picture_as_pdf

Tasa-arvo kasvatuksessa

Materiaalin julkaisija
Julkaisuvuosi
2019
Kuvaus

Tasa-arvo kasvatuksessa on opiskelupaketti, jonka avulla koulujen ja päiväkotien opetukseen tuodaan sukupuolinäkökulmaa.
Opiskelupaketti koostuu kirjallisesta aineistosta sekä videoaineistosta, johon on haastateltu opettajia, päiväkotien henkilökuntaa, opiskelijoita, oppilaita, rehtoreita ja päiväkodin johtajia, tutkijoita, konsultteja, virkamiehiä ja muita erilaisissa tasa-arvoprojekteissa työskenteleviä asiantuntijoita. Opiskelupaketti sisältää oppimista syventäviä pohdintatehtäviä samoin kuin käytännön harjoituksia sovellettavaksi arjessa.

Asiasanat
jämställdhet
Jämställdhet i lärande
könsperspektiv
sukupuolinäkökulma
Tasa-arvo kasvatus
yhdenvertaisuus
Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
  • Tilattava materiaali
  • Video
  • WWW-sivusto
Kieli
  • ruotsi
  • suomi