Ålands naturskolan

Målgrupp: Alla åländska grundskolor. Ålands naturskola kan också erbjuda naturskolprogram till lägerskolor som besöker Åland. Ålands naturskola ordnar uteundervisning året om, oftast i skolornas närmiljö, men vi kan också träffas på något annat lämpligt naturområde. Naturskolan kan också ordna fortbildningstillfällen i form av inspirationsträffar för lärare och daghemspersonal.

Sähköposti
alandsnaturskola@naturochmiljo.fi
Somelinkit
Osoite
Norragatan 13, AX-22100 Mariehamn
Tapahtumat
Materiaalit
Teemareput