Takaisin hakuun
picture_as_pdf

Liito-oravan jäljillä

Materiaalin julkaisija
Tekijät
Rinta-Runsala Leena Wikholm Mari Pilke Elina Salin Maria Haukka Anna Laita Anne
Julkaisuvuosi
2021
Kuvaus

Liito-oravan jäljillä -ympäristökasvatuspaketti tarjoaa opettajille ja varhaiskasvattajille tietoa liito-oravasta, sen elintavoista ja elinympäristöstä sekä antaa opetus- ja toimintavinkkejä näiden aiheiden käsittelyyn erilaisten ryhmien kanssa. Tavoitteena on lisätä tietämystä liito-oravasta ja sen elinympäristöjen merkityksestä, ja sitä kautta myös koko luonnon ja sen monimuotoisuuden arvostuksen kasvattaminen.

Tehtävät on ryhmitelty eri oppiaineiden ja toiminnallisuuden mukaan. Tehtäviä on kaikille ikäryhmille varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja toiselle asteelle. Opettaja voi itse muokata tehtäviä omalle ryhmälleen sopivaksi.

Kieli
Soveltuvuus oppiaineisiin