Takaisin hakuun

Ilmastokasvatus alakoulussa

Lyhyt kuvaus
Reppu on täynnä helposti lähestyttäviä vinkkejä ilmastokasvatukseen alakoululaisten oppilaiden kanssa. Monipuolinen sisältö auttaa arjen kasvatustyössä.

Teemarepun materiaalit

picture_as_pdf

Riittääkö virtaa -oppitunnin esitys

Vuoden 2015–2016 koulukiertueen PowerPoint-esitys, jossa kannustetaan pohtimaan omaa energiankäyttöä. Sisältää värikkäitä kuvia ja havainnollistavia esimerkkejä eri puolilta maailmaa.

Siirry materiaalin sivulle
picture_as_pdf

Kouluruokaa tulevaisuuteen - kuuden viikon ilmastoystävällinen ruokalista

Miltä näyttää kouluruoka, jonka hiilijalanjälki on puolitettu?

Kouluruoka 2030- kokeilussa laskettiin sekä testattiin käytännön kouluruokailussa eri tapoja kouluruoan hiilijalanjäljen vähentämiseen. Lopputuloksena julkaistiin toteutettavissa oleva malli, jossa 6 viikon ruokalistan ilmastovaikutus on puolitettu.

Siirry materiaalin sivulle

Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen

Yhteinen maapallo on kasvattajan opas globaaliin ympäristökasvatukseen.

Oppaasta on kaksi eri ikäryhmille suunnattua versiota:
1) Varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen, sekä
2) Peruskoulun 3.-9. luokille, nuorten vapaa-ajantoimintaan ja toisen asteen opetukseen.

Opas käsittelee elämämme maailmanlaajuisia yhteyksiä sekä ekologisen että sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista, painottaen erityisesti lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamista maailmanlaajuisten kysymysten parissa. Ajatuksia herättävien taustatekstien ohella opas tarjoaa runsaasti eri ikäryhmille soveltuvia käytännön toimintavinkkejä.

Siirry materiaalin sivulle

Ulkoleikkejä kierrätyksestä

Materiaalissa on ympäristöaiheisia ulkoleikkejä: lajitteluversio maa-meri-laiva leikistä, kompostointiaiheinen kuka pelkää kompostimatoa, ympäristönsäästäjän värileikki, paperinkierrätysjumppa, matikkapelin 30 ympäristöversio ja turhiin tavaroihin tutustuttava tervehtimisleikki.

Siirry materiaalin sivulle

HSY:n digitaaliset oppimispelit kiertotaloudesta ja vesiasioista

Oppimispelit sopivat erinomaisesti sekä peruskoulun lähi- että etäopetukseen. Kolmelle eri ikätasolle tehdyt pelit tutustuttavat oppilaat monipuolisten ja hauskojen tehtävien avulla kiertotalouteen ja elintärkeään veteen. Pelit ovat vapaasti käytettävissä opetuksen tukena.

Siirry materiaalin sivulle

Lajittelupeli

Lajittelupelissä lajitellaan erilaiset roskat oikeisiin jäteastioihin. Pelissä tutustut hauskalla tavalla viemärietikettiin, jätteiden lajittelun perusteisiin ja uusiotuotteisiin.

Lajittelupeli soveltuu esimerkiksi oppitunnin lisämausteeksi tai koulun ympäristöpäivään.

Lajittelualustojen kääntöpuolella on kuva uusiotuotteesta, joka kyseisestä jätteestä valmistetaan, kun se lajitellaan oikeaan paikkaan.

Lajittelupeli (A4) sisältää ohjeen, lajittelukortit ja -alustat.

Siirry materiaalin sivulle

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri-materiaali Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille

Materiaali Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille, soveltuu myös koulujen iltapäivätoiminnassa käytettäväksi. Ohjelma on suunniteltu niin, että kerho kokoontuu kerran viikossa kymmenen viikon ajan. Yksi kerhokerta kestää noin 1,5 h. Materiaali sisältää jokaisella kerralla luettavan tarinan sekä harjoituksia, tehtäviä ja leikkejä. Toimintakokonaisuutta tai sen osia voi käyttää soveltaen myös yksittäisissä oppimistuokioissa sekä esiopetuksessa ja vanhempien lasten ympäristökasvatuksessa.

