Takaisin hakuun
Materiaalin julkaisija
Julkaisuvuosi
2022
Lyhyt kuvaus
Paimionjoki-yhdistys tarjoaa toiminta-alueensa 4-5 luokille vesitutkimuspäiviä. Joissa käydään tutkimassa koulun lähivesistön vedenlaatua sekä pohjaeläimiä. Teemarepun materiaali koostuu vesitutkimuspäivän ennakko- sekä loppumateriaalista.
Kuvaus

Ennakkomateriaalissa tutustutaan hieman Paimionjokeen, mietitään mitä vesitutkimus tarkoittaa ja mitä se voisi pitää sisällään. Mietitään myös yhdessä hypoteesi tutkimuskohteen vedenlaadusta ja käydään läpi miten maastopäivään kannattaa varustautua.

Julkaisumuoto
Kieli
Soveltuvuus oppiaineisiin