VALONIA - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

Valonia on Varsinais-Suomessa toimiva kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio. Valonia tarjoaa palveluita mm. kunnille ja muille julkisen sektorin toimijoille, yrityksille sekä järjestöille ja yhdistyksille. Valonia tuo yhteen erilaisia toimijoita ja luo verkostoja sekä uutta yhteistyötä kestävän kehityksen teemojen ympärille ja toimii ajankohtaisen tutkimustiedon levittäjänä ja hyödyntäjänä. Valoniasta saa tukea mm. Varsinais-Suomen koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen ohjelmatyöhön sekä ympäristökasvatuksen teemapäivien ja -viikkojen suunnitteluun. Valonia koordinoi myös alueen ympäristökasvatusverkostoa.