iNaturalist

Lyhyt kuvaus
Ohjeita iNaturalist -sovelluksen käyttöön. Reppu on koottu Ympäristöministeriön rahoittamassa Kasviosta kansalaistiedettä -hankkeessa ja sitä täydennetään hankkeen edetessä.
Kuvaus

Viimeisin päivitys: lisätty LUMA-päivillä 2022 pidetyn työpajan esitysmateriaalit

Asiasanat
havainnointi
iNaturalist
kansalaishavainnot
kansalaistiede
lajinmääritys

Teemarepun materiaalit

Jokamiehenoikeuskortit ja niiden käyttövinkit

Materiaali sisältää Vappu Ormion kuvittamat kortit jokamiehenoikeuksista sekä vinkkejä opettajille ja kasvattajille siitä, miten korttien avulla voi opettaa jokamiehenoikeuksia lapsille ja nuorille. Kortteja on yhteensä 15, joista 10 kuvaa jotain jokamiehenoikeuksien mukaan sallittua asiaa, 3 kuvaa jotain rajoitettua tai luvanvaraista, ja 2 kuvaa jotain kiellettyä.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline
Ympäristö ja luonto lähiympäristö luonnon monimuotoisuus makeat vedet meret metsät suot
Kestävä kehitys osallisuus ja vaikuttamisen taidot
Asiasanat: etäopiskelu, jokamiehenoikeudet, retkeily, retket

Kir­jaa luon­to­ha­vain­to­si älyk­kääl­lä so­vel­luk­sel­la – Suo­men La­ji­tie­to­kes­kus yh­teis­työ­hön iNa­tu­ra­list-pal­ve­lun kans­sa

Helsingin yliopiston uutinen: iNaturalist- palvelu auttaa lajinmäärityksessä sekä tallentaa tiedot Suomen lajitietokeskukseen tutkimuksen käyttöön. Sivulta löydät myös linkit mm. iNaturalist- palvelun kotisivuille ja ohjeet palvelun käyttöön.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Ympäristö ja luonto lähiympäristö luonnon monimuotoisuus makeat vedet meret metsät suot
Kestävä kehitys osallisuus ja vaikuttamisen taidot
Asiasanat: havainnointi, lajinmääritys, lajintunnistus, lajit, luonnontutkimus, luontohavainnot, mobiilisovellukset, tekoäly

Jokamiehenoikeudet Suomessa -video

Jokamiehenoikeuksien nojalla voit liikkua luonnossa myös yksityisten maanomistajien mailla retkeilyalueiden ja luontopolkujen lisäksi. Luonnossa liikkuminen kohottaa kuntoa, virkistää ja rentouttaa.

Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla (Kolu) -hanke on tehnyt videon, joka kertoo luonnossa liikkujan oikeuksista ja velvollisuuksista. Video on tekstitetty suomeksi, englanniksi, arabiaksi, farsiksi, somaliksi ja italiaksi.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video
Ympäristö ja luonto lähiympäristö luonnon monimuotoisuus makeat vedet meret metsät suot
Kestävä kehitys osallisuus ja vaikuttamisen taidot
Asiasanat: jokamiehenoikeudet, retkeily, video
picture_as_pdf

iNaturalist - ohjeita opettajalle

Perusteelliset ohjeet siitä, miten INaturalist-sovellusta voi käyttää monipuolisesti opetuksessa.

iNaturalist Suomi on palvelu, johon voi kirjata omia luontohavaintoja ja saada tekoälyn sekä harrastajien ja tutkijoiden apua niiden tunnistamiseen. Tallennetut havainnot ovat tutkijoiden, viranomaisten ja kenen tahansa luonnosta kiinnostuneen saatavilla sekä hyödynnettävissä. iNaturalist Suomi on osa kansainvälistä iNaturalist-verkostoa, jota ylläpitävät California Academy of Sciences ja National Geographic Society. iNaturalist-verkoston kansallinen jäsen Suomessa on Suomen Lajitietokeskus.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Roope Lindevall
Ympäristö ja luonto lähiympäristö luonnon monimuotoisuus makeat vedet meret metsät suot
Kestävä kehitys osallisuus ja vaikuttamisen taidot
Asiasanat: kansalaishavainnot, kansalaistiede, lajinmääritys, lajintuntemus, luonnon monimuotoisuus, luonnonkirjo

