Takaisin hakuun

Toivo on tuolla ulkona

Lyhyt kuvaus
”Monet suuret kysymykset elämässä ajatellaan jo lapsena. Jos sillon kiinnostuu luonnosta, se voi kantaa läpi koko elämän.”, tietää pitkän linjan luontotoimittaja Minna Pyykkö. Toivoa pidetään keskeisenä edellytyksenä sille, että ihminen jaksaa toimia. Mutta mitä on toivo alati pahenevan ympäristökriisin keskellä? Ympäristökasvatuksesta ja toivosta paljon kirjoittanut Panu Pihkala kartoittaa luennossaan merkityksellisen elämän mahdollisuuksia. ”Toivo on tuolla ulkona”, hän väittää. Koonti Ulos on IN -virtuaalitapahtumasta 26.11.2021
Kuvaus

Puheenvuorot:

1. Panu Pihkala ja Minna Pyykkö: Toivo on tuolla ulkona

2. Minna Pyykkö: Luonnon monimuotoisuus, lapset ja toivo

3. Riikka Puhakka: Luonnon vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin

4. Arja Kaasinen: Kesytä kasvit! Kasvilajintunnistus kasvattajan kaverina

5. Markus Melin:Ilmastonmuutoksen vaikutukset metsissä

Virtuaalipajat (sisältävät koosteen lisäksi pajoissa esiteltyjä linkkejä tutustumisen arvoisiin materiaaleihin, videoihin ja äänitteisiin.) Aiheena Toivo ja luonnon monimuotoisuus

Me aarteenvartijat – luonnonmonimuotoisuus opetuksessa

Evoluutiopajat

Ympäristötunteet

Toivoa ja toimintaa

Metsien lentävä rukkanen – liito-orava tutuksi

Siisti rantaretki

Opeta lintuja helposti lintuvisan avulla

Elokuva Arvokas metsämme

Nuotiotarinoita: Luonnon monimuotoisuuden monikäyttö

Lue lisää toistuvista ULOS-UT-OUT -tapahtumista osoitteessa www.uuo.fi

Teemarepun materiaalit

Toivo on tuolla ulkona

Toivoa pidetään keskeisenä edellytyksenä sille, että ihminen jaksaa toimia. Mutta mitä on toivo alati pahenevan ympäristökriisin keskellä? Ympäristökasvatuksesta ja toivosta paljon kirjoittanut Panu Pihkala kartoittaa luennossaan merkityksellisen elämän mahdollisuuksia. Toivo on tuolla ulkona, hän väittää.
Pihkalan kirjoituksia tunteista ja ympäristökasvatuksesta löytyy esimerkiksi Ympäristökasvatus-lehdestä ja Toivoa ja toimintaa –sivustolta

Luento on tallennettu ULOS-UT-OUT -suurtapahtumassa 16.6.2021.

Esiintyjät: Minna Pyykkö ja Panu Pihkala
Juontajat: Essi Aarnio-Linnanvuori
Stiimituotanto: Sauli Yli-Hakola, Panu Similä, Matti Koukkari ja Teemu Komulainen
Editointi: Riku Rantala

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video
Tekijät Pyykkö Minna, Pihkala Panu, Aarnio-Linnanvuori Essi

Luonnon monimuotoisuus, lapset ja toivo

Luento on tallennettu ULOS-UT-OUT -suurtapahtumassa16.6.2021.

Esiintyjät: Minna Pyykkö
Juontajat: Essi Aarnio-Linnanvuori
Stiimituotanto: Sauli Yli-Hakola, Panu Similä, Matti Koukkari ja Teemu Komulainen
Editointi: Riku Rantala

Siirry materiaalin sivulle

Luonnon vaikutus nuorten hyvinvointiin

Miten luonto vaikuttaa nuorten hyvinvointiin ja terveyteen? Voidaanko nuoria innostaa luontoon luontoretkiä järjestämällä? Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia koskeva tutkimustieto on lisääntynyt samalla kun Suomessakin on keskusteltu nuorempien sukupolvien luonnosta vieraantumisesta. Tuoreiden tutkimustulosten perusteella luonto on tärkeä myös nuorten psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta.

Dosentti, FT Riikka Puhakka työskentelee akatemiatutkijana Helsingin yliopistossa Lahden yliopistokampuksella. NATUREWELL-hankkeessa tutkitaan luonnon virkistyskäytön vaikutuksia kaupunkilaisnuorten hyvinvointiin ja terveyteen.

