Takaisin hakuun

Vaikuttajat

Teemarepun julkaisija
Lyhyt kuvaus
Tarkoituksena on keventää opiskelijoiden ympäristöhuolta ja vahvistaa uskoa omiin vaikuttamismahdollisuuksiin. Materiaali soveltuu biologian, maantieteen, äidinkielen, opinto-ohjauksen, psykologian, kuvataiteen, katsomusaineiden sekä kielten opetukseen. Jokaiseen oppiaineeseen on materiaalissa oma tehtävänsä.
Kuvaus

Vaikuttajat -materiaalipaketti sisältää tehtäviä (powerpoint) eri oppiaineisiin sekä opettajaa varten Vaikuttajat-oppaan, joka on tarkoitettu opetuksen tueksi. Nämä kaikki löytyvät verkkosivulta: https://www.luontojatunteet.fi/tyokalupakki/

Testaa luontosuhteesti -testi soveltuu aloitukseksi, kun opiskelijat orientoituvat aheeseen.

Ryhmätoiminnan perusteita -opas (pdf) on tarkoitettu lähinnä niille opettajille, jotka ohjaavat isompaa opetusryhmää enimmäisiä kertoja. Toki opas soveltuu myös muistinvirkistykseksi konkareille.

Teemarepun materiaalit

Vaikuttajat

Tavoite on keventää opiskelijoiden ympäristöhuolta ja vahvistaa uskoa omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa. Opiskelijat tutustuvat inspiroiviin henkilötarinoihin oman oppiaineensa näkökulmasta. Oppitunnin aluksi tehdään harjoitus, joka vahvistaa luottamusta omiin kykyihin.

Materiaali on helposti sovellettavissa oppiaineiden väliseen yhteistyöhön.

Oppiainekohtaiset tavoitteet esitellään Open ohjeissa, joka löytyy omana pdf-tiedostona sivulta.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: diasarja, www-sivusto
Tekijät Koivula Leena, Tekla Tierala, Meeri Savolainen, Satu Leinonen, Nina Laaksonen

Luonto ja tunteet: Testaa luontosuhteesi!

Testaa luontosuhteesi! -testiä voi hyödyntää ersimerkiksi oppitunnin aluksi orientaationa aiheeseen tai oppitunnin lopuksi kevennyksenä. Testi soveltuu myös käytettäväksi yhteisen keskustelun pohjana. Testin kysymykset herättelevät pohtimaan, millainen on oma suhde luontoon ja mahdollisesti myös sitä, millainen sen haluaisi olevan.

Testi soveltuu kaikille ikäryhmille lapsista aikuisiin. Osallistujilla olisi hyvä olla oma puhelin ja netti käytössä. Testi löytyy luontojatunteet.fi etusivulta.

Siirry materiaalin sivulle

Luonto ja tunteet: Ryhmätoiminnan perusteita -opas

Opas on laadittu ohjaajien ja opettajien avuksi ryhmätilanteisiin, joissa käsitellään voimakkaita tunteita herättäviä teemoja. Opas on kirjoitettu erityisesti ympäristöaiheen näkökulmasta, mutta soveltuu osin käytettäväksi myös muissa tunnetyöskentelyä vaativissa ryhmätilanteissa.

Oppaan kohderyhmänä ovat erityisesti sellaiset ryhmänohjaajat, joilla ei ole pedagogista taustaa tai aiempaa kokemusta tunnetyöskentelyn ohjaamisesta.

Opas on osa Luonto ja tunteet -työkalupakettia, joka sisältää opetus- ja ryhmänohjausmateriaalia aikuisille ja yli 15-vuotiaille.

Siirry materiaalin sivulle