NISÄKKÄÄT

Materiaalin julkaisija
Lyhyt kuvaus
Erilaista tietoa nisäkkäistä. Karhu, susi, kettu, orava, hirvi, poro, saukko, majava, siili, lepakko,
Asiasanat
nisäkkäät
pesät
ravinto
suurpedot
talvehtiminen

Teemarepun materiaalit

Hirvi on metsän kruunupää

Tietoa hirvistä. Hirvi on tärkein riistaeläimemme, jonka levinneisyysalue kattaa koko maan tunturialueita lukuun ottamatta. Perustuu ohjelmaan: Ekolokero, Luonto-Suomi ja Metsäradio.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: äänite, video, www-sivusto
Asiasanat: elinpiirit, hirvi, hirvieläimet, hirvikanta, kesä, nisäkkäät, ravinto, riistaeläimet, säätely, sarvet, taimikot, talvi, vasat

Poro on puolikesy hirvieläin

Tietoa porosta. Villistä peurasta puolikesyksi kotieläimeksi muuntunut poro on paljon muutakin kuin joulupukin ajopeli. Perustuu ohjelmaan: Suomen luontoa ja eläimiä.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video, www-sivusto
Asiasanat: eläimet, elinkeino, hirvieläimet, kesytys, lappi, märehtijät, nisäkkäät, poro, poronhoito, poronhoitoalue, porotalous, ravinto, saamelaiset, sarvet

Halli on Itämeren suurin hylje

Tietoa harmaahylkeestä eli hallista, joka on Itämeren alueen suurin hylje.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video, www-sivusto
Asiasanat: halli (hylkeet), harmaahylje, hylkeet, itämeri, kuutti, lisääntyminen, nisäkkäät, petoeläimet, ravinto, riistaeläimet

Lentävä lepakko suunnistaa äänen avulla

Tietoa lepakoista, jotka ovat yöaktiivisia, lentotaitoisia nisäkkäitä. Perustuu ohjelmiin: Riston luontokoulu ja Luonto lähellä (Procam oy).

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: äänite, video, www-sivusto
Tekijät Salovaara Risto
Asiasanat: äänet, elinympäristö, horros, hyönteiset, hyönteissyöjät, kaikuluotaus, lentäminen, lepakot, lisääntyminen (biologiset ilmiöt), nisäkkäät, pohjanlepakko, rauhoitetut lajit, ravinto, rengastus, talvehtiminen (eläinten), tutkimus, ultraääni, vesisiippa, viivästynyt alkion implantaatio, yöperhoset

Siili on piikikäs yöeläjä

Tietoa siilistä. Siili on hyönteissyöjä, joka kulkee öisin ja hämärän aikaan. Perustuu ohjelmaan: Ekolokero.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: äänite, video, www-sivusto
Asiasanat: horros, hyönteissyöjät, lisääntyminen, nisäkkäät, ruokinta, siili, talvehtiminen (eläinten), tulokaslajit -- eläimet

Majava on metsän taitava arkkitehti

Tietoa majavasta. Euroopanmajavakanta hävisi Suomesta lähes kokonaan liiallisen metsästyksen vuoksi. Maahamme on istutettu uudelleen sekä euroopanmajavaa että kanadanmajavaa, joka tunnetaan nykyisin nimellä amerikanmajava. Perustuu ohjelmaan: Ekolokero ja Luonto-Suomi.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: äänite, video, www-sivusto
Asiasanat: euroopanmajava, jyrsijät, kanadanmajava, majavat, nisäkkäät, padot, pesät, rauhoitetut lajit, tulokaslajit -- eläimet, yhdyskunnat

Metsämyyrä on tehokas lisääntyjä

Tietoa metsämyyrätä, joka on metsäpäästäisen ohella Suomen runsaslukuisin nisäkäs. Perustuu ohjelmaan: Riston luontokoulu.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video, www-sivusto
Tekijät Salovaara Risto
Asiasanat: jyrsijät, lisääntyminen, metsämyyrä, metsät, myyräkuume, myyrät, nisäkkäät, puumala-virus, ravinto, taimikkotuhot

Orava viihtyy kaupunkiluonnossa

Tietoa oravasta, joka on erittäin taitava kiipeilijä ja hyppää pitkiäkin loikkia puusta toiseen. Perustuu ohjelmaan: Riston luontokoulu, Luonto-Suomi ja Luontoretki

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: äänite, video, www-sivusto
Asiasanat: jyrsijät, nisäkkäät, orava, pesät

Piisami on kotoisin Pohjois-Amerikasta

Tietoa piisamista, joka on isokokoinen vedessä elävä jyrsijä. Perustuu ohjelmaan: Riston luontokoulu.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video, www-sivusto
Tekijät Salovaara Risto
Asiasanat: jyrsijät, myyrät, nisäkkäät, pesät, piisami, ravinto, tulokaslajit -- eläimet, vesistöt

