Takaisin hakuun

Lajintuntemusreppu

Lyhyt kuvaus
Tästä repusta löydät hyvät eväät tutkimusretkille luonnon hämmästyttävään monimuotoisuuteen: lajikortteja eri eliöryhmistä sekä vinkkejä, joiden avulla lajintuntemus karttuu tutkien, leikkien, eläytyen tai vaikka kieliä oppien!
Kuvaus

Lajintuntemus vahvistaa luontosuhdetta ja luonnossa on mukavampi kulkea, kun vastaan tulee nimeltä tunnettuja tuttuja. Materiaaleja voi käyttää soveltaen eri ikäryhmille!

Teemarepun materiaalit

Vinkkejä lajikorttien käyttöön

Vinkit on tarkoitettu #ulkoluokka -hankkeen lajikorttien käyttöön.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Meri Elonheimo, Anna Kettunen, Aulikki Laine

Lajikortit_nisäkkäät

Lajikortit on tehty tueksi lajiopetukseen ja toiminnalliseen ulkona oppimiseen. Lajikorttitehtäviä löytyy ulkoluokka.fi sivuilta materiaalit-osiosta. Korttien kuvat ovat piirtäneet Milja Laine ja Laila Nevakivi.

Siirry materiaalin sivulle

Lajikortit_linnut

Lajikortit on tehty tueksi lajiopetukseen ja toiminnalliseen ulkona oppimiseen. Lajikorttitehtäviä löytyy ulkoluokka.fi sivuilta materiaalit-osiosta. Korttien kuvat ovat piirtäneet Milja Laine ja Laila Nevakivi.

Siirry materiaalin sivulle

Lajikortit_kasvit_sammalet_sienet

Lajikortit on tehty tueksi lajiopetukseen ja toiminnalliseen ulkona oppimiseen. Lajikorttitehtäviä löytyy ulkoluokka.fi sivuilta materiaalit-osiosta. Korttien kuvat ovat piirtäneet Milja Laine ja Laila Nevakivi.

Siirry materiaalin sivulle

Lajikortit_matelijat

Lajikortit on tehty tueksi lajiopetukseen ja toiminnalliseen ulkona oppimiseen. Lajikorttitehtäviä löytyy ulkoluokka.fi sivuilta materiaalit-osiosta. Korttien kuvat ovat piirtäneet Milja Laine ja Laila Nevakivi

Siirry materiaalin sivulle

Lajikortit_selkärangattomat

Lajikortit on tehty tueksi lajiopetukseen ja toiminnalliseen ulkona oppimiseen. Lajikorttitehtäviä löytyy ulkoluokka.fi sivuilta materiaalit-osiosta. Korttien kuvat ovat piirtäneet Milja Laine ja Laila Nevakivi.

Siirry materiaalin sivulle
Tekijät Meri Elonheimo, Anna Kettunen, Aulikki Laine

Puiden jäkälät

Puissa kasvaa monenlaisia jäkäliä, joiden nimiä harva tietää. Materiaali sisältää jäkäläkortit kahdeksasta yleisestä puiden jäkälästä ja vinkkejä korttien käyttöön toiminnallisesti ulkona.

Siirry materiaalin sivulle

iNaturalist - ohjeita opettajalle

Perusteelliset ohjeet siitä, miten INaturalist-sovellusta voi käyttää monipuolisesti opetuksessa.

iNaturalist Suomi on palvelu, johon voi kirjata omia luontohavaintoja ja saada tekoälyn sekä harrastajien ja tutkijoiden apua niiden tunnistamiseen. Tallennetut havainnot ovat tutkijoiden, viranomaisten ja kenen tahansa luonnosta kiinnostuneen saatavilla sekä hyödynnettävissä. iNaturalist Suomi on osa kansainvälistä iNaturalist-verkostoa, jota ylläpitävät California Academy of Sciences ja National Geographic Society. iNaturalist-verkoston kansallinen jäsen Suomessa on Suomen Lajitietokeskus.

