, hinderfrihet, könssensitivitet, kulttuurisensitiivisyys, kultursensitivitet, normikriittisyys, normkritik, saavutettavuus, social och psykisk trygghet, sosiaalinen- ja psyykkinen turvallisuus, sukupuolisensitiivisyys, tillgänglighet
picture_as_pdf

Oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä

MITÄ YHDENVERTAISUUS TARKOITTAA?
Tietoa lainsäädännöstä, toimijoista ja oikeussuojakeinoista.
YHDENVERTAISUUS-SUUNNITTELU
Oppaita ja työkaluja yhdenvertaisuuden arviointiin ja suunnitteluprosessiin.
HYVÄT KÄYTÄNNÖT
Esimerkkejä hyvistä yhdenvertaisuuden edistämisen tavoista
+ linkki OPAS YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEEN (pdf)

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, www-sivusto
Kestävä kehitys ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus osallisuus ja vaikuttamisen taidot
Asiasanat: equality, equality planning, ihmisoikeudet, ikabehandlingsplanering, likabehandling, rasismi, syrjintä, vähemmistöt, yhdenvertaisuuden edistäminen, yhdenvertaisuus, yhdenvertaisuussuunnittelu
picture_as_pdf

Tasa-arvo kasvatuksessa

Tasa-arvo kasvatuksessa on opiskelupaketti, jonka avulla koulujen ja päiväkotien opetukseen tuodaan sukupuolinäkökulmaa.
Opiskelupaketti koostuu kirjallisesta aineistosta sekä videoaineistosta, johon on haastateltu opettajia, päiväkotien henkilökuntaa, opiskelijoita, oppilaita, rehtoreita ja päiväkodin johtajia, tutkijoita, konsultteja, virkamiehiä ja muita erilaisissa tasa-arvoprojekteissa työskenteleviä asiantuntijoita. Opiskelupaketti sisältää oppimista syventäviä pohdintatehtäviä samoin kuin käytännön harjoituksia sovellettavaksi arjessa.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, tilattava materiaali, video, www-sivusto
Kestävä kehitys ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus osallisuus ja vaikuttamisen taidot
Asiasanat: jämställdhet, jämställdhet i lärande, könsperspektiv, sukupuolinäkökulma, tasa-arvo kasvatus, yhdenvertaisuus

Kuka muu muka?! Opas hyvien suhteiden edistämiseen ja muukalaisvihan torjumiseen.

Oppaan ideat, mallit ja esimerkit ovat hyödyllisiä jokaiselle, joka haluaa parantaa ryhmien välisiä suhteita omassa lähiympäristössään. Opas on suunnattu erityisesti julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille, kuten opettajille, kuntien monikulttuurisuus-, maahanmuutto-, romani-, saamelais- tai vammaiskysymyksistä vastaaville työntekijöille.
* avainkäsitteet ja muutamia yhteiskunnallisia teorioita.
* ideoita toimintatapojen ja politiikkojen kehittämiseen paikallistasolla
* ryhmien välisten suhteiden mittaamiseen ja seurannan periaatteisiin ja menetelmiin tutustuminen
* erilaisia käytännön menetelmiä hyvien suhteiden edistämiseen

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Kestävä kehitys ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus osallisuus ja vaikuttamisen taidot
Asiasanat: allofili, allofilia, diskriminering, främlingsrädsla, mångfald, monimuotoisuus, muukalaispelko, rasism, rasismi, suvaitsevaisuus, syrjintä, tolerans
picture_as_pdf

Saavutettavan vapaa-ajantoiminnan askeleet.

Harrastustoiminnan yhdenvertaisen edistämiseen tehty opas esittelee saavutettavuuden esteitä ja ratkaisuja niiden ylittämiseen.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus osallisuus ja vaikuttamisen taidot
Asiasanat: harrastus- ja kerhotoiminta, kielikynnys, muukalaisvihamielisyys, saavutettavuus, sosio-ekonomiset haasteet, syrjintä, turvallinen toimintaympäristö, ulossulkeminen

Luonto kaikille -materiaalit

Luonto kaikille -sivustolle on kerätty Esteetön Eräpolku (2018-2020) ja Luonto kaikille -hankkeiden (2018-2020) keskeiset materiaalit. LUKA -hankkeen (2018–2020) toteuttivat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Paralympiakomitea sekä Metsähallituksen luontopalvelut. Eräpolku-hanke toteutettiin yhteistyössä Esteettömyyskeskuksen ja Metsähallituksen kanssa.

Sivustolta löytyvät mm. tuotekortit ja palveluopas. Kortteja on tehty kahdeksasta eri kohderyhmästä ja niiden avulla tapahtumanjärjestäjät pystyvät toteuttamaan erityisryhmille suunnattua luontotoimintaa. Lisäksi sivustolta löytyy videomateriaalia erityisryhmien luontotoiminnasta.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Tekijät Aaltonen Anemone, Ihalainen Niina, Rissanen Petri
Kestävä kehitys ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus osallisuus ja vaikuttamisen taidot
Asiasanat: erityisryhmät, esteettömyys, luonto kaikille, luontotoiminta, retkeily, vammaisurheilu, yhdenvertaisuus

LYKE-verkosto ja yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus on LYKE-verkostolle tärkeä arvo. LYKE-verkostolla on yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen pohjalta tehty lyhyempi toimintaohje verkostolaisille. Suunnitelma on laadittu koko verkostoa osallistaen.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, www-sivusto
Kestävä kehitys ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus osallisuus ja vaikuttamisen taidot
Asiasanat: esteettömyys, esteettömyys (käytön tai liikkumisen), fyysinen turvallisuus, jämlikhet, jämställdhet, jämställdhetsplan, jämställdhetsplaner, normikriittisyys, saavutettavuus, sosiaalinen turvallisuus, sukupuolisensitiivisyys, tasa-arvo, yhdenvertaisuus