Takaisin hakuun

Toivon näkökulma ilmastokasvatuksessa

Lyhyt kuvaus
Toivoa, hyviä uutisia ja aktiivista asioihin vaikuttamista lääkkeeksi ilmastoahdistukseen! Vinkkejä ilmastoahdistuksen käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa.

Teemarepun materiaalit

Toivo on tuolla ulkona

Toivoa pidetään keskeisenä edellytyksenä sille, että ihminen jaksaa toimia. Mutta mitä on toivo alati pahenevan ympäristökriisin keskellä? Ympäristökasvatuksesta ja toivosta paljon kirjoittanut Panu Pihkala kartoittaa luennossaan merkityksellisen elämän mahdollisuuksia. Toivo on tuolla ulkona, hän väittää.
Pihkalan kirjoituksia tunteista ja ympäristökasvatuksesta löytyy esimerkiksi Ympäristökasvatus-lehdestä ja Toivoa ja toimintaa –sivustolta

Luento on tallennettu ULOS-UT-OUT -suurtapahtumassa 16.6.2021.

Esiintyjät: Minna Pyykkö ja Panu Pihkala
Juontajat: Essi Aarnio-Linnanvuori
Stiimituotanto: Sauli Yli-Hakola, Panu Similä, Matti Koukkari ja Teemu Komulainen
Editointi: Riku Rantala

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video
Tekijät Pyykkö Minna, Pihkala Panu, Aarnio-Linnanvuori Essi

Toivoa ja toimintaa (virtuaalipaja Ulos on IN- tapahtumassa)

Biologian ja maantieteen opettajien liiton kehittämässä super-suositussa Toivoa ja toimintaa -mallissa yhdistetään tieto kestävästä kehityksestä, aiheeseen liittyvien tunteiden käsittely sekä aito vaikuttaminen kestävän kehityksen asioiden puolesta. Tutustu malliin ja sen harjoituksiin. Hanke on suunnattu pääasiassa yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille, mutta tähän työpajaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki kiinnostuneet!

Siirry materiaalin sivulle

Vinkkejä ilmastotunteiden käsittelyyn

Erilaisia vinkkejä kasvattajille siitä, miten ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita (sisältäen ilmastoahdistus) voisi käsitellä eri-ikäisten opiskelijoiden kanssa. Kyseessä on lyhyt näytepala laajemmasta materiaalista, joka julkaistaan talven aikana BMOL:n ”Toivoa ja toimintaa”-hankkeen sivulla. Olennaisia aiheita:
– Lyhyt muistilista keskusteluille ilmastotunteista
– Luettelo tilanteista, joissa ilmastotunteita nousee paljon pintaan
– Hätäapua ilmastomielenosoitusten jälkihoitoon

Siirry materiaalin sivulle

Lyhyt luontopyhiinvaellus-polku

Luontokeskus Haltian yhteydessä oleva reitti ja materiaali, jossa sovelletaan ympäristökasvatus-harjoituksia ja kohdataan erilaisia ympäristötunteita. Materiaali on taustaltaan kristillinen, mutta se on pyritty laatimaan niin, että myös muita elämänkatsomuksia omaavat ihmiset voisivat sitä käyttää. Sisältää turvallisessa kehystyksessä myös ympäristöahdistuksen käsittelyä. Tekstit ovat ilmaiseksi käytössä citynomadi-sovelluksessa. Haltiasta voi lainata myös paperivihkoa. Tekstit julkaistaan loppuvuodesta 2018 myös ruotsiksi ja englanniksi.

Siirry materiaalin sivulle

Vinkkejä: Miten puhua lapselle ilmastonmuutoksesta?

Kymmenen käytännön vinkkiä, jotka perustuvat monitieteelliseen tutkimukseen eri maissa tuotetuista vastaavista materiaaleista. Sisältää linkkejä ja kirjallisuustietoja.

Siirry materiaalin sivulle

10 suositusta ympäristöahdistuneelle

Tutkimuksen ja käytännön toiminnan pohjalta kirjoitetut 10 ohjetta siihen, miten vaikeita ympäristötunteita voi kohdata.

Kaksi mahdollista käyttötapaa:
1) ympäristökasvattajan itsereflektio ja jaksamisen ylläpitäminen

2) session rakentaminen siten, että ryhmässä keskustellaan näistä ohjeista.
Esimerkiksi siten, että ensin 1-2 ohjetta per pienryhmä, sitten pienryhmien ajatuksia ja ohjaajan kommentteja, ja sen jälkeen yhteiskeskustelu jos aikaa on. On tärkeää päättää tällainen työskentely vapauttavaan liikkeeseen, esimerkiksi luontoon menemiseen ja/tai yhteiseen lauluun. Vaadittava aika: vähintään 75 min. Välineet: ohjeet paperille.

