Varhaiskasvatuksen luontoaakkoset

Lyhyt kuvaus
Repun täydeltä toimintaideoita, leikkejä ja tehtäviä luontoon! Mitä kaikkea luonnossa voikaan tehdä lasten kanssa ja mitä asioita tulee huomioida retkelle lähtiessä?
Asiasanat
leikit
luontokasvatus
metsät

Teemarepun materiaalit

Tapahtuipa Mäntylässä

”Tapahtuipa Mäntylässä” sisältää neljä satua, joiden aiheet ovat kullekin vuodenajalle ominaisia. Satukirjan retkillä keskitytään mäntyjen seuraamiseen, mutta kaikki muukin mitä metsässä tapahtuu ja kasvaa on mielenkiintoista tarkasteltavaa. Satu voidaan lukea lapsille esim. ennen retkeä. Aineisto on luettavissa internetissä. Lisäksi satu ja siihen liittyvä värityskirja ovat saatavana tulostettavina versioina. Vaari Oravaisen sivuilta löytyy laulu-, leikki- ja askarteluvinkkejä sekä oheislukemistoa.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Jokipaltio Johanna
Ympäristö ja luonto lähiympäristö luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: eläimet, havupuut, kävyt, kesä, kevät, lehtipuut, linnut -- muutto, luonto, mänty, metsä, puut, retkeily, satu, siemen, syksy, talvehtiminen (eläinten), talvi, tarina, värityskirjat, vuodenajat, ympäristökasvatus
picture_as_pdf

Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Vihkoon on koottu yksiin kansiin monia varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen sopivia leikkejä ja tehtäviä, joita voi leikkiä ja harjoitella missä tahansa metsässä. Leikit ja tehtävät ovat käytännössä testattuja ja hauskoiksi havaittuja.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Porttila Riitta, Kivijärvi Lea, Mäki Anneli, Pohjola Tiina, Falkstedt Pertti, Akkola Maare, Vuorela Marjut, Laitinen Tuija, Korhonen Mervi, Turunen Anne
Ympäristö ja luonto lähiympäristö luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: aistit, eläimet, eliöt, esiopetus, hyönteiset, keruutuotteet, kulttuuri, lajit, leikit, linnut, luonnonsuojelu -- metsät, luonto -- virkistyskäyttö, luontotaide, metsäluonto, metsät, metsät -- suojelu, metsätalous, päiväkodit, pelit, perinteet, puunjalostus, puunkäyttö, puut, puutuotteet, retkeily, tehtävät, tutkimus, ulkoilu, varhaiskasvatus, vuodenajat
picture_as_pdf

Kiuru ja koppakuoriainen – päivähoidon ja alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita

Oppaaseen on koottu tietoa ja käytännön vinkkejä luonto- ja ympäristökasvatuksen toteuttamiseksi varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Sunikka Johanna, Luomi Annukka, Lembidakis Katja, Markkula Teea, Rantalainen Sinikka
Ympäristö ja luonto lähiympäristö luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: äänet, aistit, alkuopetus, askartelu, biojätteet, energiankulutus, hajuaisti, harjoitukset, huonekasvit, hyönteiset, jätteet, kasvimaat, kasvivärjäys, kaupunki, kesä, kestävä elämäntapa, kestävä kehitys, kevät, kierrätys, kompostointi, kuulo, lähiympäristö, lajittelu, laulut, leikit, linnut, lorut, luonnonkasvit, luonnonmateriaalit, luonto, luontokasvatus, luontosuhde, makuaisti, marjat, maut, mielikuvitus, mielikuvitusleikit, muodot, paperi, retkeilyvarusteet, retket, sää, sienet, soittimet, syksy, talvi, toiminnallisuus, tuntoaisti, tuoksut, turvallisuus, varhaiskasvatus, värit, vedenkulutus, ympäristökasvatus

Metsän oppimispolku - metsä- ja puuopetuksen malli

Metsän oppimispolku on metsä- ja puuopetuksen malli varhaiskasvatuksesta lukioon. Metsän oppimispolulla metsä- ja puuopetus jakaantuu kuudeksi osa-alueeksi, joissa jokaisessa on ikävaiheittaiset päämäärät. Niihin pyritään koulun, yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja eri järjestöjen yhteistyönä. Kirjassa on valmiita harjoituksia eri-ikäisille oppijoille.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Arjanne Satu, Huldén Pekka, Leinonen Matti, Liimola Anne, Lähdesmäki Seija O., Pirttilä Ilari
Ympäristö ja luonto lähiympäristö luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: arvokeskustelu, elämyksellisyys, kasvatus, keruutuotteet, kestävä kehitys, kokemuksellisuus, kulttuuri, kulttuuri-identiteetti, lapsilähtöisyys, lukio, luonnon monimuotoisuus, luonnonvarat, luonto, luontosuhde, metsäekosysteemit, metsäluonto, metsäntutkimus, metsäohjelmat, metsät, metsätalous, metsäteollisuus, metsien suojelu, opetus, oppiaineet, oppimisympäristö, perusopetus, puunjalostus, puut, tehtävät, varhaiskasvatus, virkistyskäyttö
picture_as_pdf

Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen

Koulumetsäopas on käsikirja kasvattajille, opettajille ja kuntien viranomaisille. Koulumetsä on koulua tai päiväkotia lähellä oleva pysyvä metsäluontokohde, joka sopii lasten ja nuorten opetukseen, kasvatukseen ja virkistykseen. Oppaan havainnolliset esimerkit ja tehtävät opastavat koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Sahi Virpi
Ympäristö ja luonto lähiympäristö luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: jokamiehenoikeudet, kaavoitus, kartta, kasvupaikkatyypit, kokemuksellisuus, koulumetsät, koulut, kunnat, lapset, leikit, luonnon monimuotoisuus, luonto, luontokasvatus, luontokohteet, luontokokemukset, luontosuhde, maanomistajat, metsäluonto, metsänhoito, metsät, metsiensuojelu, nuoret, opetus, oppaat, oppimisympäristö, päiväkodit, retkeily, sukkessio, tehtävät, toimintamallit, turvallisuus, ulkoilu, ulkona oppiminen, vaikuttaminen, vapaaehtoinen metsien suojelu, virkistyskäyttö, yhteistyö, ympäristökasvatus

Metsän uumenissa

Filmissä seurataan muurahaistyttö Sennan seikkailuja havumetsässä. Metsä on valtava, ja siellä on paljon puita, mutta Sennaa ei pelota. Se tuntee joka kolon ja paikan. Lisäksi kurkistetaan, kuinka palokärki, pyy ja sinisiipi viihtyvät puiden lomassa. Filmi on täynnä jännitystä ja kertoo kekomuurahaisen elämästä syvällä metsän uumenissa. Kesto 16 min. Tuotanto: Passer Media

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: sähköiset tehtävät / pelit, video
Tekijät Helenius Sune, ohjaaja
Ympäristö ja luonto lähiympäristö luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: eläimet, havumetsät, hyönteiset, kasvit, kesä, lajit, linnut, metsät, muurahaiset
picture_as_pdf

Päiväkotilaiset luonnon aarteita etsimässä

Noin kaksi tuntia kestävä metsäretki toteutettavaksi päiväkoti-ikäisille. Tuokioin tavoitteina ovat: edistää luontosuhteen muodostumista, käyttää kaikkia aisteja ympäristön havaitsemisessa sekä tarjota onnistumiskokemuksia.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Ympäristö ja luonto lähiympäristö luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: aistit, esikoulu, jokamiehenoikeudet, leikit, luonnon astiminen, luontosuhde, metsäretki, metsät, päiväkodit, rastirata, rastit, varhaiskasvatus

Lasten lintuviikko

Lasten lintuviikolla toukokuussa kannustetaan lapsiryhmiä linturetkelle. Retkellä ei tunnisteta lintulajeja, vaan havainnoidaan yhdessä mitä linnut tekevät. Tarjolla on runsaasti maksutonta materiaalia. Verkkolomakkeella osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja!

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, diasarja, opetusväline, www-sivusto
Ympäristö ja luonto lähiympäristö luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: eläinten käyttäytyminen, havainnointi, kevät, lajinmääritys, lajintuntemus, lasten lintuviikko, linnut, lintuharrastus, luonnon päivät, luontokasvatus, luontoliikunta, metsäretki, metsäretkipäivä, pesinnän merkit, pesintä, poikaset, retkeily, tapahtuma, ulko-opetus, ulkoluokka, ulkoluokkapäivä, ulkona oppiminen, ympäristökasvatus

Oppimaan koulun ulkopuolelle -muistilista opettajalle

Uudet opetussuunnitelmat kannustavat ja jopa velvoittavat oppimaan luokan ulkopuolella. Joskus ulos lähteminen pelottaa opettajaa, ja joskus vaarat suurenevat pään sisällä suuremmiksi kuin ne ovat. OAJ ja LYKE-verkosto loivat ”Oppimaan koulun ulkopuolelle” -muistilistan ulko-opetukseen, jotta ulos voi lähteä turvallisin mielin.

Muistilistassa on lueteltu asioita, jotka tulee huomioida aina, kun lähdetään pitämään oppituntia koulualueen ulkopuolelle, vaikkapa vain lähimetsään tai läheiselle urheilukentälle. Oppaassa on erikseen tsekkauslistat myös koko päivän retkelle ja yön yli kestävälle retkelle

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Ympäristö ja luonto lähiympäristö luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: käytännöt, turvallisuus, ulkona oppiminen

Kotileikki metsässä

Kuvaus siitä, kuinka sisällä yleensä leikityn leikin – kotileikin – voi viedä ulos.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Tekijät Säily Noora
Ympäristö ja luonto lähiympäristö luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: kotileikki, leikki, leikki (toiminta), leikki-ikäiset, leikkiastiat, metsäleikki

Aarrejahti luonnossa

Luontoretkelle suunnattu aarrejahti, jota voi käyttää valmiina mallina tai tehdä omansa.
Kuvitetut kuvat, joita luonnosta etsitään.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Tekijät Säily Noora
Ympäristö ja luonto lähiympäristö luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: aarrejahti, etsintä, lajit, luonto, tunnistaminen

PÄIVÄKOTIJUHLAT METSÄSSÄ

Miten järjestää joulujuhla, kevätjuhla tai äitienpäivä metsässä?
Onnistuuko se?
Millaisia vinkkejä löytyy?

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Tekijät Säily Noora
Ympäristö ja luonto lähiympäristö luonnon monimuotoisuus metsät
Asiasanat: äitienpäivä, isänpäivä, joulujuhla, juhlapäivät, juhlat, kevätjuhla, perinteet, toimintakausi