Ruoka-aiheisia materiaaleja

Lyhyt kuvaus
Esimerkkejä ruoka-aiheisista materiaaleista MAPPA-palvelussa. Lisää löydät esimerkiksi hakemalla materiaaleista hakusanalla ruoka - ja rajaamalla sen jälkeen hakua.
Kuvaus

Reppuun on kerätty materiaaleja seuraavista aihepiireistä:

– Ruokatieto ja aistit

– Kouluruokailu ja ruokahävikin minimointi

– Open ruokaopas (eri oppiaineiden näkökulma)

– Ruuan tuotanto ja ruuan reitti – puutarhakasvatus lasten ja nuorten kanssa

– Globaali ruoka, eettinen ruuan tuotanto ja vastuullinen kulutus

 

Asiasanat
kotitalous
ruoan tuotanto
ruoka
ruokahävikki
vastuullisuus

Teemarepun materiaalit

Ellan eväät: ruuan tähteet

Videolla tutustutaan Ellan kanssa ruuantähteiden uudelleen hyödyntämiseen. Hyödyntämällä ruuantähteet saat ympäristön ja oman taloutesi voimaan paremmin.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnonvarojen kestävä käyttö ruoka
Ympäristö ja luonto maaperä
Asiasanat: biojätteet, ruoanvalmistus, ruoka, ruuantähteet

Ellan eväät: sesonkiruokaa

Videolla tutustutaan Ellan kanssa sesonkiruokaan. Esimerkiksi kotimaiset marjat ja sienet ovat ympäristön kannalta ulkomaisia tuontihedelmiä parempi vaihtoehto.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnonvarojen kestävä käyttö ruoka
Ympäristö ja luonto maaperä
Asiasanat: kausiruoka, marjastus, marjat, ruoka, sienestys, sienet
picture_as_pdf

Aistien ruokamaailmaan! -opas kerhonohjaajalle

Aistien ruokamaailmaan! -kerhonohjaajan opas sisältää harjoituksia 13 kerhokerralle, joiden kesto on noin 90 minuuttia ja se pohjautuu Sapere-menetelmän mukaisiin aistiharjoitustehtäviin. Oppaan harjoitusten avulla oppilaat matkaavat ruoan maailmaan katsellen, haistellen, kuunnellen, tunnustellen, maistellen, tutkien, kokeillen ja itseään ilmaisten. Tavoitteena on, että lapsi omaksuu monipuolisen ruokavalion ja kasvaa rohkeaksi, itseään ilmaisevaksi ja tietoiseksi kuluttajaksi. Tehtäviä voi mukauttaa ikäryhmän mukaan.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Tekijät Mikkola Hanna-Kaisa
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnonvarojen kestävä käyttö ruoka
Ympäristö ja luonto maaperä
Asiasanat: aistit, alkuperä, draama, hajuaisti, harjoitukset, hedelmät, ilmaisu, juurekset, juustot, kerhot, kerhotoiminta, kuulo, kuvataide, laatu, leipominen, leipomotuotteet, liha, luonnontiede, maistaminen, maito, makuaisti, marjat, maut, näkö, oppaat, pelit, perinneruoat, raaka-aineet, rasva, ruoka, ruokakulttuuri, ruokavalio, sokeri, suklaa, tehtävät, tuntoaisti, tuotanto, värinäkö, värit, vihannekset, vilja

Kasva ja opi puutarhassa!

Käsikirja lasten ja nuorten kanssa toimiville, jotka haluavat ammentaa puutarhasta eväitä myönteiselle luontosuhteelle ja ilmastoystävälliseen kasviksilla herkutteluun! Oppia puutarhan perustamiseen ja hoitamiseen lasten ja nuorten kanssa. Ideoita puutarhaympäristöön luovan toiminnan lähteenä.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, tilattava materiaali
Tekijät Pukema Anna, Länsipuro Janne
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnonvarojen kestävä käyttö ruoka
Ympäristö ja luonto maaperä
Asiasanat: erityisryhmät, kasvikset, kasvimaat, koulupuutarha, kumppanuskasvit, luonnonmukainen viljely, luontosuhde, nuorisotyö, puutarha, puutarhakasvatus, puutarhakulttuuri, ruoka, varhaiskasvatus, viljely, viljelykierto, ympäristötaide

Ruokavisa

Ruokavisa on yläkouluille suunnattu ruokakasvatuksen opetuskokonaisuus. Visan tavoitteena on tutustuttaa nuoret ruokaketjun vastuullisuuteen pellolta pöytään, lisätä arvostusta ruuantekijöitä kohtaan sekä vahvistaa nuorten osaamista vastuullisina kuluttajina.

Ruokavisa koostuu oppimateriaalista, verkossa tehtävästä osaamiskilpailusta ja loppukilpailusta.

Koko oppimateriaali löytyy osoitteesta www.ruokatieto.fi/ruokavisa ja osaamiskilpailu osoitteesta www.ruokavisa.fi, mistä löydät myös edellisten vuosien visat omien vastuutaitojen testaamista varten.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline, sähköiset tehtävät / pelit, video, www-sivusto
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnonvarojen kestävä käyttö ruoka
Ympäristö ja luonto maaperä
Asiasanat: ruokakasvatus, ruokaketju, ruokakulttuuri, ruokavisa, vastuullisuus

Global Meal - Globaali ruoka -tehtäväpaketti

Globaali ruoka -materiaalit on tehnyt osana Global Meal -vastamainontaa ruuasta -hankkeen materiaaleja tukemaan ruoka-aiheisen vastamainostyöpajan järjestämistä koulussa. Paketti toimii myös itsenäisenä kokonaisuutena ruuan globaalien vaikutusten käsittelemisessä.

Paketti koostuu seuraavista osista:
1. Muistilista globaalin ruuantuotannon kysymyksiin
2. Suunnistusopas supermarkettiin -animaatiovideo sekä siihen liittyvä Kahoot-visa
3. Infografiikat (3kpl), joiden aiheina on suklaa, liha ja maissi,
4. Infografiikoihin liittyvä tehtäväpaketti oppilaille
5. Tehtäväpaketin tehtävien oikeat vastaukset

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, sähköiset tehtävät / pelit
Tekijät Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnonvarojen kestävä käyttö ruoka
Ympäristö ja luonto maaperä
Asiasanat: globaalikasvatus, ihmisoikeudet, kuluttajakasvatus, ruoka, ympäristövaikutukset
picture_as_pdf

Open ruokaopas

Open ruokaoppaassa tarkastellaan vastuullista ruokaa monista näkökulmista. Materiaali on tehty aineenopettajille opetus- ja kasvatustyön tueksi. Opas tarjoaa tietopaketin vastuullisen ruuan teemoihin 12 eri oppiaineen näkökulmasta sekä lisäksi runsaasti tehtäväideoita ja kuvamateriaalia.

Aihetta käsitellään biologian, fysiikan, historian, katsomusaineiden, kemian, kotitalouden, kuvataiteen, maantieteen, matematiikan, terveystiedon, yhteiskuntaopin ja äidinkielen ja kirjallisuuden näkökulmista.

Lämpimästi tervetuloa mukaan innostumaan vastuullisen ruuan teemoista!

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnonvarojen kestävä käyttö ruoka
Ympäristö ja luonto maaperä
Asiasanat: eläinten hyvinvointi, ilmastonmuutos, kestävä kehitys, ruoka, sosiaalinen oikeudenmukaisuus
picture_as_pdf

Maailma lautasella -ruokaopas

Maailma lautasella ruokaopas esittelee ruokateemaa globaalista näkökulmasta ja antaa selkeitä vinkkejä vastuulliseen ruokailuun.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnonvarojen kestävä käyttö ruoka
Ympäristö ja luonto maaperä
Asiasanat: ilmasto, ilmastokasvatus, kestävä elämäntapa, kulttuuriympäristö, ruoka

Saa syödä -sivusto

Saa syödä -sivusto tarjoaa tietoa ruokahävikistä sekä vinkkejä kestäviin ruokavalintoihin ja ruokahävikin vähentämiseen. Liitteenä myös Hävikkiviikon ajankohtaisseminaarin esitykset.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: diasarja, video, www-sivusto
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnonvarojen kestävä käyttö ruoka
Ympäristö ja luonto maaperä
Asiasanat: kestävä elämäntapa, ruoka, ruokahävikki

Ruokatieto, opettajien materiaali

Sivusto sisältää paljon materiaalia ruokakasvatuksesta eri ikäisille varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline, sähköiset tehtävät / pelit, www-sivusto
Tekijät Ruokatieto Yhdistys ry
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnonvarojen kestävä käyttö ruoka
Ympäristö ja luonto maaperä
Asiasanat: kalastus, kestävä kehitys, kuluttaja, maatalous, ruoka, ruokakasvatus, vastuullisuus

Siemenestä kompostiin – ruoan elinkaari

Artikkeli käsittelee mm. seuraavia aihepiirejä: Mikä on ruokajärjestelmä? Entäpä ruuan reitti kuluttajalle? Jäte on jätettä vasta kaatopaikalla? Artikkeli sisältää myös tekemistä aiheen parissa sekä vinkkejä ilmiöoppimiseen.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, opetusväline, www-sivusto
Tekijät Sipari Pinja
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnonvarojen kestävä käyttö ruoka
Ympäristö ja luonto maaperä
Asiasanat: kierrätys, koulupuutarha, ruoka, ruokahävikki, ruokajärjestelmä, ruokakasvatus, ruuan elinkaari

