picture_as_pdf

Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen malli

Materiaalin julkaisija
Tekijät
Tolppanen Sakari, Aarnio-Linnanvuori Essi, Cantell Hannele, Lehtonen Anna
Julkaisuvuosi
2017
Kuvaus

Kasvatus-lehdessä julkaistu artikkeli kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen mallista, joka ilmentää ilmastokasvatuksen monialaista luonnetta ja erityiskysymyksiä. Polkupyörämallin avulla esitellään ilmastokasvatuksen tärkeät osa-alueet: 1.) tiedon lisääminen ja jäsentäminen, 2.) ajattelun taitojen kehittäminen, 3.) identiteetin, arvojen ja maailmankuvan huomioiminen, 4.) motivaation ja osallisuuden lisääminen, 5.) toimintaan kannustaminen, 6.) tulevaisuuteen ohjaaminen, 7.) toiminnan esteiden tiedostaminen sekä 8.) toivon ja muiden tunteiden herättäminen.

Julkaisumuoto
  • Asiakirjatiedosto
Kieli
  • suomi