Luento on tallennettu ULOS-UT-OUT -suurtapahtumassa 16.6.2021.

Esiintyjät: Riikka Puhakka
Juontajat: Maarit Pihkala
Stiimituotanto: Sauli Yli-Hakola, Panu Similä, Matti Koukkari ja Teemu Komulainen
Editointi: Riku Rantala

Siirry materiaalin sivulle

Kesytä kasvit - kasvilajintunnistus kasvattajan kaverina

Kasvilajintunnistustaidot ovat puhuttaneet ihmisiä vuosikymmenien aikana puoleen jos toiseenkin. Osa pitää lajintunnistusta turhana ja ahdistavana ja erityisesti kasvien keräämistä oppilaiden kiusaamisena. Lajintunnistuksella on kuitenkin tärkeä tehtävä luontosuhteen edistämisessä. On aika karistaa harteilta menneisyyden taakat ja tuoda uutta lajintunnistustaidot tälle vuosituhannelle.

Luento on tallennettu ULOS-UT-OUT -suurtapahtumassa 16.6.2021.

Esiintyjät: Arja Kaasinen
Juontajat: Maarit Pihkala
Stiimituotanto: Sauli Yli-Hakola, Panu Similä, Matti Koukkari ja Teemu Komulainen
Editointi: Riku Rantala

Siirry materiaalin sivulle

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsissä

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat voimakkaita pohjoisissa metsissä. Osa lajeista joutuu vetäytymään pohjoiseen muuttuvien olosuhteiden tai kilpailevien lajien takia. Samalla lämpenevä ilmasto taas mahdollistaa uusien lajien menestymisen aiemmin liian kylmässä Pohjolassa. Nämä ilmiöt tapahtuvat parasta aikaa, niitä ei tarvitse ennustaa tai simuloida vuosisatojen päähän. Luennollani käyn läpi käytännön tutkimustuloksia mm. eri eläinlajien ja metsien tuhohyönteisten osalta.

Markus Melin toimii tutkimuspäällikkönä Luonnonvarakeskuksessa.

Luento on tallennettu ULOS-UT-OUT -suurtapahtumassa16.6.2021.

Esiintyjät: Markus Melin
Juontajat: Maarit Pihkala
Stiimituotanto: Sauli Yli-Hakola, Panu Similä, Matti Koukkari ja Teemu Komulainen
Editointi: Riku Rantala

Siirry materiaalin sivulle

Me aarteenvartijat - luonnon monimuotoisuus opetuksessa (virtuaalipaja Ulos on IN -tapahtumassa)

Mitä luonnon monimuotoisuus oikein on – ja miten sitä voisi käsitellä opetuksessa? Pajassa paneudutaan ensin luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen ja harjoitellaan sen havainnointia toiminnallisesti. Sen jälkeen edetään kohti luonnon monimuotoisuuden suojelua ja erityisesti sitä, mitä koulussa voidaan tehdä. Pajassa yhdistyvät monialainen ympäristökasvatus ja toiminnallinen oppiminen.

Siirry materiaalin sivulle

Evoluutiopajat - Opetusmateriaaleja evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin

Evoluutiopajat on kehitetty yhteistyössä ekologian ja evoluutiobiologian alan tutkijoiden ja taidekasvattajien kesken. Materiaalit on tarkoitettu kasvattamaan lasten ja nuorten ymmärrystä evoluutiosta ja siitä kuinka ihmiset vaikuttavat ekologisiin ja evolutiivisiin prosesseihin. Opetusmateriaalit sivustolla ovat ilmaisia. Tarjolla on johdantoluentoja, erillisiä harjoitteita ja pelejä, etäopetusmateriaalia sekä pidempiä työpajakokonaisuuksia, niin suomeksi kuin englanniksikin. Harjoitteet ja työpajat ovat muokattavissa käytettävissä olevan tuntimäärän tai osallistujien iän mukaan, tai omiin opetustarkoituksiin soveltuviksi.

Siirry materiaalin sivulle

Elonkirjo ja evoluution ​aikajänteet -ääniluontopolku

Miten kauaksi meille tuttujen lajien sukujuuret ulottuvat? Miten maapallon elonkirjo eli monimuotoinen luonto on kehittynyt? Ääniluontopolun avulla pääsee aikamatkalle tuttujen lajien, kuten oravan tai männyn alkujuurille.

