Vihreä Sivistysliitto ry

Visio on opintokeskus eli valtakunnallinen aikuisoppilaitos. Visio tukee jäsenjärjestöjensä ja muiden yhteistyökumppaneidensa koulutustoimintaa taloudellisesti ja pedagogisesti, järjestää avoimia kursseja yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnasta sekä tarjoaa kestävän kehityksen koulutusta kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opintokeskusta ylläpitää Vihreä Sivistysliitto ry.

Sähköposti
visio@opintokeskusvisio.fi
Somelinkit
Osoite
Mannerheimintie 15b A, 00260 Helsinki
Palvelut
Tapahtumat