Julkaisuvuosi
2018
Kuvaus

Mistä on kyse?
Natura-lehden kokoelmakilpailun tarkoituksena on antaa eväät sekä oppilaille että opettajille eliökokoelman tekemiseen ja innostaa luonnon tutkimiseen ja havainnointiin. Samalla tuotetaan tietoa lajien levinneisyydestä tutkimuskäyttöön.

Vuoden 2018 teemana ovat kylien ja kaupunkien eliölajit. Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017, jolloin teemana olivat luonnonkasvit. Mukana on Suomen lajitietokeskus, jonka avulla kouluissa ja oppilaitoksissa tehdyt havainnot saadaan tieteelliseen käyttöön. Kilpailua on tekemäs myös Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen KOPPI-hanke.

Julkaisumuoto
  • WWW-sivusto
Kieli
  • englanti
  • suomi