Materiaalin julkaisija
Tekijät
Schroderus Katri
Julkaisuvuosi
2019
Kuvaus

Miten meihin vaikutetaan? -oppimateriaali on monipuolinen tuntisuunnitelma kriittisestä medialukutaidoista. Yläkoulujen ja toisen asteen opetukseen suunnattu materiaali on moniosainen oppituntikokonaisuus, jonka tavoitteena on tukea nuorten monilukutaidon ja etenkin kriittisen medialukutaidon kehittymistä. Oppitunneilla opiskellaan mm. mediavaikuttamisen monia eri muotoja, vaikuttamisen tekniikoita ja tunnistamista, mediasisältöjen levittämisen vastuita sekä vihapuhetta, populismia, mainontaa ja kriittisyyttä mediasisältöjä kohtaan. Tuntisuunnitelmat ovat laajoja kokonaisuuksia, joissa on mukana paljon harjoituksia ja yhteistoiminnallisia menetelmiä sekä oheismateriaalia, esimerkiksi videoita ja linkkivinkkejä. Harjoituksia voi myös käyttää yksittäin ja hyödyntää esimerkiksi nuorisotyössä. Oppimateriaali on tuotettu osana Mind Over Media -hanketta.

Asiasanat
digitaalinen oppimateriaali
harhaanjohtava mainonta
kriittinen ajattelu
kriittinen arviointi
lukio
lukioaineet
mediakasvatus
mediakasvatus (oppiaineet)
mediataidot
mediavaikuttaminen
oppimateriaali
oppitunnit
osallistaminen
peruskoulun yläaste
populismi
tuntisuunnitelmat
vaikuttaminen
video
vihapuhe
yläaste ja lukio
Julkaisumuoto
  • Opetusväline
  • Sähköiset tehtävät / pelit
  • Video
  • WWW-sivusto
Kieli
  • suomi