Materiaalin julkaisija
Yhteistyötahot
Tekijät
Laine Aulikki, Elonheimo Meri, Kettunen Anna
Julkaisuvuosi
2018
Kuvaus

“Loikkaa ulkoluokkaan” on opas opettajalle, joka tahtoo opettaa ulkona. Se toimii alkusysäyksenä ulkoluokkailusta kiinnostuneille ja vahvistuksena säännöllisesti ulkona opettaville. Julkaisun kirjoittamiseen on osallistunut huikea joukko ulkona opettavia opettajia, alan tutkijoita, kouluttajia ja ulkona oppimista tukevia tahoja.

Huomaa myös koulutukset ja liitemateriaalit: Leikkikorteissa on 32 opettavaista leikkiä ulko-opetukseen. Leikit on valittu niin, että tarvitset vain leikkikortit ja #ULKOLUOKKA-lajikortit ja ulkona opettaminen onnistuu. Leikit soveltuvat esikoulusta yläkouluun.

Asiasanat
arter
koulut
lajinmääritys
lajintuntemus
outdoor classroom
outdoor teaching
ulkoluokka
ulkona oppiminen
ulos2021
ympäristökasvatus
Julkaisumuoto
  • Kirja
  • WWW-sivusto
Kieli
  • englanti
  • ruotsi
  • suomi