MATERIAALIPANKKI

Ilmastokasvatus esiopetuksessa

Mitä esiopetuksen ilmastokasvatuksella tarkoitetaan ja miten ilmastokasvatuksen voi ottaa helposti osaksi esiopetusta? Iso repullinen vinkkejä ja taustatietoa!

Ilmastokasvatuksella esiopetuksessa tarkoitetaan Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mm.:

 • luontosuhteen ja luonnontuntemuksen vahvistamista, luonnonsuojeluun tutustumista sekä ympäristöherkkyyden kehittymisen tukemista (havainnoidaan myös ympäristön teknologiaa ja ohjataan lapsia keksimään, askartelemaan ja rakentamaan itse erilaisia rakenteita ja ratkaisuja eri materiaaleja hyödyntäen.)
 • edistämällä lasten mielenkiintoa erityisesti lähiyhteisön toimintaan ja vahvistamalla heidän osallisuuttaan toimintaympäristössään, tarjotaan lapsille mahdollisuuksia aitoihin osallistumis- ja vaikuttamiskokemuksiin.
 • pohtimalla kohtuullisen kuluttamisen merkitystä (esim. lasten leikeissä/piirroksissa ilmenevät tulkinnat kulutuksesta kuluttajakasvatuksen pohjana), tarkastelemalla lapsiin kohdistuvaa mainontaa sekä tutustumalla mediaan pohtimalla mediatarjonnan sisältöä ja todenmukaisuutta yhdessä.
Materiaalin tiedot
Asiasanat ja luokitus

Vinkkejä: Miten puhua lapselle ilmastonmuutoksesta?3

Kymmenen käytännön vinkkiä, jotka perustuvat monitieteelliseen tutkimukseen eri maissa tuotetuista vastaavista materiaaleista. Sisältää linkkejä ja kirjallisuustietoja.
Tekijä(t): Pihkala Panu
Kieli:
 • suomi
 • Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta
 

Yhteinen maapallo - opas globaaliin ympäristökasvatukseen3

Yhteinen maapallo on kasvattajan opas globaaliin ympäristökasvatukseen. Oppaasta on kaksi eri ikäryhmille suunnattua versiota: 1) Varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen, sekä 2) Peruskoulun 3.-9. luokille, nuorten vapaa-ajantoimintaan ja toisen asteen opetukseen. Opas käsittelee elämämme maailmanlaajuisia yhteyksiä sekä ekologisen että sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista, painottaen erityisesti lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamista maailmanlaajuisten kysymysten parissa. Ajatuksia herättävien taustatekstien ohella opas tarjoaa runsaasti eri ikäryhmille soveltuvia käytännön toimintavinkkejä.
Tekijä(t): Kiminki Iida-Elina, Lappalainen Vilma
Kieli:
 • suomi
 • ruotsi
 • FEE Suomi
 

Mikä ilmastonmuutos?2

Sivulla esitellään ilmastonmuutoksen syyt, seuraukset ja ratkaisumallit tiiviisti ja yleistajuisesti. Lisäksi kerrotaan, mitä annettavaa eri tieteenaloilla on ilmastokysymysten hahmottamisessa ja listataan lisäluettavaa aiheesta. Sivun lopusta löytyy fossiilisten polttoaineiden käytön laskuri.
Tekijä(t): Pinja Sipari
Kieli:
 • suomi
 • Open ilmasto-opas
 

Ilmastonmuutos kuvataiteen opetuksessa1

Kuvataitaiteen keinoja ilmastonmuutoksen torjunnassa voidaan käyttää ainakin yhteiskunnallisen muutoksen suunnittelussa ja toteuttamisessa, sekä aiheeseen liittyvien tunteiden käsittelyn apuvälineenä. Kuvataide on myös keino opetella tekemään asioita itse, pelkän passiivisen teoriatiedon kuuntelun sijaan. Kuvataiteen opetus onkin merkittävässä roolissa ilmastonmuutos -ilmiön syvällisessä ymmärtämisessä ja ilmastoystävällisen maailman rakentamisessa. Materiaali kuvaa ilmastonmuutoksen juuri kuvataiteen näkökulmasta ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita.
Tekijä(t): Sipari Pinja
Kieli:
 • suomi
 • Open ilmasto-opas
 

