Takaisin hakuun

Opetussuunnitelmat ja ympäristökasvatus

Lyhyt kuvaus
Tästä repusta löydät peruskoulun ympäristökasvatukseen ja kestävään elämäntapaan liittyviä OPS-poimintoja, pohdintaa ja käytännön vinkkejä eri teemoista sekä oppiaineittain.
Kuvaus

Kestävä elämäntapa nähdään koko perusopetuksen lähtökohtana ja kriittisen ajattelun oppiminen sivistyksen perustana. Jos tämän opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat, nuoren sukupolven ymmärrys kestävän tulevaisuuden edellytyksistä on vahva.

Tähän reppuun sivulle on koottu kestävään elämäntapaan, luontoon, ympäristöön ja ulkona oppimiseen liittyvää OPS-poimintoja ja -pohdintaa sekä käytännön vinkkejä eri teemoista ja eri oppiaineiden näkökulmasta. Materiaalit käsittelevät perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Teemarepun materiaalit

Oivalla opsista

Ympäristökasvatus-verkkolehden juttusarja, jossa analysoidaan uuden opetussuunnitelman ympäristökasvatuksen sisältöjä ja tavoitteita eri oppiaineiden näkökulmasta. Kirjoittajat FT Essi Aarnio-Linnanvuori ja väitöskirjatutkija Niina Mykrä ovat perehtyneet tutkimuksissaan monipuolisesti opetussuunnitelmiin ympäristökasvatuksen näkökulmasta.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Tekijät Aarnio-Linnanvuori Essi, Mykrä Niina,

Opetussuunnitelmat ja ympäristökasvatus

Tälle sivulle on koottu kestävään elämäntapaan, luontoon, ympäristöön, ulkona oppimiseen ja LYKE-verkoston toimintaan liittyviä poimintoja teemoittain.

Tämä kooste käsittelee perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Myös esiopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet sisältävät paljon arvokkaita tavoitteita ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen sekä LYKE-verkoston toiminnan näkökulmista.

OPS-kokonaisuuden on laatinut Niina Mykrä, joka tutkii väitöskirjatyössään mm. ympäristökasvatuksen tavoitteiden toteutumista perusopetuksessa.

Liitteenä myös ladattavia materiaaleja: koosteita ja vinkkejä

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Tekijät Mykrä Niina, Laine Aulikki

Keke koulussa-kestävän kehityksen opas

Keke koulussa – kestävän kehityksen opas kertoo tiiviisti ja käytännönläheisesti peruskoulujen kestävän kehityksen työstä: arkitoimintojen järjestämisestä, oppilaiden osallistumisesta sekä kestävän kehityksen huomioimisesta opetuksessa. Oppaan lopusta löytyy myös kartoituslomakkeita kestävän kehityksen eri osa-alueiden suunnitteluun ja arvioimiseen kouluissa.

Siirry materiaalin sivulle
picture_as_pdf

Oppimisen Sillat - Kohti osallistavia oppimisympäristöjä

Kirjassa kuvataan keinoja, joiden avulla oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneet voivat tukea oppijoiden osallisuutta ja kasvua aktiivisiksi toimijoiksi. Sisältää sekä teoriaa, että käytännön esimerkkejä ja kehittämishankkeita. Lopuksi teoksessa esitetään suosituksia käytännön työntekijöille ja koulutuspolitiikan päättäjille. Kirja on syntynyt Opetusministeriön rahoittaman Oppiminen ja opetus formaalien ja informaalien oppimisympäristöjen rajapinnoilla -tutkimushankkeen tuloksena. Yhteistyökumppaneina on ollut mm. Vantaan luontokoulu ja Luontokoulu Arkki.