Materiaali sisältää 10 ääninauhaa sekä niiden tekstiversiot. Ääninauhoja voi kuunnella yksitellen tai niistä voi rakentaa luontopolun QR-koodien avulla.

Nauhat johdattelevat eläinten ja kasvien biologiaan, evoluutioon sekä lajien välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Tieteellisen tiedon lisäksi ääninauhat sisältävät kuvitteluharjoitteita ja kehollisia tehtäviä sekä kirjalliset teoriaa tukevat tehtävät vanhemmille opiskelijoille.

Siirry materiaalin sivulle

Kimalaiskimara

Mikä kimalaisen saa täpinöihinsä? Missä kimalaiset ovat kehittyneet ja miksi ne pukeutuvat raitapukuun? Materiaali sisältää viisi ääninauhaa sekä kuvataidetehtävän. Ääninauhoja voi kuunnella yksitellen tai niistä voi rakentaa luontopolun QR-koodien avulla.

Kuuntele ja selvitä, miten kimalaiset ovat kehittyneet vuorovaikutuksessa kasvien, saalistajien ja toisten pölyttäjien kanssa, miten kimalaiset viestivät ja oppivat toisiltaan tai millaista elämä kimalaisyhteiskunnassa on. Ääninauhoja voi hyödyntää johdantona eläinten väritykseen, viestintään, kilpailuun tai yhteistyön kehittymiseen.

Kimalaiskimara-ääniluontopolku oli esillä myös vuoden 2021 Luonnon konserttisali -tapahtumassa (https://www.luontoon.fi/luonnonkonserttisali), jonka sankarilaji oli Bombus hypnorum eli kartanokimalainen.

Siirry materiaalin sivulle

Ympäristötunteet (virtuaalipaja Ulos on IN- tapahtumassa)

Ahdistus, voimattomuus, suru. Kiitollisuus, luontoihmetys, ilo. Turhautuminen. Metsäikävä. Haltioituminen. Yhteenkuuluvuus. Vastarinta. Onko ympäristötunteille tilaa ilmastonmuutoksen ja ekokatastrofin käsittelyssä? Miten tunteet vaikuttavat meihin? Kuinka kohdata ympäristötunteita lasten ja nuorten kanssa?
Pajassa tarkastellaan moninaisia ympäristötunteita ja pohditaan niiden mahdollista muutosvoimaa.

Siirry materiaalin sivulle

Toivoa ja toimintaa (virtuaalipaja Ulos on IN- tapahtumassa)

Biologian ja maantieteen opettajien liiton kehittämässä super-suositussa Toivoa ja toimintaa -mallissa yhdistetään tieto kestävästä kehityksestä, aiheeseen liittyvien tunteiden käsittely sekä aito vaikuttaminen kestävän kehityksen asioiden puolesta. Tutustu malliin ja sen harjoituksiin. Hanke on suunnattu pääasiassa yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille, mutta tähän työpajaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki kiinnostuneet!

Siirry materiaalin sivulle

Toivoa ja toimintaa

Sivusto tarjoaa taustatietoa kestävään kehitykseen liittyvistä tunteista, kuten ilmastoahdistuksesta ja sen käsittelystä sekä koulun mahdollisuuksista osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tarjolla on sekä taustatietoa, että käytännön vinkkejä opetustilanteita varten. Materiaaleja julkaistaan lisää keväällä 2020. Kevään aikana sivustolla julkaistaan mm. runsas määrä malleja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoihin, joita voidaan toteuttaa koulussa.

Siirry materiaalin sivulle

Metsien lentävä rukkanen (virtuaalipaja Ulos on IN- tapahtumassa)

Millainen on tämä metsien salaperäinen harmaaturkki ja miksi se saa kokoaan enemmän huomiota? Työpajassa tutustutaan liito-oravan elintapoihin ja ekologiaan. Havainnollistamme erilaisten tehtävien avulla elinympäristöverkostojen toimintaa ja monimuotoisuutta sekä pohdimme, miten luonnonsuojelun ja maankäytön näkökulmat voidaan yhdistää. Sopii ala- ja yläkouluille.

Siirry materiaalin sivulle

Liito-oravan jäljillä

Liito-oravan jäljillä -ympäristökasvatuspaketti tarjoaa opettajille ja varhaiskasvattajille tietoa liito-oravasta, sen elintavoista ja elinympäristöstä sekä antaa opetus- ja toimintavinkkejä näiden aiheiden käsittelyyn erilaisten ryhmien kanssa. Tavoitteena on lisätä tietämystä liito-oravasta ja sen elinympäristöjen merkityksestä, ja sitä kautta myös koko luonnon ja sen monimuotoisuuden arvostuksen kasvattaminen.

