Materiaalin julkaisija
Tekijät
Opintokeskus Visio yhteistyökumppaneineen
Julkaisuvuosi
2020
Kuvaus

Kotokulmat -materiaalisivusto sisältää kokoelman harjoituksia, joiden avulla kulttuuriympäristön teemoja voi tuoda helposti ja innostavasti osaksi monikulttuuristen ryhmien opetusta. Tehtävät on suunniteltu ennen kaikkea aikuisten maahanmuuttaneiden kielenopetukseen, mutta joukosta löytyy myös lapsille ja nuorille sopivia harjoituksia. Monipuolisten tehtävien ja projektien kautta oppijan tuntemus omasta elinympäristöstä ja sen mahdollisuuksista kasvaa sekä kielen osaaminen kehittyy hauskalla tavalla!

Materiaalin valmistumista on tukenut Ympäristöministeriö.

Asiasanat
elämyksellinen oppiminen
kotoutuminen
kotoutumiskoulutus
kulttuuri-identiteetti
kulttuurien välisen vuorovaikutuksen taidot
kulttuuriperintö
kulttuuriperintökasvatus
kulttuuriympäristö
kulttuuriympäristökasvatus
maahanmuuttaja
maahanmuuttajataustaisten opetus
suomen kieli
suomi toisena kielenä opetus
toiminnallinen harjoittelu
ympäristökasvatus
Julkaisumuoto
  • Sähköiset tehtävät / pelit
Kieli
  • suomi