Seikkaillen osallisuutta ja hyvinvointia kouluihin -koulutussarja

Koulutussarjan tavoitteena on vahvistaa opettajien seikkailu- ja elämyspedagogista sekä luonnossa toteuttavan toiminnallisen oppimisen osaamista. Koulutus on tarkoitettu perus- ja toisen asteen opettajille.

Koulutus koostuu talvella 2023 järjestettävistä johdantowebinaareista sekä keväällä ja syksyllä 2023 eri nuorisokeskuksissa järjestettävistä lähijaksoista.

Humanistinen ammattikorkeakoulu toteuttaa koulutukset yhteistyössä Suomen nuorisokeskusyhdistys ry:n kanssa. Koulutussarjan rahoittaa Opetushallitus.