Ilmastonmuutos alakoulun arjessa ja opetuksessa2

Open ilmasto-opas on hyvä apu opettajan oman tietämyksen kartuttamiseen, mutta sen materiaalit on pääosin suunnattu aineenopettajille ja lasten sijaan nuorille. Tälle sivulle on on listattu joitakin yleisen tason vinkkejä siihen, millä tavoin ilmastonmuutoksesta voi lasten kanssa keskustella. Sivun lopussa on myös tehtäväideoita.
Tekijä(t): Sipari Pinja
Kieli:
 • suomi
 • Open ilmasto-opas
 

Luokanopen ilmasto-opas4

Luokanopen ilmasto-opas on alakoulun opettajille opetus- ja kasvatustyön tueksi tehty opasmateriaali. Oppaasta löytyy luokanopettajille suunnattua tietoa ilmastokasvatuksesta sekä kasvattajan ja alakoululaisen tarpeisiin suunnattua tietoa ilmastonmuutoksesta. Lisäksi oppaasta löytyy materiaaleja alakoulussa vuosiluokilla 1–2, 3–4 ja 5–6 toteutettavaan ilmastokasvatukseen. Luokanopen ilmasto-opas täydentää aineenopettajille suunnattua Open ilmasto-opasta.
Tekijä(t): Muotka Anna, Kinni Aino
Kieli:
 • suomi
 

Palloässät – päiväkotien sankarit9

Palloässät on varhaiskasvatusikäisille suunnattu materiaali, joka käsittelee kansainvälisiä kestävän kehityksen tavoitteita. Materiaalin on tuottanut Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Ympäristöministeriön tuella. Kokonaisuus sisältää lapsille suunnatun peliportaalin, jota lapsi voi käyttää itsenäisesti, sekä kasvattajan tukimateriaalin. Palloässät tutustuttaa lapsen leikin, tarinoiden, laulujen, videoiden, pelien ja sankaritehtävien kautta hyvän tekemisen maailmaan ja inspiroi lasta ryhtymään itsekin Palloässä-sankariksi.
Tekijä(t): Nukari Leena ja työryhmä
Kieli:
 • suomi
 • Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus / Ympäristökoulu Polku
 • Ympäristöministeriö
 

Kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen malli2

Kasvatus-lehdessä julkaistu artikkeli kokonaisvaltaisen ilmastokasvatuksen mallista, joka ilmentää ilmastokasvatuksen monialaista luonnetta ja erityiskysymyksiä. Polkupyörämallin avulla esitellään ilmastokasvatuksen tärkeät osa-alueet: 1.) tiedon lisääminen ja jäsentäminen, 2.) ajattelun taitojen kehittäminen, 3.) identiteetin, arvojen ja maailmankuvan huomioiminen, 4.) motivaation ja osallisuuden lisääminen, 5.) toimintaan kannustaminen, 6.) tulevaisuuteen ohjaaminen, 7.) toiminnan esteiden tiedostaminen sekä 8.) toivon ja muiden tunteiden herättäminen.
Tekijä(t): Tolppanen Sakari, Aarnio-Linnanvuori Essi, Cantell Hannele, Lehtonen Anna
Kieli:
 • suomi
 • Kasvatus-lehti
 

Pallon parasta ruokaa. Vinkkejä ruuasta sinun ja maapallon parhaaksi

Tervetuloa vastuullisen ruuan maailmaan! Käytössäsi oleva vihko on suunniteltu oppilaiden itsenäiseen käyttöön, joten he voivat tutustua siihen vapaa-ajallaan tai kotitehtävinä yhdessä vanhempien kanssa. Oppituntikäytössä vihkon teemoja voi käsitellä WWF:n nettisivuilta löytyvien oheisoppimateriaalien ja tämän opettajanmateriaalin vinkkien avulla. Ruokavihko soveltuu kaikille luku- ja kirjoitustaitoisille alakoululaisille, kaikkein pienimmille soveltaen.
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

Mihin 1 kWh riittää? -kortit3

30 korttia, joissa on jokaisessa kuvattu yhden laitteen käyttöaika 1 kWh:n energiamäärällä. Korttien avulla voidaan pohtia, mitkä laitteet ovat energiasyöppöjä ja miten niiden aiheuttamaa energiankulutusta voi vähentää. Tulostus kaksipuolisena.
Kieli:
 • suomi
 • WWF Suomi
 

HSY:n digitaaliset oppimispelit kiertotaloudesta ja vesiasioista1

Oppimispelit sopivat erinomaisesti sekä peruskoulun lähi- että etäopetukseen. Kolmelle eri ikätasolle tehdyt pelit tutustuttavat oppilaat monipuolisten ja hauskojen tehtävien avulla kiertotalouteen ja elintärkeään veteen. Pelit ovat vapaasti käytettävissä opetuksen tukena.
Kieli:
 • suomi
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
 • HSY:n yhteistyökumppanit
 

