Materiaalin julkaisija
Tekijät
Polvinen Kirsi, Pihlajamaa Jussi, Berg Pekka
Julkaisuvuosi
2012
Kuvaus

Julkaisun tavoitteena on lisätä tietoisuutta liikunnan ja luontoympäristön hyvinvointivaikutuksista ja hyödyntämisen mahdollisuuksista kehitettäessä käyttäjälähtöisiä palveluita sekä esitellä tapoja palveluiden jäsentämiseen. Julkaisu on suunnattu luontoa hyödyntävien palveluiden kehittäjille, heidän asiakkailleen, päättäjille ja kaikille muille asiasta kiinnostuneille. Luonnossa tapahtuvan toiminnan vaikutuksia fyysisen kunnon paranemisen lisäksi ovat myönteinen kehitys mielikuvituksessa, aloitteellisuudessa, suunnistus-, havainto- ja yhteistyökyvyissä sekä sosiaalisissa taidoissa.

Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
Kieli
  • suomi