Tehtävät on ryhmitelty eri oppiaineiden ja toiminnallisuuden mukaan. Tehtäviä on kaikille ikäryhmille varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja toiselle asteelle. Opettaja voi itse muokata tehtäviä omalle ryhmälleen sopivaksi.

Siirry materiaalin sivulle
Tekijät Rinta-Runsala Leena Wikholm Mari Pilke Elina Salin Maria Haukka Anna Laita Anne

Siisti rantaretki (virtuaalipaja Ulos on IN -tapahtumassa)

Jokainen roska pois rannalta on askel kohti puhtaampia vesistöjä. Rantaretkellä siivotaan rantaa roskista ja johdatetaan erilaisin leikein ja harjoittein lapset ja nuoret hoksaamaan, miksi rantojen siivoaminen on tärkeää. Löydettyjä roskia tutkimalla pohditaan ihmisten vaikutusta omaan ympäristöönsä. Ketä ne roskaajat oikein ovat? SATAKOLKYT-hanke on Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten, Helsingin NNKY:n, Helsingin 4H-yhdistyksen ja Helsingin Vihreiden Nuorten yhteishanke, joka on palkittu Kansanvalistusseuran vuoden 2019 Sivistyspalkinnolla.

Siirry materiaalin sivulle
picture_as_pdf

Lähdetään retkelle Itämeren rantaan!

Vinkkivihko sisältää runsaasti erilaisia Itämereen liittyviä leikkejä ja tehtäväideoita, joita voi toteuttaa rannalla. Ohjaajaa varten vihkoon on koottu kattavasti perustietoa Itämerestä ja sen suojelusta. Mukana on myös mm. ohjeet rannan siivoamiseen sekä itämeriystävällisiin retkieväisiin.

Vihkosta löydät kootusti 40 eri tahojen tuottamaa Itämeri-tehtävävinkkiä ja ihan uusia ideoita. Tehtävät on ajettu kolmeen eri kategoriaan `Leiki ja liiku´, ´Tutki ja opi´ sekä ´Luo ja koe´. Vihko on koottu erityisesti koululaisten päiväleirien, luontokerhojen ja partiolippukuntien tarpeisiin, mutta siitä voi hyvin poimia ideoita myös peruskouluun.

Siirry materiaalin sivulle

Lintuvisa – lintujen tunnistuskilpailu kouluille ja oppilaitoksille

Lintuvisassa tutustutaan lintulajien tunnistamiseen. Maksuttomien materiaaliemme avulla opettaja voi ensin opettaa lintujen tunnistusta oppilaille ja järjestää sitten projektin huipennukseksi Lintuvisan, jolloin selviää kuka tai ketkä ovat luokan tai koulun parhaita lintutuntijoita. Lintuvisassa on neljä sarjaa: 1–3 lk, 4–6 lk, 7–9 lk ja avoin sarja. Lintuvisan kilpailu- ja harjoitusmateriaaleja voi käyttää luokassa lintujen opetuksessa myös ilman kilpailua. Liitteenä ohjeistus lintuvisan käyttöön oppilaiden kanssa.

Siirry materiaalin sivulle

Elokuva: Arvokas metsämme

Arvokas metsämme (Filmen: Vår Värdefulla Skog) -dokumenttielokuva käsittelee metsien arvokasta käyttöä ja sen muutosta. Se on puheenvuoro metsien arvostuksen ja korkeamman jalostusasteen puolesta. Elokuva esittelee useita tulevaisuuteen kurkottavia innovaatioita, ajatuksia ja ihmisiä niiden takana. Lisäksi elokuva monipuolistaa kuvaa siitä miten tärkeitä metsät Suomelle ovat ja miten erilaisia arvostuksia niihin liittyy. Alkuperäisen elokuvan kesto noin 80 minuuttia, josta on leikattu 30 min versio opetuskäyttöön. Elokuvan on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö, joka tukee metsäalan kehitystä. (English subtitles) Opetuksessa voit hyödyntää myös sivulta löytyviä valmiita kysymyksiä.

Siirry materiaalin sivulle

Nyyskän nuotiotarinat

Nyyskän nuotiotarinat: Luonnon monimuotoisuuden monikäyttö – tallenne on tehty Ulos – Ut- Out 2021- tapahtumaan.

Siirry materiaalin sivulle