Liito-orava on kolopesijä

Tietoa liito-oravasta, joka on oravasta poiketen yöaktiivinen. Perustuu ohjelmaan: Ekolokero.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video, www-sivusto
Asiasanat: direktiivilajit, haapa, jyrsijät, kolopesijät, liito-orava, luonnonsuojelulaki, nisäkkäät, oravat, pirstoutuminen

Yksineläjä ilves saalistaa iltahämärässä

Tietoa ilveksestä, joka on yleensä liikkeellä hämärässä ja öisin. Perustuu ohjelmaan: Ekolokero ja Luonto-Suomi.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video, www-sivusto
Asiasanat: ilves, kissaeläimet, nisäkkäät, petoeläimet, saalistus, suurpedot

Karhu on Suomen kansalliseläin

Tietoa karhusta, joka on Suomen kansalliseläin. Perustuu ohjelmiin: Riston luontokoulu, Ekolokero ja Luontoilta.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video, www-sivusto
Asiasanat: karhu, lisääntyminen, nisäkkäät, pesät, petoeläimet, ravinto, suurpedot, talviuni

Kettu on sopeutuja

Tietoa ketusta, joka ei ole turhan vaatelias elinympäristönsä eikä ruokansa suhteen. Perustuu ohjelmaan: Riston luontokoulu

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video, www-sivusto
Tekijät Salovaara Risto
Asiasanat: kettu, koiraeläimet, lisääntyminen, nisäkkäät, petoeläimet, ravinto, sopeutumiskyky

Susi on laumasielu

Tietoa sudesta. Susi on seurallinen laumaeläin, joka viestittää hännän asennolla ja ilmeillään tuntemuksiaan lauman muille jäsenille. Perustuu ohjelmaan: Ekolokero.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video, www-sivusto
Asiasanat: koiraeläimet, laumat, nisäkkäät, pennut, petoeläimet, ravinto, reviirit, susi, suurpedot, tuntomerkit

Ahma on äärimmäisen uhanalainen eläin

Tietoa ahmasta. Ahma on yksinäinen kulkuri, Suomen suurpedoista harvinaisin. Perustuu ohjelmaan: Ekolokero.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video, www-sivusto
Asiasanat: ahma, havumetsät, luonnonsuojelu, näätäeläimet, nisäkkäät, petoeläimet, saalistus, suurpedot, tundra, uhanalaiset lajit

Saukko on varsinainen vesipeto

Tietoa saukosta, joka on hyvä uimari ja liikkuu useimmiten öisin. Perustuu ohjelmaan: Ekolokero.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video, www-sivusto
Asiasanat: näätäeläimet, nisäkkäät, petoeläimet, pienpedot, saukko, uhanalaiset lajit, vesistöt

Villiminkki on haitallinen tulokaslaji

Tietoa minkistä, joka tuotiin Suomeen turkiseläimeksi 1920-luvulla. Perustuu ohjelmaan: Ekolokero.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video, www-sivusto
Asiasanat: minkki, näätäeläimet, nisäkkäät, petoeläimet, pienpedot, ravinto, saalistus, tulokaslajit -- eläimet, turkiseläimet, vesikko

Eläinten esiinmarssi - sarja

Eläinten esiinmarssi esittelee Pohjolan eläimiä korennoista karhuihin ja majavasta muurahaisiin. Sarja tutustuttaa luonnossa elävien eläinten touhuihin ruohonjuuritasolla. Se näyttää, millaisia pesiä eläimet tekevät, miten ne lentävät, tekevät työtä ja mitä ne mieluiten syövät.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: video, www-sivusto
Tekijät Markkola Gunilla, Manto Erja, Sirén Pekka, Nikulainen Ulla, Saihila Paula, Salovaara Risto, Holste Mirja
Asiasanat: eläimet, hämähäkit, hiiret, hirvi, hirvieläimet, hirvikolarit, huuhkaja, hyönteiset, joutsenet, jyrsijät, kaakkuri, karhu, kirvat, korennot, lisääntyminen (biologiset ilmiöt), majavat, märehtijät, muodonvaihdos, muurahaiset, myyrät, nisäkkäät, orava, päästäiset, parittelu, pesät, pesintä, petohyönteiset, petolinnut, pöllöt, pölyttäjät, ravinto, ravintoketjut, riistaeläimet, rupikonna, rupilisko, sammakkoeläimet, sammakot, selkärangattomat, silkkiuikku, soidin, sorkkaeläimet, sudenkorennot, talvehtiminen, talviuni, telkkä, tunturipöllö, varpuspöllö, vesilisko, yhdyskunnat