picture_as_pdf

Oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä

Materiaalin julkaisija
Yhteistyötahot
Kuvaus

MITÄ YHDENVERTAISUUS TARKOITTAA?
Tietoa lainsäädännöstä, toimijoista ja oikeussuojakeinoista.
YHDENVERTAISUUS-SUUNNITTELU
Oppaita ja työkaluja yhdenvertaisuuden arviointiin ja suunnitteluprosessiin.
HYVÄT KÄYTÄNNÖT
Esimerkkejä hyvistä yhdenvertaisuuden edistämisen tavoista
+ linkki OPAS YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISEEN (pdf)

Asiasanat
equality
equality planning
ihmisoikeudet
ikabehandlingsplanering
likabehandling
rasismi
syrjintä
vähemmistöt
yhdenvertaisuuden edistäminen
yhdenvertaisuus
yhdenvertaisuussuunnittelu
Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
  • WWW-sivusto
Kieli
  • englanti
  • ruotsi
  • suomi