Vanajavesikeskus

Vanajavesikeskus on alueellinen toimija, joka tähtää Vanajaveden valuma-alueen järvien ja jokien kuntoon saamiseen ja koko Vanajaveden alueen vetovoimaisuuden vahvistamiseen. Ympäristökasvatuksen merkitys vesienhoitotyössä on huomattava, koska vesienhoito on pitkäjänteistä ylisukupolvista toimintaa.