Takaisin hakuun

Kestävän tulevaisuuden visiointi

Teemarepun julkaisija
Lyhyt kuvaus
Luontosuhde ensin kohdilleen, sitten suuntana tulevaisuus.

Teemarepun materiaalit

Aistikortit. Ilo kasvaa ulkona- hanke

Luonto on ihmeellisen ihana kuunnellen, katsellen, haistellen, maistellen ja tunnustellen. Ilo kasvaa ulkona -aistikortit innostavat varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen ryhmiä luontoon liikkumaan ja oppimaan. Aistikorttien tehtäviä voi toteuttaa joko ilman materiaaleja tai hyvin vähillä materiaaleilla.

Ilo kasvaa ulkona -aistikorttien leikit ja tehtävät tukevat monipuolisesti lasten kasvua ja kehitystä. Tehtävät saavat kehon liikkeelle ja mielikuvituksen lentoon!

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: opetusväline
Tekijät Fågel Riina, jussila Virpi ja Laitinen Tuija

Vaikuttajat

Tavoite on keventää opiskelijoiden ympäristöhuolta ja vahvistaa uskoa omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa. Opiskelijat tutustuvat inspiroiviin henkilötarinoihin oman oppiaineensa näkökulmasta. Oppitunnin aluksi tehdään harjoitus, joka vahvistaa luottamusta omiin kykyihin.

Materiaali on helposti sovellettavissa oppiaineiden väliseen yhteistyöhön.

Oppiainekohtaiset tavoitteet esitellään Open ohjeissa, joka löytyy omana pdf-tiedostona sivulta.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: diasarja, www-sivusto
Tekijät Koivula Leena, Tekla Tierala, Meeri Savolainen, Satu Leinonen, Nina Laaksonen

Ilmastonmuutos minussa -luovan kirjoittamisen paja (virtuaalipaja Ulos on IN- tapahtumassa)

Miten voin kuunnella ympäristötunteitani luovan kirjoittamisen harjoitusten avulla? Virtuaalipajassa pääset tutustumaan ympäristötunteisiin liittyviin äänitaideteoksiin ja kokeilemaan inspiroivia kirjoitusharjoituksia ja kehollisia harjoituksia ulkona luonnossa. Lisäksi saat lukuvinkkilistan ympäristötunteisiin liittyvästä tieto- ja kaunokirjallisuudesta.

Siirry materiaalin sivulle

Miten meihin vaikutetaan? -oppimateriaali

Miten meihin vaikutetaan? -oppimateriaali on monipuolinen tuntisuunnitelma kriittisestä medialukutaidoista. Yläkoulujen ja toisen asteen opetukseen suunnattu materiaali on moniosainen oppituntikokonaisuus, jonka tavoitteena on tukea nuorten monilukutaidon ja etenkin kriittisen medialukutaidon kehittymistä. Oppitunneilla opiskellaan mm. mediavaikuttamisen monia eri muotoja, vaikuttamisen tekniikoita ja tunnistamista, mediasisältöjen levittämisen vastuita sekä vihapuhetta, populismia, mainontaa ja kriittisyyttä mediasisältöjä kohtaan. Tuntisuunnitelmat ovat laajoja kokonaisuuksia, joissa on mukana paljon harjoituksia ja yhteistoiminnallisia menetelmiä sekä oheismateriaalia, esimerkiksi videoita ja linkkivinkkejä. Harjoituksia voi myös käyttää yksittäin ja hyödyntää esimerkiksi nuorisotyössä. Oppimateriaali on tuotettu osana Mind Over Media -hanketta.

Siirry materiaalin sivulle