Kiertotalousvierailut eri-ikäisille

Lyhyt kuvaus
Reppu sisältää vierailuohjelmat varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle eli lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Eri ikäluokille tarjottavat sisällöt liittyvät kiertotalouden edistämiseen ja jätteen vähentämiseen. Vierailukohteet ovat Porissa, mutta materiaalit soveltuvat pienin muokkauksin hyödynnettäväksi myös muualla.
Asiasanat
jätteen vähentäminen
Kestävä elämäntapa
kestävä kulutus
kierrätys
kiertotalous
lajittelu

Teemarepun materiaalit

Leluvaihto – vaihtaminen ostamisen vaihtoehtona

Tarkoituksena on herätellä lapsia miettimään ostamista ja sen tarpeellisuutta sekä vaihtoehtoja ostamiselle – ostamisen sijaan tavaroita voi lainata ja vaihtaa. Käytännössä opetus toteutetaan niin, että kaksi päiväkotia sopii keskenään lelujen vaihtamisesta. Materiaali sopii erityisesti varhaiskasvatukseen. Materiaali on osa Ympäristöpolkua, joka sisältää vierailuohjelman varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle eli lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Eri ikäluokille tarjottavat sisällöt liittyvät kiertotalouden edistämiseen ja jätteen vähentämiseen.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Tekijät Lievonen Tommi ja Pujola Anu
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa kiertotalous luonnonvarojen kestävä käyttö
Asiasanat: jakaminen, jätteen vähentäminen, kestävä elämäntapa, kiertotalous, kuluttaminen, lainaus

Jäteneuvojan pitämä kierrätyshetki lapsille

Tarkoitus on herätellä lapsia miettimään tavaroiden kulkua maailmassa – mistä tavarat tulevat, mistä niitä valmistetaan mihinkin tarkoitukseen ja miksi ne pitäisi laittaa kiertoon, kun ne tulevat itselle tarpeettomiksi. Jäteneuvoja esittelee hoitohenkilökunnan avustuksella erilaisia kierrätysjakeita ja sitä, mitä niille käytön jälkeen tapahtuu. Materiaali sopii erityisesti esiopetukseen. Materiaali on osa Ympäristöpolkua, joka sisältää vierailuohjelman varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle eli lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Eri ikäluokille tarjottavat sisällöt liittyvät kiertotalouden edistämiseen ja jätteen vähentämiseen.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Tekijät Lievonen Tommi ja Pujola Anu
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa kiertotalous luonnonvarojen kestävä käyttö
Asiasanat: jätteen vähentäminen, kestävä elämäntapa, kierrätys, kiertotalous, kuluttaminen, lajittelu, tuotteen elinkaari, vierailut

Roskat ympäristössämme

Tarkoituksena on tutustua satakuntalaiseen luontoon ja samalla havahtua roskaamisen vaikutuksiin luonnossa. Luontotalo Arkin näyttelystä etsitään roskia ja pohditaan, miten ne olisi kuulunut lajitella. Materiaali sopii erityisesti 1.–2.-luokkalaisille. Materiaali on osa Ympäristöpolkua, joka sisältää vierailuohjelman varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle eli lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Eri ikäluokille tarjottavat sisällöt liittyvät kiertotalouden edistämiseen ja jätteen vähentämiseen.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Tekijät Lievonen Tommi ja Pujola Anu
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa kiertotalous luonnonvarojen kestävä käyttö
Asiasanat: kestävä elämäntapa, kierrätys, lajittelu, luonto, roskaaminen, vierailut

Kompostointi osana ravinteiden kierrätystä

Tarkoituksena on, että oppilaille annetaan omakohtainen käytännön elämys kompostoreista, kompostoinnista ja siitä, mitä kompostorissa tapahtuu ja millainen merkitys kompostoinnilla on. Jäteneuvojan opastuksella tutustutaan kompostointiin Kompostointipuistossa. Materiaali sopii erityisesti 3.–4.-luokkalaisille. Materiaali on osa Ympäristöpolkua, joka sisältää vierailuohjelman varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle eli lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Eri ikäluokille tarjottavat sisällöt liittyvät kiertotalouden edistämiseen ja jätteen vähentämiseen.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Tekijät Lievonen Tommi ja Pujola Anu
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa kiertotalous luonnonvarojen kestävä käyttö
Asiasanat: biojäte, jätteen vähentäminen, kestävä elämäntapa, kierrätys, kiertotalous, kompostointi, lajittelu, puutarhajätteet, ravinnekierto, ruokajäte, vierailut

4H-yhdistyksen pitämä oppitunti jätteistä, kierrätyksestä ja kestävästä elämäntavasta

