Kvarkens naturskola/Natur och miljö r.f.

Målgrupp: svenskspråkiga daghem och skolor i södra och mellersta Österbotten Kvarkens naturskola är en ambullerande naturskola som erbjuder program för daghem och skolor i deras närmiljö. Naturskolan kan också använda sig av naturstigar och olika rekreationsområden i sin undervisning. Naturskolans program är åldersanpassade och planeras i enlighet med undervisningsområdenas biotoper samt årstiderna. Kvarkens naturskola ordnar även fortbildningstillfällen för lärare och daghemspersonal.

Sähköposti
kvarkensnaturskola@naturochmiljo.fi
Osoite
Rantalinna, Rantakatu, 65100 Vaasa
Tapahtumat
Ei tapahtumia.
Teemareput
Ei teemareppuja.
Materiaalit
Ei materiaaleja.