Siirry materiaalin sivulle

Lennu liito-orava ja kesäinen kaupunkiseikkailu: materiaali Lennu liito-oravan ympäristöleirille

Leirimateriaalissa on ideoita viiden päivän pituisen (3-4 h/päivä) leirin ohjelmaksi. Jokaisena leiripäivänä teemoja käsitellään hieman eri tavoin lähiympäristöön tutustuen. Materiaaleissa seikkailevat vanhassa metsässä asuva Lennu liito-orava sekä kaupungissa asuva Olga orava. Leiriläisten tehtävänä on selvittää Lennun ja Olgan kanssa eläin- ja ihmismaailman eroja. Materiaali sopii esim. järjestöille ja seurakunnille.

Siirry materiaalin sivulle

Kestävä elämäntapa koulussa

Kestävän elämäntavan teemojen esittely kouluissa, OPS2016-vinkit käytäntöön, ohjeita verkostoitumiseen ja vinkkejä Keski-Suomessa toimivista kestävän elämäntavan kasvattajista. Sivusto täydentyy yhteistyössä opettajien ja kasvattajien kanssa.

Siirry materiaalin sivulle

Luokanopen ilmasto-opas

Luokanopen ilmasto-opas on alakoulun opettajille opetus- ja kasvatustyön tueksi tehty opasmateriaali. Oppaasta löytyy luokanopettajille suunnattua tietoa ilmastokasvatuksesta sekä kasvattajan ja alakoululaisen tarpeisiin suunnattua tietoa ilmastonmuutoksesta. Lisäksi oppaasta löytyy materiaaleja alakoulussa vuosiluokilla 1–2, 3–4 ja 5–6 toteutettavaan ilmastokasvatukseen. Luokanopen ilmasto-opas täydentää aineenopettajille suunnattua Open ilmasto-opasta.

Siirry materiaalin sivulle
picture_as_pdf

Ideasta ideaan! Ympäristökasvatusta & kestävää kehitystä alakoulun arkeen

Jenni Piispanen toteutti toiminnallisen tuokion Sauvon Ahtelassa, jossa kasvattajat pääsivät pysäkkien myötä kokeilemaan ja miettimään, kuinka ympäristön ja kestävät valinnat voi ottaa huomioon ihan jokaisessa oppiaineessa – kouluarjessa yleensä. esimerkkejä eri oppiaineisiin, kuinka ottaa ympäristö huomioon eri oppiaineissa. Tehtäviä löytyy koko tunniksi tai vain osaksi muuta työskentelyä. Eri oppiaineita voi yhdistellä tai voit saada työhösi muuten ideoita toteutettavaksi.

Siirry materiaalin sivulle

WWF:n ruokaopas

WWF:n julkaisemat ympäristöystävälliset ruokavinkit. Opas sisältää ilmasto- ja ympäristöystävällisiä reseptejä, ohjeita ruokahävikin vähentämiseen, WWF:n Kalaoppaan sekä WWF:n Lihaoppaan.

Siirry materiaalin sivulle

Ilmastotoimet - lautapeli

Tutustu ilmastotoimiin lautapelin avulla! EU:n julkaisema lautapeli on saatavana kaikilla virallisilla EU-kielillä liitteenä olevan linkin kautta.

Siirry materiaalin sivulle
picture_as_pdf

Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen malli

Kasvatus-lehdessä julkaistu artikkeli kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen mallista, joka ilmentää ilmastokasvatuksen monialaista luonnetta ja erityiskysymyksiä. Polkupyörämallin avulla esitellään ilmastokasvatuksen tärkeät osa-alueet: 1.) tiedon lisääminen ja jäsentäminen, 2.) ajattelun taitojen kehittäminen, 3.) identiteetin, arvojen ja maailmankuvan huomioiminen, 4.) motivaation ja osallisuuden lisääminen, 5.) toimintaan kannustaminen, 6.) tulevaisuuteen ohjaaminen, 7.) toiminnan esteiden tiedostaminen sekä 8.) toivon ja muiden tunteiden herättäminen.

Siirry materiaalin sivulle

Huojuva maapallo

Huojuva torni -pelin idealle perustuva opetuspeli havainnollistaa ilmastonmuutokseen ja muihin ympäristöongelmiin liittyvää haastetta maapallolle. Ohjeessa kerrotaan sekä pelinvalmistusohjeet Huojuva torni-palikoista tai maitopurkeista, peliohjeet ja printattavat kortit sekä pienessä että jättikoossa.

Siirry materiaalin sivulle

Ilmastonmuutoksen perusteet

Videossa kerrataan ilmastonmuutoksen perusteet yksinkertaisesti ja nopeasti. Videon kesto 1min.

Siirry materiaalin sivulle