Monimuotoinen metsä

Teemarepun julkaisija
Lyhyt kuvaus
Tässä repussa on SYKLIn ja WWF Suomen Monimuotoinen metsä -koulutukseen liittyviä materiaaleja.
Asiasanat
luonnon monimuotoisuus
metsä
monimuotoisuus

Teemarepun materiaalit

Lajikortit_selkärangattomat

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline
Tekijät Meri Elonheimo, Anna Kettunen, Aulikki Laine
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: hyönteiset, lajinmääritys, lajintuntemus, lajit, luonnontutkimus, selkärangattomat

Lajikortit_matelijat

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline
Tekijät Meri Elonheimo, Anna Kettunen, Aulikki Laine
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: käärmeet, lajinmääritys, lajirikkaus, lajit, luonnon monimuotoisuus, luonnoneläimet, luonnontutkimus, matelijat, sammakkoeläimet

Lajikortit_kasvit_sammalet_sienet

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline
Tekijät Meri Elonheimo, Anna Kettunen, Aulikki Laine
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: jäkälät, kasvinnimet, kasvit, lajien suojelu, lajinmääritys, lajintuntemus, luonnontuntemus, luonnontutkimus, monimuotoisuus, sammalet, sienet
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline
Tekijät Meri Elonheimo, Anna Kettunen, Aulikki Laine
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: artbestämning, arter, fågelskådning, fåglar, lajinmääritys, lajintuntemus, lajit, linnut, lintuharrastus, luonnon monimuotoisuus, luonnon tuntemus, luonnontutkimus

Lajikortit_nisäkkäät

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline
Tekijät Meri Elonheimo, Anna Kettunen, Aulikki Laine
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: eläimet, lajinmääritys, lajintuntemus, lajit, luonnon monimuotoisuus, luonnontuntemus, luonnontutkimus, nisäkkäät

Vinkkejä lajikorttien käyttöön

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Meri Elonheimo, Anna Kettunen, Aulikki Laine
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: kasvit, lajikortit, lajit, leikki, linnut, matelijat, nisäkkäät, puut, selkärangattomat

Loikkaa ulkoluokkaan, opas ja koulutukset ulkona opettamiseen

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: kirja, www-sivusto
Tekijät Laine Aulikki, Elonheimo Meri, Kettunen Anna
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: arter, koulut, lajinmääritys, lajintuntemus, outdoor classroom, outdoor teaching, ulkoluokka, ulkona oppiminen, ulos2021, ympäristökasvatus
picture_as_pdf

Vuosisata metsässä -oppitunti

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: biodiversiteetti, haapa, lahopuu, lajiensuojelu, luonnon monimuotoisuus, metsä, uhanalaisuus
picture_as_pdf

Haapapuun seuralaiset

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: biodiversiteetti, haapa, lahopuu, lajit, luonnon monimuotoisuus, metsä

Metsään retkelle ja oppimaan oppilaslähtöisesti!

Tämä materiaali tarjoaa työkaluja ja tehtäviä suunnitella oppilaslähtöinen retki, jonka aikana oppilaat oppivat metsästä ja retkeilystä heitä innostavilla tavoilla siten. Jokaisella on aktiivinen ja osallistuva rooli.
Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: aktiivinen kansalaisuus, aktivt medborgarskap, friluftsliv, handledning, luonnon monimuotoisuus, luonto, metsä, naturens mångfald, ohjaajat (kasvatus ja opastus), oppilaslähtöisyys, retkeily, skogen, ulos2021, utomhuslärande, utomhuspedagogik
picture_as_pdf

Naturewatch metsässä

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: etäopetus, etäopiskelu, etätehtävät, jäkälät, kasvit, linnut, metsä, metsän historia, monimuotoisuus, nisäkkäät, puut, selkärangattomat, ulkona oppiminen

Tehtäväkortit lajikorttien käyttöön

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: opetusväline
Tekijät Aulikki Laine, Meri Elonheimo, Anna Kettunen
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: lajit, tehtävät, toiminnalliset materiaalit, ulko-opetus

Luontoleikkikortit varhaiskasvatukseen. Ilo kasvaa ulkona- hanke

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Ilo kasvaa ulkona - hanke
Ympäristö ja luonto luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: lajintunnistus, leikki, luontoleikit, luontoliikunta, metsäleikit, ulkoleikit, ulkona oppiminen, varhaiskasvatus, ympäristökasvatus