Tarkoituksena on oppia lajittelua, jätteiden synnyn ehkäisyä ja järkevää kuluttamista. 4H-yhdistyksen vetämä oppitunti sisältää lajitteluleikin, yhteistä pohdintaa ja kotitehtävän vaarallisiin jätteisiin ja sähköromun tunnistamiseen liittyen. Materiaali sopii erityisesti 4.-luokkalaisille. Materiaali on osa Ympäristöpolkua, joka sisältää vierailuohjelman varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle eli lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Eri ikäluokille tarjottavat sisällöt liittyvät kiertotalouden edistämiseen ja jätteen vähentämiseen.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Tekijät Lievonen Tommi ja Pujola Anu
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa kiertotalous luonnonvarojen kestävä käyttö
Asiasanat: jätteen vähentäminen, kestävä elämäntapa, kestävä kulutus, kierrätys, kiertotalous, lajittelu, vierailut

Raaka-aineet ja tavarat kiertoon

Tarkoituksena on pohtia kierrätystä laajemmassa mittakaavassa ja miettiä, mikä on tarpeellista ja miksi tavaroita heitetään pois. Tutustaan Porin kierrätyskeskukseen sekä ulkona lajittelualueella oppaan johdattamana että sisällä myymälässä. Lisäksi tehdään itsenäisesti tehtäviä. Materiaali sopii erityisesti 5.–6.-luokkalaisille. Materiaali on osa Ympäristöpolkua, joka sisältää vierailuohjelman varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle eli lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Eri ikäluokille tarjottavat sisällöt liittyvät kiertotalouden edistämiseen ja jätteen vähentämiseen.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Tekijät Lievonen Tommi ja Pujola Anu
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa kiertotalous luonnonvarojen kestävä käyttö
Asiasanat: kestävä elämäntapa, kierrätys, kierrätyskeskukset, kiertotalous, lajittelu, raaka-aineet, vierailut

Ruokahävikki ja koulujen ylijäämäruoan jako asukastuvilla

Tarkoituksena on herätellä oppilaita miettimään omaa toimintaansa kouluruokailuun liittyen sekä ruuan hävikkiä ja sen vähentämistä. Vierailukäynnillä tutustutaan koulujen ylijäämäruuan jakeluun ja muuhun toimintaan asukastuvilla. Materiaali sopii erityisesti 7.-luokkalaisille. Materiaali on osa Ympäristöpolkua, joka sisältää vierailuohjelman varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle eli lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Eri ikäluokille tarjottavat sisällöt liittyvät kiertotalouden edistämiseen ja jätteen vähentämiseen.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Tekijät Lievonen Tommi ja Pujola Anu
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa kiertotalous luonnonvarojen kestävä käyttö
Asiasanat: asukastoiminta, kestävä elämäntapa, ruoan ympäristövaikutukset, ruokahävikki, vierailut

Kierrätys – aina ei tarvitse ostaa uutta

Tarkoituksena on pohtia kuluttamista ja vastuullista elämäntapaa. Vierailukäynnillä Kierrätystavaratalo Kontissa opas esittelee toimintaa ja tiloja, kuten varastopuolta, jossa lahjoitettu tavara käydään läpi. Vierailun aikana voidaan tehdä myös materiaaliin sisältyviä omatoimisia tehtäviä. Materiaali sopii erityisesti 8.–9.-luokkalaisille. Materiaali on osa Ympäristöpolkua, joka sisältää vierailuohjelman varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle eli lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Eri ikäluokille tarjottavat sisällöt liittyvät kiertotalouden edistämiseen ja jätteen vähentämiseen.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Tekijät Lievonen Tommi ja Pujola Anu
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa kiertotalous luonnonvarojen kestävä käyttö
Asiasanat: kestävä elämäntapa, kestävä kulutus, kierrätys, punainen risti, vierailut

Kiertotalous sekä energia- ja ympäristöasiat Satakunnan ammattikorkeakoulun toiminnassa

Tarkoituksena on tutustua kiertotalouden käytännön ratkaisuihin. Toteutustapana on vierailukäynti SAMKin Porin kampukselle. Vierailun aikana tutustutaan kampukseen ja esitellään sen ympäristöystävällisiä, energiaa säästäviä ja kiertotalouden periaatteita toteuttavia ratkaisuja ja tutustutaan tehtyyn ympäristötyöhön. Materiaali sopii erityisesti ammatillisille oppilaitoksille ja lukioille. Materiaali on osa Ympäristöpolkua, joka sisältää vierailuohjelman varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle eli lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Eri ikäluokille tarjottavat sisällöt liittyvät kiertotalouden edistämiseen ja jätteen vähentämiseen.

Siirry materiaalin sivulle
Julkaisumuoto: www-sivusto
Tekijät Lievonen Tommi ja Pujola Anu
Kestävä kehitys kestävä elämäntapa kiertotalous luonnonvarojen kestävä käyttö
Asiasanat: aurinkosähkö, energiansäästö, energiatehokkuus, kestävä elämäntapa, kiertotalous, vierailut