Järvi-meriwiki

Järvi-meriwiki on verkkopalvelu, jota rakennetaan ja julkaistaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä. Täältä löytyy perustiedot kaikista vähintään hehtaarin kokoisista järvistämme ja rannikon merialueista sekä valmiit työkalut, joilla voi esimerkiksi ylläpitää omaa havaintopaikkaa. Löydä oma lähivetesi, ja täydennä sen tietoja omilla kokemuksillasi.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Ympäristö ja luonto lähiympäristö luonnon monimuotoisuus makeat vedet meret metsät suot
Kestävä kehitys osallisuus ja vaikuttamisen taidot
Asiasanat: kansalaishavainnot, kansalaistiede, vesistöt, vesitesti

Opetusvideo: iNaturalist-sovellus

iNaturalist-sovelluksella voi kätevästi tallentaa omia lajihavaintoja, joiden tunnistukseen palvelussa saa myös apua tekoälyltä, harrastajilta ja tutkijoilta. Lyhyellä videolla (kesto 5 min.) näytämme, miten voit tallentaa valokuvia ja lajihavaintojasi sovellukseen, sekä miten tekoälyä voi käyttää apuna lajintunnistuksessa. Video sopii opetukseen kaikille kouluasteille, sekä taustamateriaaliksi Suomen luonnon monimuotoisuuden tarkasteluun ja tutkivaan oppimiseen.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video
Tekijät Elo Riikka, Kumpulainen Tomi
Ympäristö ja luonto lähiympäristö luonnon monimuotoisuus makeat vedet meret metsät suot
Kestävä kehitys osallisuus ja vaikuttamisen taidot
Asiasanat: biodiversiteetti, inaturalist, kansalaistiede, kartta, lähiluonto, laji.fi, luonnon monimuotoisuus, opetusvideo, suomen lajitietokeskus, tutkiva oppiminen
picture_as_pdf

iNaturalist - tiivistetyt ohjeet

Tiivistetyt ohjeet INaturalist-sovelluksen käyttöön opetuksessa.
iNaturalist Suomi on palvelu, johon voi kirjata omia luontohavaintoja ja saada tekoälyn sekä harrastajien ja tutkijoiden apua niiden tunnistamiseen. Tallennetut havainnot ovat tutkijoiden, viranomaisten ja kenen tahansa luonnosta kiinnostuneen saatavilla sekä hyödynnettävissä.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Roope Lindevall
Ympäristö ja luonto lähiympäristö luonnon monimuotoisuus makeat vedet meret metsät suot
Kestävä kehitys osallisuus ja vaikuttamisen taidot
Asiasanat: inaturalist, kansalaishavainnointi, kansalaishavainnot, kansalaistiede, lajinmääritys, lajintuntemus, luonnon monimuotoisuus, luonnonkirjo
picture_as_pdf

Näin teet hyvän havainnon iNaturalist -sovellukseen

Näin teet hyvän havainnon iNaturalist -sovellukseen

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Ympäristö ja luonto lähiympäristö luonnon monimuotoisuus makeat vedet meret metsät suot
Kestävä kehitys osallisuus ja vaikuttamisen taidot
Asiasanat: eliöt, inaturalist, kansalaishavainnot, lajinmääritys, lajintunnistus, lajit
picture_as_pdf

Digitaalinen lajintunnistus ja oppilaiden osallistaminen kansalaistieteeseen

LUMA-päivien 2022 työpajan esitysmateriaali. Työpajassa esiteltiin iNaturalist-lajintunnistussovellusta, jota oppilaat voivat käyttää esim. lajintunnistukseen luonnossa ja omien havaintokokoelmien tekemiseen. Tekoäly auttaa tunnistuksessa. iNaturalist on maailmanlaajuinen kansalaistiedeprojekti ja sosiaalinen yhteisö. Sovelluksen avulla voi jakaa lajihavainnon (Kasvit, sienet, eläimet), havaintopaikan ja -ajan, ja muut käyttäjät auttavat tunnistuksessa. Havainnot tallentuvat Suomen lajitietokeskukseen. Työpaja oli osa Kasviosta kansalaistiedettä -hanketta.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, diasarja
Tekijät Ihantola Maija, Impiö Pentti, Heinonen Jussi, Lindevall Roope
Ympäristö ja luonto lähiympäristö luonnon monimuotoisuus makeat vedet meret metsät suot
Kestävä kehitys osallisuus ja vaikuttamisen taidot
Asiasanat: digitaalinen oppimateriaali, eliölajikokoelma, kansalaishavainnointi, kansalaishavainnot, kasviharrastus, kasvio, lajinmääritys, lajintunnistus, luma, lumapäivät, luonnon monimuotoisuus, luontoharrastus, lyke-verkosto