Siirry materiaalin sivulle

Lasten lintuviikko

Lasten lintuviikolla toukokuussa kannustetaan lapsiryhmiä linturetkelle. Retkellä ei tunnisteta lintulajeja, vaan havainnoidaan yhdessä mitä linnut tekevät. Tarjolla on runsaasti maksutonta materiaalia. Verkkolomakkeella osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja!

Siirry materiaalin sivulle

Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortit

A5-kokoiset tehtäväkortit esittelevät hyvin selkeiden kuvien ja tekstin avulla Suomen yleisimpiä puulajeja: tunnistusvinkit ja muuta biologista tietoa, puulajin käyttökohteita sekä eri puulajeihin liittyvää kulttuuriperinnettä, uskomuksia ja sananlaskuja. Mukana vinkkikortti kasvupaikkojen tunnistamiseen, puun rakennetta, paksuus- ja pituuskasvua esittelevät kortit sekä aiheisiin liittyviä tehtäviä ja leikkejä. Korteista löytyvät seuraavat lajit: mänty, kuusi, kataja, rauduskoivu, hieskoivu, tervaleppä, harmaaleppä, haapa, pihlaja, raita, vaahtera ja tammi.

Kortit voi tulostaa maksutta käyttöön

Siirry materiaalin sivulle

Suuri rantaseikkailu

Suuri rantaseikkailu on alakouluille suunnattu mobiilioppimateriaali, jota käytetään tutkimustehtäviin vesistön rannalla. Materiaali sisältää monipuolisia havainnointi- ja pohdintatehtäviä eri teemoista. Materiaali on laadittu seppo-oppimisalustalle. Se on ladattavissa maksutta mutta vaatii rekisteröitymisen.

Siirry materiaalin sivulle

Vesiluontokurssi Suuri Sininen

Sivustolla voit tutustua Suomen vedenalaiseen maailmaan. Sivustolla kerrotaan Itämeren, järvien ja jokien ainutlaatuisista piirteistä ja suurimmista niihin kohdistuvista uhkista. Materiaali sisältää myös kuvaukset osasta Suomen vesistöissä tavattavista eläin- ja kasvi- ja levälajeista. Jokaisen osuuden lopussa on kirjallisuusluettelo, johon on koottu lähteitä syvempää perehtymistä varten.
Materiaali on tehty asiasisällöltään laajaksi, joten viihdyt varmaan sivuston parissa useaan otteeseen.
Siis, sukella tutustumaan vedenalaisen maailman ihmeisiin.

Siirry materiaalin sivulle
picture_as_pdf

Vesiluonnon värityskirja

Itämeren vedenalaisen luonnon värityskirja. Tulosta ja väritä. Sähköisessä materiaalissa linkkejä lisämateriaaliin.

Siirry materiaalin sivulle
Tekijät Nappu Niko (toim.), Dernjatin Markus, Hemmi Anne, Kostamo Kirsi, Westerbom Mats

Veden eliöihin liittyvää opetusmateriaalia

Sivulla on veden elämään liittyviä opetusohjelmia liittyen veden laatuun ja monenlaisiin veden eliöihin. Mukana on printattavat materiaalit, mm. kosteikkokortit, joita voi käyttää veteen liittyvien ravintoverkkojen opiskelussa.
Opetusohjelmat
VEDEN LAADUN TUTKIMUKSET
VESIEN SELKARANGATTOMAT
VESIELAINTEN TUTKIMISTA JA DIGIKUVAUSTA
IHMINEN JA VESI
VESIKASVIT
VESILINNUT
VESIELIOIDEN RAVINTOVERKKO

Opetusohjelmien liitteet
ravintoverkko-lomake
Lintulahdet Life-hankkeessa tuotetut kosteikkokortit
– kosteikkokortit ohje
– kosteikkokortit linnut 1,2
– kosteikkokortit nisäkkäät, sammakot, matelijat, kalat
– kosteikkokortit hyönteiset,hämähäkit,nilviäiset
– kosteikkokortit kasvit,plankton

Vesiaiheen opetuksen suunnittelua

Siirry materiaalin sivulle

Kokoelmakilpailu

Mistä on kyse?
Natura-lehden kokoelmakilpailun tarkoituksena on antaa eväät sekä oppilaille että opettajille eliökokoelman tekemiseen ja innostaa luonnon tutkimiseen ja havainnointiin. Samalla tuotetaan tietoa lajien levinneisyydestä tutkimuskäyttöön.

