MATERIAALIPANKKI

Luonnon hyödyt ihmiselle

Tekijäorganisaatio(t)
Turun kaupunki, TOP-keskus
VALONIA - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus
Tekijä / tekijät:
Auvinen Susanna, Hirvensalo Virpi
Sijainti (URL-osoite)
http://www.paikkaoppi.fi/fi/luonnonhyodyt/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2016
Kuvaus
Tehtävä on suunnattu yläkoulun ja lukion maantieteen tai biologian oppitunneille.

Tehtävässä tutustutaan ympäristön hyötyihin ihmiselle ekosysteemipalvelu -käsiteen avulla. Ekosysteemipalveluiden sijaan voidaan puhua myös luonnon tai ympäristön tarjoamista hyödyistä ihmiselle.

Koulun lähiympäristöstä kuvataan tableteilla tai kännyköillä erilaisia ekosysteemipalveluita ja viedään kuvat kartta-alustalle.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku