Saumaton Perämeri -hankkeen reppu

Materiaalin julkaisija
Yhteistyötahot
Lyhyt kuvaus
Tietoa pohjoisesta Perämerestä lajioppaiden ja mielenkiintoisien blogitekstien kautta.
Kuvaus

Pohjoisen Perämeren luontoa on kartoitettu ja tutkittu Suomen ja Ruotsin välisenä yhteistyönä kolmivuotisessa hankkeessa. Aikaan on saatu mm. lajioppaita ja blogi-kokoelma. Reppuun on koottu SEAmBOTH-hankkeen julkaisemat lajiteokset (kaksi englannin kielistä ja yksi suomen kielinen lajiopas), sekä blogikokoelma, johon on koottu kaikki hankkeen aikana julkaistut blogit.

Repusta saa ajankohtaista tietoa pohjoisen Perämeren lajistosta, sekä siitä kuinka tutkimusta tehdään.

Asiasanat
blogit
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Geologian tutkimuskeskus
itämeri
kasviot
lajioppaat
länsstyrelsen norrbotten
meri
Metsähallitus
Perämeri
SEAmBOTH
SGU
Suomen ympäristökeskus

Teemarepun materiaalit

picture_as_pdf

Marine species of the Northern Bothnian Bay

Materiaali esittelee pohjoisen Perämeren yleisimmät vesikasvit, levät, vesisammalet ja muutaman selkärangattoman valokuvien ja lyhyiden englanninkielisten tekstien avulla. Sisällysluettelosta pääsee suoraan lajisivulle ja sieltä taas takaisin sisällysluetteloon.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos lähiympäristö luonnon monimuotoisuus maaperä meret sää ja ilmasto vuodenajat
Kestävä kehitys luonnon hyvinvointivaikutukset luonnonvarojen kestävä käyttö vesi
Asiasanat: itämeri, kasviot, lajiopas, levät, meriluonto, perämeri, seamboth, tunnistus, vesikasvit, vesisammalet
picture_as_pdf

Introduction to marine species of the northern Bothnian Bay

Materiaali esittelee joitakin tärkeimpiä pohjoisen Perämeren putkilokasvi-, levä- ja näkinpartaislajeja, niiden ekologiaa ja funktiota englanniksi.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos lähiympäristö luonnon monimuotoisuus maaperä meret sää ja ilmasto vuodenajat
Kestävä kehitys luonnon hyvinvointivaikutukset luonnonvarojen kestävä käyttö vesi
Asiasanat: ekologia, itämeri, lajiopas, levät, meri, näkinparta, perämeri, seamboth, vesikasvillisuus, vesikasvit
picture_as_pdf

Perämeren vesikasvio

Materiaali esittelee suomeksi lähes kaikki pohjoisella Perämerellä esiintyvät vesiputkilokasvit, yleisimmät levät ja vesisammalet. Lisäksi oppaasta löytyy lista muista alueella esiintyvistä lajeista, joista ei ole valokuvia tai herbaarionäytteitä.Tämän kasvion tarkoitus on antaa yleiskuva pohjoisen Perämeren vesikasvillisuudesta ja viedä lukija vaikkapa sitten nojatuolimatkalle vedenalaiseen maailmaan.

Materiaalista pdf-tiedosto, sekä mobiiliversio, jota on helpompi selata esim maastossa.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, mobiiliversio, muu
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos lähiympäristö luonnon monimuotoisuus maaperä meret sää ja ilmasto vuodenajat
Kestävä kehitys luonnon hyvinvointivaikutukset luonnonvarojen kestävä käyttö vesi
Asiasanat: itämeri, kasvillisuus, kasvio, kasviot, lajiopas, levät, meri, perämeri, seamboth, vesikasvit, vesisammalet
picture_as_pdf

SEAmBOTH-blogs

SEAmBOTH-hanke on julkaissut blogeja viikoittain, ja ne on nyt taitettu helposti luettavaan pdf-muotoon. Blogit kertovat kuinka merta kartoitetaan käytännössä, kattaen monen erialan ihmisen näkökulmat. Osa blogeista kertoo Perämerellä esiintyvistä lajeista, uniikeista habitaateista ja mielenkiintoisista paikoista. Suurin osa teksteistä on englanniksi, mutta osa on suomeksi.

Materiaali sopii Perämeren luonnosta opettamiseen, ja tutkijan työhön tutustumiseen.

Hankkeen päättyessä loput blogit lisätään julkaisuun.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, www-sivusto
Ympäristö ja luonto ilmastonmuutos lähiympäristö luonnon monimuotoisuus maaperä meret sää ja ilmasto vuodenajat
Kestävä kehitys luonnon hyvinvointivaikutukset luonnonvarojen kestävä käyttö vesi
Asiasanat: biologia, blogit, geologia, geologian tutkimuskeskus, habitaatti, hanketyöskentely, itämeri, kartoitus, kenttätutkimus, kenttätyö, lajit, mallintaminen, meri, metsähallitus, perämeri, seamboth, sidosryhmät, suomen ympäristökeskus