YMPPI – Ympäristökasvatusta puutarhassa -materiaali

Materiaali tarjoaa lasten ja nuorten toimijoille laadukkaita ympäristökasvatusmalleja ja inspiroi kehittämään lisää toimintaa aiheen parissa.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, www-sivusto
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnonvarojen kestävä käyttö ruoka
Ympäristö ja luonto maaperä
Asiasanat: aktiivinen kansalaisuus, hyönteiset, ilmastonmuutos, kaupunkiviljely, kestävä elämäntapa, koulupuutarha, puutarha, puutarhakasvatus, ruoka, ruuan elinkaari, vesi, vesien suojelu, vesijalanjälki, vesistöt

Eetin materiaalit ruoan tuotannosta ja vastuullisesta kuluttamisesta

Missä ja miten kaakaota tuotetaan? Mitä globaaleja vaikutuksia tuotannolla on ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja ilmastoon? Miten voi kuluttaa vastuullisesti ja vaikuttaa kestävän tulevaisuuden puolesta?

Eetti tarjoaa opetusmateriaaleja maailmankaupan oikeudenmukaisuudesta, vastuullisesta kuluttamisesta ja vaikuttamisesta. Eetin Ruoka-osiosta löytyy oppilaille suunnattuja itsetarkisteisia tehtäviä, jotka voi tehdä suoraan nettisivuilla. Opettaja voi koota ryhmälleen sopivan setin tai vetää työpajarungon diasarjan avulla kokonaisen oppitunnin.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: diasarja, sähköiset tehtävät / pelit, video, www-sivusto
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnonvarojen kestävä käyttö ruoka
Ympäristö ja luonto maaperä
Asiasanat: eettinen kulutus, elinkeinot, kaakao, kestävä kulutus, luonnonvarat, maailmankauppa, mainonta, ostokset, raaka-aine, ruoka, tuotanto, vaikuttaminen, vastuullinen yritystoiminta
picture_as_pdf

Koulun korjausopas

Koulun korjausoppaan verkkosivusto on avattu ja se valmistuu kokonaan syksyn 2021 aikana!

Koulun korjausoppaan tarkoitus on tehdä koulustasi ilmastoystävällisempi.
– Lukiolaiselle se on väline näyttää ja hankkia ilmasto-osaamista osana lukio-opintoja osaamismerkeillä – muuttaen samalla askel askeleelta koulua kestävämpään suuntaan.
– Opettajalle opas tarjoaa opetukseen koulua korjaavia tehtäviä, mitkä toteuttavat samalla LOPS21:n laaja-alaisia tavoitteita.
– Kouluyhteisölle Tiekartta-osio tuo työkaluja koulun muuttamiseksi vähähiiliseen suuntaan käyttäen koulua oppimisympäristönä sekä osallistaen yhteisöä.

Tee-se-itse-mutta-yhdessä!

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Tekijät Ilmastonmuutos lukioihin! ja Ilmastolukiot -hankkeet
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnonvarojen kestävä käyttö ruoka
Ympäristö ja luonto maaperä
Asiasanat: asenne, digitaalinen oppimateriaali, hiilineutraalius, ilmasto, ilmastokartoitus, ilmastokasvatus, ilmastokriisi, ilmaston lämpeneminen, ilmastonmuutos, ilmastoteko, ilmastotoivo, infra, liikkuminen, lops21, lukio, lukioaineet, lukiokoulutus, opetussuunnitelma, oppimateriaali, päästöt, rakenteet, ruoka, toimintakulttuuri, vähähiilisyys, verkko-oppimateriaali
picture_as_pdf

Hävitetään meidän koulun hävikki -oppituntimateriaali

Materiaalin tarkoitus on edistää kestävien elämäntapojen kasvatusta 4.-8.-luokilla. Materiaali on peli, jossa on tieto-, pohdinta- ja tehtäväkortteja, joiden avulla opitaan ruokahävikistä ja ruan hiilijalanjäljestä. Pelin tavoite on pienentää kouluruokailun hiilijalanjälkeä.

Materiaali on kehitetty ympäristöministeriön rahoituksella.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, www-sivusto
Tekijät Arola Noora, Nääppä Emmi, Puurula Juuso, Vilhunen Tuuli
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnonvarojen kestävä käyttö ruoka
Ympäristö ja luonto maaperä
Asiasanat: interaktiivinen opetusmateriaali julkaisutyyppinä, kestävän kehityksen kasvatus, ruokahävikki

Maistuva koulu - ideapankki

Maistuvan koulun ideapankista löytyy noin 200 ruokakasvatusideaa – kokonaisia oppitunteja, pieniä tuokioita tai tehtäviä. Löydä vinkkejä kouluruokailun kehittämiseen, yhteistyön lisäämiseen ja vaikkapa kummitoimintaan.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: asiakirjatiedosto, sähköiset tehtävät / pelit, video, www-sivusto
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa luonnonvarojen kestävä käyttö ruoka
Ympäristö ja luonto maaperä
Asiasanat: kasvikset, kestävät ruokavalinnat, kouluruokailu, ruoka, ruokailu, ruokakasvatus, terveellinen ruokavalio