Materiaalin julkaisija
Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus

Tämä materiaali tarjoaa työkaluja ja tehtäviä suunnitella oppilaslähtöinen retki, jonka aikana oppilaat oppivat metsästä ja retkeilystä heitä innostavilla tavoilla siten. Jokaisella on aktiivinen ja osallistuva rooli. Oppilaslähtöisyyden hyötyjä ovat oppimiseen sitoutuminen, motivaatio, innostus, kuulluksi tuleminen, yhteinen kehittäminen ja kehittyminen. Oppijat kokevat tällöin oppimisprosessin omakseen ja sitoutuvat osallistumaan siihen. Materiaali on tuotettu Suomen luontokeskus Haltian luontokoulussa osana Erasmus+ Nurturing Affinity to Nature through Outdoor Learning in Special Places (NANOL) -hanketta www.nanol.org.

Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
Kieli
  • englanti
  • ruotsi
  • suomi