Takaisin hakuun

Vesi

Lyhyt kuvaus
Toiminnallisia ulkonaoppimisen tehtäviä esikoululaisille
Kuvaus

Veden laadun aistinvaraisia tutkimuksia ja mittaus- ja kelluntatehtäviä.  Vesipisarataidetta ulkona suoritettavana työnä. Veden kietokulku-leikki. Haavistelua ja tutustumista vesien selkärangattomiin.

Teemarepun materiaalit

Veden laadun tutkimukset

Ohjelmassa on kuvattu aistinvaraiset ja helpot veden laadun tutkimukset.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Aulikki Laine
Kestävä kehitys vesi

Veden kiertokulku -leikki

Veden kiertokulku
Kerrataan lyhyesti veden kiertokulku. Leikissä oppilaat ovat vettä meressä,
pilvessä ja joessa. Kaikille kolmelle roolille keksitään liikkeet (ja äänet).
Alussa kaikki oppilaat ovat meressä. Kun kaksi merta esittävää oppilasta kohtaa, he
pelaavat kivi-sakset-paperi -peliä. Se joka voittaa pääsee eteenpäin veden
kiertokulussa ja muuttuu pilveksi. Hävinnyt jää mereen. Kun kaksi pilveä kohtaa,
voittaja muuttuu joeksi ja häviäjä pysyy pilvenä. Kun kaksi jokea kohtaa, se joki joka
voittaa muuttuu mereksi, se joka häviää pysyy jokena.
Leikki jatkuu näin veden ikuisessa kiertokulussa, kunnes opettaja sen pysäyttää.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Kestävä kehitys vesi

Vesipisarataide

Tehtäviä ulkoluokkaan. Tehtävä sopii etätehtäväksi.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video
Kestävä kehitys vesi

Vesitutkimuksia, kellunta

Videossa esitellään yksinkertainen tehtävä, jolla tutkitaan esineiden kelluntaa.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video
Kestävä kehitys vesi

Vesitutkimuksia, mittaus

Videossa esitellään helppo tutkimus vesi-aiheesta. Sopii etäopetukseen.

Siirry materiaalin sivulle

Vesien selkärangattomat

Selkärangattomien eläinten tutkiminen järven rannalla on mielenkiintoista. Opetusohjelman kesto on kaksi oppituntia, joiden aikana tutkitaan ja leikitään opettavaisia leikkejä.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Aulikki Laine
Kestävä kehitys vesi
picture_as_pdf

Vesiaiheinen oppitunti

Toimintatuokiokortti sisältää ohjeet toiminnallisen vesiaiheisen oppitunnin valmisteluun ja toteutukseen. Oppitunnin aikana koulun lähirannassa koetaan katiska, opetellaan kalalajeja ja pyydystetään planktonhaavilla vesieliöitä. Lisäksi petrimaljalle kerätään maanäytteitä ranta-alueelta. Evästauon/ruokailun jälkeen mikroskopoidaan vesi- ja maanäytteitä luokassa. Tavoitteena on 1) tutustua omaan lähivesistöön, saada elämyksellisiä kokemuksia ja vahvistaa luontosuhdetta, 2) oppia vesiluonnosta ja paikalliskulttuurista sekä 3) oppia tutkimusvälineiden käyttöä.

Kesto: 2-2,5 tuntia

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Kontio Heidi
Kestävä kehitys vesi