Siirry materiaalin sivulle

10+1 työkalua ympäristöasioiden käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa

Materiaali tarjoaa jokaiselle työkaluja puhua lasten ja nuorten kanssa aikamme suurista ja pienistä ympäristöongelmista rakentavalla tavalla, tunteet huomioiden. Nämä 10+1 työkalua tarjoavat keinoja keskustella asiasta kaikenikäisten lasten ja nuorten kanssa.

Materiaalin on koonnut Haltian luontokasvatus- ja asiakaspalveluhenkilöstö. Lähteet ovat tutkija Panu Pihkala, tutkija Maria Ojala sekä Haltian henkilöstön oma pedagoginen ja kokemusosaaminen ympäristökasvatuksesta.

Siirry materiaalin sivulle
picture_as_pdf

Pieni opas ilmastokasvatukseen

6-sivuinen Pieni opas ilmastokasvatukseen tarjoaa helppolukuisen johdatuksen ja tiiviin kokoelman kaikille opettajille ja kasvattajille soveltuvia käytännön vinkkejä ilmastokasvatukseen.

Materiaali on julkaistu kaikille avoimeen käyttöön VIhreä lippu -ohjelman verkkosivuilla, tiivistelmänä ohjelman laajemmasta Ilmastonmuutos-teemamateriaalista.

Sisältö:
– Mikä ilmastokasvatus?
– Miten puhua ilmastonmuutoksesta lapsille ja nuorille?
– Ilmastotunteet ja toivo
– Käytännön ilmastotekoja kouluille ja päiväkodeille
– Ilmastovaikuttajaksi kasvaminen
– 8 askelta vaikuttavaan ilmastokasvatukseen
– Toimintavinkkejä ilmastokasvatukseen
– Pikakartoitus

Siirry materiaalin sivulle

Ilmastonmuutos alakoulun arjessa ja opetuksessa

Open ilmasto-opas on hyvä apu opettajan oman tietämyksen kartuttamiseen, mutta sen materiaalit on pääosin suunnattu aineenopettajille ja lasten sijaan nuorille. Tälle sivulle on on listattu joitakin yleisen tason vinkkejä siihen, millä tavoin ilmastonmuutoksesta voi lasten kanssa keskustella. Sivun lopussa on myös tehtäväideoita.

Siirry materiaalin sivulle

Kuinka käsitellä maailman ongelmia? Traagisuus ja toivo ympäristökasvatuksessa

Panu Pihkalan artikkeli.

Siirry materiaalin sivulle

Open työkalupakki ilmastokasvatukseen

Kaipaatko oppimateriaaleja tai vinkkejä ajatusten herättelyyn, tiedonetsintään tai tunteiden käsittelyyn? Tai ideointityökaluja, aktiviteetteja ja toimintamalleja? Poimi tästä tarpeisiisi sopivimmat työkalut!

Siirry materiaalin sivulle

Luonnon monimuotoisuus, lapset ja toivo

Luento on tallennettu ULOS-UT-OUT -suurtapahtumassa16.6.2021.

Esiintyjät: Minna Pyykkö
Juontajat: Essi Aarnio-Linnanvuori
Stiimituotanto: Sauli Yli-Hakola, Panu Similä, Matti Koukkari ja Teemu Komulainen
Editointi: Riku Rantala

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video
Tekijät Pyykkö Minna, Aarnio-Linnanvuori Essi

Tunteet ja ilmastokasvatus koulussa

Artikkeli, jossa opettaja-tutkija pohtii tunnetaitoja ja ilmastokasvatusta koulussa

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Tekijät Lehtonen Anna

Ympäristötunteet (virtuaalipaja Ulos on IN- tapahtumassa)

Ahdistus, voimattomuus, suru. Kiitollisuus, luontoihmetys, ilo. Turhautuminen. Metsäikävä. Haltioituminen. Yhteenkuuluvuus. Vastarinta. Onko ympäristötunteille tilaa ilmastonmuutoksen ja ekokatastrofin käsittelyssä? Miten tunteet vaikuttavat meihin? Kuinka kohdata ympäristötunteita lasten ja nuorten kanssa?
Pajassa tarkastellaan moninaisia ympäristötunteita ja pohditaan niiden mahdollista muutosvoimaa.

Siirry materiaalin sivulle

Innostavia ilmastotekoja

Yhteinen toiminta innostaa ja luo merkityksellisyyden kokemuksia ja antaa toivoa. Ilmastokirjo kokoaa koululaisten alulle panemia kampanjoja, tempauksia ja tapahtumia.

Siirry materiaalin sivulle

Meidän planeettamme, meidän tulevaisuutemme - torjutaan ilmastonmuutosta yhdessä

EU:n julkaisema nuorille suunnattu interaktiivinen oppimisalusta ilmastonmuutoksesta.

Siirry materiaalin sivulle