Takaisin hakuun
Liitemateriaalit
Lyhyt kuvaus
"Seikkailukasvatusverkosto työsti Suvi Wideniuksen johdolla seikkailukasvatuksellisen toiminnan ominaisuuksia, yhteisesti jaettuja arvoja ja pohti, millaisin käsittein ja termein suomalaista seikkailukasvatusta voidaan yhteisesti kuvata"
Julkaisumuoto
Kieli
Soveltuvuus oppiaineisiin