Koulujen vesitutkimuspäivät

Teemarepun julkaisija
Lyhyt kuvaus
Paimionjoki-yhdistys tarjoaa toiminta-alueensa 4-5 luokille vesitutkimuspäiviä. Joissa käydään tutkimassa koulun lähivesistön vedenlaatua sekä pohjaeläimiä. Teemarepun materiaali koostuu vesitutkimuspäivän ennakko- sekä loppumateriaalista.
Kuvaus

Ennakkomateriaalissa tutustutaan hieman Paimionjokeen, mietitään mitä vesitutkimus tarkoittaa ja mitä se voisi pitää sisällään. Mietitään myös yhdessä hypoteesi tutkimuskohteen vedenlaadusta ja käydään läpi miten maastopäivään kannattaa varustautua.

Tutkimuspäivän jälkeen luokassa voidaan yhdessä palautella mieleen tutkimustuloksia, kirjata niitä ylös Järviwikiin sekä pohtia pitikö ennakkoon pohvittu hypoteesi paikkansa vai olivatko tulokset yllättävän erilaiset. Lisäksi pääsette tutustumaan tarkemmin jokiympäristön yleisimpiin pohjaeläimiin.

Asiasanat
joki
paimionjoki
pohjaeläimet
vedenlaatu
vesitutkimus

Teemarepun materiaalit

picture_as_pdf

Vesitutkimuspäivän ennakkomateriaali

Paimionjoki-yhdistys tarjoaa toiminta-alueensa 4-5 luokille vesitutkimuspäiviä. Joissa käydään tutkimassa koulun lähivesistön vedenlaatua sekä pohjaeläimiä. Teemarepun materiaali koostuu vesitutkimuspäivän ennakko- sekä loppumateriaalista.
Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: diasarja
Ympäristö ja luonto lähiympäristö makeat vedet
Kestävä kehitys luonnon hyvinvointivaikutukset vesi
Asiasanat: joki, paimionjoki, vesitutkimus, ympäristökasvatus
picture_as_pdf

Vesitutkimuspäivän raportointi

Paimionjoki-yhdistys tarjoaa toiminta-alueensa 4-5 luokille vesitutkimuspäiviä. Joissa käydään tutkimassa koulun lähivesistön vedenlaatua sekä pohjaeläimiä. Teemarepun materiaali koostuu vesitutkimuspäivän ennakko- sekä loppumateriaalista.
Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: diasarja
Ympäristö ja luonto lähiympäristö makeat vedet
Kestävä kehitys luonnon hyvinvointivaikutukset vesi
Asiasanat: joki, lähivesi, paimionjoki, vesitutkimus