Siirry materiaalin sivulle

Luonnosta hyvinvointia lapsille ja nuorille - Kuvauksia luonnon hyvinvointivaikutuksista, palveluista ja malleista palveluiden kehittämiseen

Julkaisun tavoitteena on lisätä tietoisuutta liikunnan ja luontoympäristön hyvinvointivaikutuksista ja hyödyntämisen mahdollisuuksista kehitettäessä käyttäjälähtöisiä palveluita sekä esitellä tapoja palveluiden jäsentämiseen. Julkaisu on suunnattu luontoa hyödyntävien palveluiden kehittäjille, heidän asiakkailleen, päättäjille ja kaikille muille asiasta kiinnostuneille. Luonnossa tapahtuvan toiminnan vaikutuksia fyysisen kunnon paranemisen lisäksi ovat myönteinen kehitys mielikuvituksessa, aloitteellisuudessa, suunnistus-, havainto- ja yhteistyökyvyissä sekä sosiaalisissa taidoissa.

Siirry materiaalin sivulle

Perusopetuksen opetussuunnitelma ja ympäristökasvatus: ladattavia koosteita, vinkkejä ja materiaaleja

OPS-koosteita ja käytännön vinkkejä helposti tulostettavina versioina:

-Kooste luontoon, ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvistä teemoista opetussuunnitelmassa.
-Suorat lainaukset OPSista liittyen luontoon, ympäristöön ja kestävään kehitykseen.
-OPS-viirit: Vinkkejä toiminnallisista harjoituksista viittauksineen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Tulosta kaksipuoleisesti, leikkaa A4 ristikkäin kulmasta kulmaan himmeitä viivoja

opetussuunnitelma, opetussuunnitelmat, perusopetus

Siirry materiaalin sivulle

Oppimaan koulun ulkopuolelle -muistilista opettajalle

Uudet opetussuunnitelmat kannustavat ja jopa velvoittavat oppimaan luokan ulkopuolella. Joskus ulos lähteminen pelottaa opettajaa, ja joskus vaarat suurenevat pään sisällä suuremmiksi kuin ne ovat. OAJ ja LYKE-verkosto loivat ”Oppimaan koulun ulkopuolelle” -muistilistan ulko-opetukseen, jotta ulos voi lähteä turvallisin mielin.

Muistilistassa on lueteltu asioita, jotka tulee huomioida aina, kun lähdetään pitämään oppituntia koulualueen ulkopuolelle, vaikkapa vain lähimetsään tai läheiselle urheilukentälle. Oppaassa on erikseen tsekkauslistat myös koko päivän retkelle ja yön yli kestävälle retkelle

Siirry materiaalin sivulle

Kestävä elämäntapa koulussa

Kestävän elämäntavan teemojen esittely kouluissa, OPS2016-vinkit käytäntöön, ohjeita verkostoitumiseen ja vinkkejä Keski-Suomessa toimivista kestävän elämäntavan kasvattajista. Sivusto täydentyy yhteistyössä opettajien ja kasvattajien kanssa.

Siirry materiaalin sivulle
picture_as_pdf

Tutkimusretkellä koulussa

Tutkimusretkellä koulussa -oppimateriaali johdattaa teidät tutustumaan omaan kouluunne ja arvioimaan sen ympäristöystävällisyyttä. Pääsette vaikuttamaan koulunne ympäristöasioihin
ja muuttamaan maailmaa yksi koulu kerrallaan.

Siirry materiaalin sivulle
picture_as_pdf

Ympäristökansalaiseksi kasvamiseen tarvitaan avoimet ovet

Teoriaa ja käytäntöä oppilaiden osallisuuden tukemisesta koulussa ja yhteistyössä koulun ulkopuolelle. Lasten ja nuorten osallisuus opetuksessa, koulun toimintakulttuurissa ja omassa lähiympäristössä toimimisessa ovat uuden opetussuunnitelman kulmakiviä. Mutta miten tuota osallisuutta ja omistajuutta tuetaan ja vahvistetaan? Miten tuoda ympäröivä yhteiskunta kouluun ja avata koulun ovet maailmaan? Miten tukea lasten ja nuorten ympäristökansalaisuutta tässä ja nyt?

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: diasarja
Tekijät Koskinen Sanna