Vuoden 2018 teemana ovat kylien ja kaupunkien eliölajit. Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017, jolloin teemana olivat luonnonkasvit. Mukana on Suomen lajitietokeskus, jonka avulla kouluissa ja oppilaitoksissa tehdyt havainnot saadaan tieteelliseen käyttöön. Kilpailua on tekemäs myös Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen KOPPI-hanke.

Siirry materiaalin sivulle

Metsäreppu

”Metsäreppu” on kokoelma tehtäviä ja tarvikkeita ulko-opetukseen metsässä.
Se sisältää aistiharjoituksia, luonnon havainnointiin ja monimuotoisuuden tutkimiseen ohjaavia tehtäviä sekä metsäisiä ideoita kielen ja ilmaisun sekä matematiikan oppimiseen.

Tehtävien kesto vaihtelee muutamasta minuutista pariin oppituntiin.
Aidot havainnot ja luonnon tarjoamat materiaalit ovat pääosassa ja apuna käytetään yksinkertaisia tarvikkeita. Mallin avulla voit koota oman ulko-opetusrepun.

Suunniteltu alakouluille, sovellettavissa esikoulusta yläkouluun.
Kehitetty hyväksi havaituista harjoituksista Ulos oppimaan Kuopiossa –hankkeessa vuosina 2016-2018.

Siirry materiaalin sivulle

Yliopistojen maasto-opetuksen tukisivusto

Missiomme on parantaa yliopistojen tutkimusasemien opetusresurssien yhteiskäyttöä ja opettajien yhteistyötä maasto-opetuksessa. Näin pääsemme kustannussäästöihin, ja pystymme samalla parantamaan ja monipuolistamaan kurssitarjontaa. Tämä edistää opiskelijoiden erityisasiantuntijuutta ja kansallista osaamispääomaa. Yliopistojen maasto-opetuksen tukisivusto on perustettu osana Koneen säätiön rahoittamaa BIOPEDA-hanketta.

Siirry materiaalin sivulle

Asukaslaskuri

Asukaslaskuri on tarkoitettu luonnon monimuotoisuuden havainnointiin.

Siirry materiaalin sivulle

iNaturalist opetuskäytössä – Opettajan opas

iNaturalist-palvelu auttaa oppilaita ja opettajia nimeämään lajeja hyödyntäen tekoälyä ja yhteisöllisyyttä. Tähän on koottu tiedot iNaturalistin käyttö opetuksessa eri kohderyhmille, tietosuojalaindääntö huomioiden.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Ihantola Maija, Hiekko Satu, Saari-Vesterinen Sanna, Rinteelä Kimmo, Heikkilä Mikko, Laiho Eija-Leena, Tomberg Jussi, Lindevall Roope

Näin teet hyvän havainnon iNaturalist-sovelluksella

Näin teet hyvän havainnon iNaturalist-sovelluksella. Palvelussa julkaistaan havaintoja luonnossa esiintyvistä villinä elävistä lajeista. Eri eliöryhmien kuvaamisessa on omat niksinsä. Tätä materiaalia päivitetään jatkuvasti – ohjeisiin ilmestyy uusia sivuja. Olet mukana tekemässä kansalaistiedettä!

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Ihantola Maija, Hiekko Satu, Lindevall Roope, Saari-Vesterinen Sanna

iNaturalist opetuskäytössä -opettajan ohjevideo

Ohjeet iNaturalistin hyödyntämisestä opetuskäytössä: ohjelman käytön perusperiaatteet ja projektien luonti kasvioiden ja eliökokoelmien keräämistä varten.

Siirry materiaalin sivulle