Takaisin hakuun
Materiaalin julkaisija
Yhteistyötahot
Kuvaus

MITÄ YHDENVERTAISUUS TARKOITTAA?
Tietoa lainsäädännöstä, toimijoista ja oikeussuojakeinoista.
YHDENVERTAISUUS-SUUNNITTELU
Oppaita ja työkaluja yhdenvertaisuuden arviointiin ja suunnitteluprosessiin.
HYVÄT KÄYTÄNNÖT
Esimerkkejä hyvistä yhdenvertaisuuden edistämisen tavoista
+ linkki OPAS YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEEN (pdf)

Soveltuvuus oppiaineisiin