SusiLIFE

SusiLIFE-hanke vähentää suden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia, kuten pelkoa, huolta ja koira- ja kotieläinvahinkoja. Lisätietoa osoitteesta www.susilife.fi.

Hanke on viiden toimijan yhteisponnistus: Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus, Metsähallitus, Itä-Suomen poliisilaitos ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Hanketta rahoittavat lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja toteuttavat organisaatiot. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry rahoittaa kotieläinten suojaamista ja vahinkojen ennaltaehkäisyä koskevia toimenpiteitä.