Talviseuranta4

Talviseuranta kutsuu havainnoimaan talven etenemistä tarkkailemalla lumen ja jään muutoksia sekä talvella esiintyviä eläinlajeja. Havainnot kerätään tutkimuskäyttöön, ja kampanjaan osallistumalla voit auttaa tutkimaan ilmastonmuutoksen vaikutusta pohjoiseen talveen. Talviseuranta on tarkoitettu ihan kaikille luonnosta kiinnostuneille ikään katsomatta. Talviseuranta sopii mainiosti osaksi opetusta. Talvisia havainnointiretkiä tai lumen ja jään kansalaishavainnointia voi tehdä yhdessä luokan tai ryhmän kanssa. Talviseuranta tarjoaa myös konkreettisen lähestymistavan ilmasto-opetukseen. Talvea havainnoimalla voitte tutustua siihen, miten Suomen talvi on muuttunut ilmastonmuutoksen seurauksena ja minkälaisia muutoksia on ennustettu tuleville vuosille. Talviseurannan opetus ja kasvatusmateriaalien avulla voitte tutustua talviseurannan lajeihin ja lumen ja jään ilmiöihin myös luokassa ennen tai jälkeen ulkona tapahtuvan havainnoinnin ja retkeilyn.
Tekijä(t): Luonto-Liitto ry, Suomen ympäristökeskus
Kieli:
 • suomi
 • Luonto-Liitto ry
 

Robottiohjelmointia ulkona ilman tietokonetta (Ulos-Ut-Out!)1

Ohjelmoidaan öljyntorjuntarobotti, joka siivoaa rannalta öljyn saastuttamia käpyjä. Robotti ei voi koskea käpyihin paljain käsin vaan sen on käytettävä lapiota ja ämpäriä.
Tekijä(t): Poikela Kaisa
Kieli:
 • suomi
 • Tampereen kaupunki / Kaukajärven koulu
 

Lajittelupeli33

Lajittelupelissä lajitellaan erilaiset roskat oikeisiin jäteastioihin. Pelissä tutustut hauskalla tavalla viemärietikettiin, jätteiden lajittelun perusteisiin ja uusiotuotteisiin. Lajittelupeli soveltuu esimerkiksi oppitunnin lisämausteeksi tai koulun ympäristöpäivään. Lajittelualustojen kääntöpuolella on kuva uusiotuotteesta, joka kyseisestä jätteestä valmistetaan, kun se lajitellaan oikeaan paikkaan. Lajittelupeli (A4) sisältää ohjeen, lajittelukortit ja -alustat.
Kieli:
 • suomi
 • ruotsi
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
 

Lennu liito-orava ja kesäinen kaupunkiseikkailu: materiaali Lennu liito-oravan ympäristöleirille1

Leirimateriaalissa on ideoita viiden päivän pituisen (3-4 h/päivä) leirin ohjelmaksi. Jokaisena leiripäivänä teemoja käsitellään hieman eri tavoin lähiympäristöön tutustuen. Materiaaleissa seikkailevat vanhassa metsässä asuva Lennu liito-orava sekä kaupungissa asuva Olga orava. Leiriläisten tehtävänä on selvittää Lennun ja Olgan kanssa eläin- ja ihmismaailman eroja. Materiaali sopii esim. järjestöille ja seurakunnille.
Tekijä(t): Sunikka Johanna, Soulanto Marjo, Nyholm Pentti, Suonto Jorma
Kieli:
 • suomi
 • Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus / Ympäristökoulu Polku
 

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri-materiaali Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille3

Materiaali Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille, soveltuu myös koulujen iltapäivätoiminnassa käytettäväksi. Ohjelma on suunniteltu niin, että kerho kokoontuu kerran viikossa kymmenen viikon ajan. Yksi kerhokerta kestää noin 1,5 h. Materiaali sisältää jokaisella kerralla luettavan tarinan sekä harjoituksia, tehtäviä ja leikkejä. Toimintakokonaisuutta tai sen osia voi käyttää soveltaen myös yksittäisissä oppimistuokioissa sekä esiopetuksessa ja vanhempien lasten ympäristökasvatuksessa.
Tekijä(t): Saarikallio Elena, Väärämäki Tiina
Kieli:
 • englanti
 • suomi
 • venäjä
 • ruotsi
 • Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus / Ympäristökoulu Polku